Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motion analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This article presents a study on the postural equilibrium conditions for biped robots. Criteria for dynamic walking, such as ZMP and CoP are introduced and their similarities discussed. We also introduce the effects of a compliant foot and take them into consideration during the evaluation of the cr[...]
2
80%
Molecular and Quantum Acoustics
2006 Vol. 27 285-294
EN The study presents the experimental data of values of selected human vertebra sections in the course of day-by-day training sections. The control group included 28 women volunteers subjected to low - frequency vibration exposure. Experiments were conducted using a high speed camera and computer imag[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy omówiono aktualne tendencje rozwoju techniki szybkich kamer. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki testów porównawczych pomiarów dynamicznych wykonanych za pomocą szybkiej kamery i innymi powszechnie stosowanymi technikami.
EN In the paper the present trends of development of high speed cameras and their application in dynamic measurements were presented. Some tests of dynamic measurements made by high speed camera and classical methods were described, and their results compared and analysed.
4
80%
Machine Graphics and Vision
EN In this paper, a robust estimation of the optical flow field that preserves the boundaries of the movement is shown. Arising from the techniques based on the Optical Flow Constraint (OFC), an estimation that takes several measures around a given pixel, discarding the erroneous ones, has been develop[...]
5
70%
Applied Mechanics and Engineering
EN An experimental apparatus and measuring system has been developed for the measurement of actual ball motions in thrust ball bearings. In the apparatus, a representative point on the ball, a magnetic pole of a magnetized ball, is traced by Hall elements arranged on the orthogonal three axes. With the[...]
6
70%
Machine Graphics and Vision
EN This paper describes a new model-based segmentation and motion analysis technic combining Euler-Lagrange formalism and shape representation by Fourier decomposition. First, we propose to extend the concept of the 2D Fourier representation for closed curves to a new 3D hierarchical descriptor for clo[...]
7
70%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Nowadays the clinical motion analysis is a usual method. More and more laboratories offer their possibilities and use their investigations for supporting doctors in their decisions. During the last two years a new and modern on-line motion analysis system was established at the Department of Applied[...]
8
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2012 Vol. 17, no. 4 1139-1148
EN In the paper, the flat mathematical eight segments model of the human gait has been presented. The description of the gait was carried out with use of the Lagrange equations of the second kind. The Matlab SimMechanics physical modeling environment was applied in order to create a multibody model of [...]
9
61%
Metody Informatyki Stosowanej
2011 nr 5 147-157
EN This article focuses on the problems encountered when using face observation and emotion recognition for the purposes of identification and also classification of specific emotions. The identification of emotions are particularly difficult, especially within varying scenes. In this paper we review t[...]
10
61%
Image Processing & Communications
EN In this article we present with small modification compression standards H.26x new approach to the indexing most important regions in video sequences. This method uses block-based motion vector estimation and random Markov field. In one of section we present a discussion about an influence of block [...]
11
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The purpose of this study was to compare and quantify the angle difference among marker attachment methods for kinematic evaluation. For static evaluation, a hand mock-up was designed and used in single trials of different marker attachment methods. The mean absolute angle difference between the mar[...]
12
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Pregnancy is characterized by many musculoskeletal changes that affect daily living activities and walking. The purpose of this study was to examine the effect of pregnancy on pelvic and trunk kinematics, and their relationship during the three pregnancy trimesters. Methods: Three-dimension[...]
13
61%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2016 T. 4 69--76
PL W ramach badań opracowano model przykładowego silnika z wirującym tłokiem oraz przeprowadzono analizy dynamiki ruchu poszczególnych jego elementów w celu identyfikacji ewentualnych problemów eksploatacyjnych wynikających z przemieszczenia translacyjnego wkładki uszczelniacza rotora.
EN The rotary engine model was designed within the research. Moreover the analysis of dynamics of engine components were performed in order to identify the possible exploitation problems concerning displacement of rotor sealer insert.
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1159--1162, CD
PL W artykule opisano badania mające na celu ocenę przydatności systemu nawigacyjnego złożonego z logu „NavQuest 600” oraz żyrokompasu optycznego „KVH 1750” do wyznaczania współrzędnych pozycji w warunkach morskich. W pierwszej części przedstawiono system pomiarowy, metodę badań oraz sposób wykonywania[...]
EN This article describes the research that was aimed at evaluating suitability of the navigation system consisting of Doppler Velocity Log "NavQuest 600" and Fiber Optic Gyros "KVH 1750" to determining position coordinates in marine conditions. The first part shows the measurement system, the test met[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 279-282
PL Autorzy prezentują wyniki badań nad analizą nieprawidłowości w sposobie poruszania się na podstawie danych chodu uzyskanych za pomocą techniki motion capture. Badaniu poddano 3 grupy pacjentów: ze zwyrodnieniami stawu biodrowego, kręgosłupa i po udarze mózgu oraz grupę osób zdrowych. Sekwencje chodu[...]
EN The authors present results of the research aiming at analysis of gait abnormalities based on the gait motion capture data. Three groups of patients suffering from the following affections: osteoarthritis of the hip, osteoarthritis of the spine and stroke underwent the recording process twice – befo[...]
16
61%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 13--16
PL W ostatniej dekadzie można zauważyć coraz większe zainteresowanie akcelerometrią, jako jedną z metod oceny techniki ruchu człowieka. Akcelerometry pozwalają na pomiar przyśpieszenia poszczególnych segmentów oraz całego ciała. Spinning jest jedną z form rekreacji ruchowej, stanowiącej oryginalny prog[...]
EN Accelerometry offers a practical and low cost method of objectively monitoring human movements, and has particular applicability to the monitoring of free-living subjects. The main objective of the paper is comparsion of acceleration in four different body position during spinning.
17
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Praca obejmuje zagadnienia dotyczące analizy ruchu robota czteronożnego. Ruch maszyny jest zadawany joystickiem, co umożliwia zastosowanie maszyny do celów inspekcyjnych. Robot ma niewielkie rozmiary, więc może pokonywać wąskie korytarze, czy też wchodzić do małych pomieszczeń. Omówiona jest struktu[...]
EN The paper is devoted to the analysis of four-legged robot locomotion. Robot movement is remotely controlled by joystick therefore it can be used for inspection task. Due to the small size machine can clear very narrow corridors or can enter some small volumes. The kinematical structure of the robot,[...]
18
51%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 47--50
EN In this article using engineering support systems in order to implement specific individual production process has been described. The significance of the support is as great since high-priced processes of producing heavy casts made from grey cast iron for machinebuilding industry are concerned. The[...]
19
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this research was to establish a kinematic pattern of adult gait for motion analysis system BTS Smart-E used in the research conducted in the Laboratory of Biomechanical Analysis, University School of Physical Education, Wrocław. This research presents the results of gait patterns for a g[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nowatorski system segmentacji służący do detekcji i śledzenia piłkarzy w z dekompresowanym cyfrowym sygnale wizyjnym. System oparty jest na połączeniu technik opisu za pomocą deskryptora HOG (Histogram of Oriented Gradients) i liniowej maszyny wektorów nośnych SVM (Support V[...]
EN In this paper a novel segmentation system for football player detection in broadcasted video is presented. The system is based on the combination of Histogram of Oriented Gradients (HOG) descriptors and linear Support Vector Machine (SVM) classification. Although recently HOG-based methods were succ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last