Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most wiszący
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Autor specjalizujący się w historii rozwoju światowego budownictwa podał w sposób chronologiczny informacje oraz parametry techniczne 17 mostów o rozpiętościach większych niż 1 km.
EN In turn of Millenium there are existent in the world 17-teen bridges with span longer than 1000 m, and these are all suspension bridges. The Author in chronologic sequence presents the technical data of bridges which profiles are shown on adjecent page.
2
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 106--108
PL 180 lat temu, 12 września 1827 roku, w Ozimku nieopodal Opola na Śląsku miała miejsce doniosła uroczystość. Oddano do użytku wspaniałe dzieło kunsztu inżynierskiego i hutniczego, jakim jest wiszący most o konstrukcji łańcuchowej na rzece Mała Panew. Rozwiązanie techniczne zastosowane przy budowie te[...]
EN 180 years ago, September 12, 1827 in Ozimek near Opole in Silesia was a momentous occasion. Put into operation a wonderful work of craftsmanship engineering and metallurgy, which is a suspension bridge construction chain in the river Small Panew. The technical solution used in the construction of th[...]
3
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano rozwiązania większych obiektów mostowych w Chorwacji: trzech kładek dla pieszych, mostu wiszącego przez Zatokę Dubrownicką i mostu typu extradosed.
EN The important, signifant bridge objects in Croatia and namely three pedestrian bridges, suspension bridge across Dubrownic Gulf and interesting extradosed type bridge are presented.
4
51%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 10 574-578
PL Most został oddany do użytku w 1966 r. Rozpiętość jego przęsła głównego wynosi 1013 m. Został zaprojektowany jako kolejowo-drogowy, ale był użytkowany wyłącznie jako drogowy. Modernizacja polegała na poszerzeniu jezdni drogowej, wykonaniu pomostu kolejowego, wzmocnieniu konstrukcji oraz jej ogólnej [...]
EN The bridge was bult in 1986. The main span is 1013 meters long. It was designed as road/railway bridge but after finishing it has been used exclusively for motor trafic. Modernization is covering the widening of trafic lanes, execution of the railrod deck, strengthening and repair of the main struct[...]
5
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 1 56--59
PL Sukces Johna Roeblinga polegający na budowie mostu wiszącego przez Niagarę w 1855 r. dał przekonanie, że możliwe jest poprowadzenie linii kolejowej w tego typu konstrukcji. Kilka lat później zaprojektowanie przez Roeblinga mostu Brooklińskiego (ukończonego przez Washingtona i Emilię w 1883 r.), uważ[...]
6
44%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 470-472
PL Podano ogólne informacje dotyczące dźwigów w pylonach kilku mostów zbudowanych za granicą. Omówiono rozwiązanie dźwigu zębatkowego zaprojektowanego w pylonie Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
EN General information on elevators installed inside pylons of several bridges is presented. Detail information on rack elevator designed for Swietokrzyski Bridge in Warsaw is given.
7
44%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 631-634
PL Most wiszący o konstrukcji stalowej, oddany do użytku w 1959 r., ma przęsła o rozpiętości 176 + 608 + 176 m. Ze względu na postępujący proces korozji i pękanie drutów każdy z istniejących dwu kabli zastąpiono dwoma nowymi. Omówiono sposób realizacji przedsięwzięcia.
EN Steel suspension bridge built in 1959 has three spans 176 + 608 + 176 meters. Considering the fact of increased corrosion process and breaking of some cable wires, the two cables had to be replaced. Method of execution works has been described.
8
38%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody element skończonego do analizy właściwości dynamicznych mostu wiszącego na rzece Langi SongHua. Analizowano stabilność drgań, naturalną częstotliwość drań, wibracje odporność na porywy wiatru.
EN Taking Lanqi SongHua River Bridge as an example, this paper has made an analysis of the dynamic character, wind-resistant stability and flutter instability are analyzed, especially the analysis of the flutter stability at maximum double cantilever stage during construction phase. This paper analyzes[...]
9
38%
Konstrukcje Stalowe
2007 nr 2 40-40
10
38%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono historię mostu. Opisano zakres uszkodzeń powstałych w czasie drugiej wojny światowej oraz proces rekonstrukcji mostu. Prace naprawcze wykonane w latach 2003-2005 obejmowały zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, wymianę izolacji, nawierzchni jezdni i chodników, szyn tramwajo[...]
EN The history of construction 100 years ago a suspension road bridge over the Odra River in Wroclaw was shortly described in this paper. There was given a description of failures range occurred during the Second World War and the process of bridge reconstruction. The attention was focused on the repai[...]
11
38%
Przegląd Budowlany
EN Vasco da Gama bridge building. Doka boarding system employed in pylons building. Project service. Execution technique.
12
38%
Inżynieria i Budownictwo
PL Most ma całkowitą długość 1057 m i przęsło główne o rozpiętości 850 m. Pomost ma postać ortotropowego stalowego dźwigara skrzynkowego. Opisano konstrukcję i montaż mostu oraz obciążenia uwzględnione w projektowaniu.
EN The bridge has total length of 1057 m, the suspension span measures 850 m. The bridge deck is designed as steel orthotropical box girder. The construction, assembly works and loading schemas are described.
13
38%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 9 493-497
PL Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i historię mostu eksploatowanego od 1910 r. Omówiono wyniki oceny stanu technicznego oraz obliczeń mostu. Stwierdzono, że most - po naprawie - może z dostatecznym zapasem bezpieczeństwa przenosić obciążenia klasy C według PN-85/S-10030.
EN The construction and history of the bridge, exploited since 94 years are characterized. The results of technical investigation and statical analysis of the bridge are presented. Authors have stated that the bridge after repair will have satisfactorial safety reserve in order to carry loading class C[...]
14
38%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 2 42-45
PL Wiszący most Carquinez został oddany do użytku w 2003 r. Stanowi część transkontynentalnej autostrady I-80 łączącej San Francisco z Nowym Jorkiem. Jest to pierwszy most w USA o przęśle powyżej 700 m.
15
38%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 5 74-78
PL John Roebling, projektant i budowniczy mostu Brooklińskiego przez East River pomiędzy Nowym Jorkiem i Brooklynem, we wstępie do propozycji jego budowy w 1867 r. napisał: "Zakończona budowla, jeśli będzie zrealizowana zgodnie z moim projektem, stanie się nie tylko największym istniejącym mostem, ale [...]
16
38%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 3 14--18
17
38%
Konstrukcje Stalowe
2014 nr 2 35--37
18
32%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono propozycję budowy mostu wiszącego lub podwieszonego (przęsło główne rozpiętości 540 m) w ciągu realizowanej obwodnicy Augustowa. To rozwiązanie - zdaniem autorów - spełnia w dużej mierze postulaty ekologów oraz mieszkańców i umożliwia kontynuowanie rozpoczętych robót.
EN Cable-stayed and suspension bridge concepts (with 540 m span) of the bridge along ring road of Augustow over the Rospuda Valley are presented. According to the authors, these concepts fulfill most of the demands posted by ecologists and citizens of the neighborhood and allow to continue the ring roa[...]
19
32%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 5 262-263
PL Przedstawiono wybrane problemy przebudowy istniejącego mostu, polegającej na wymianie lin nośnych na nowe i ich zakotwieniu w istniejących blokach oporowych.
EN Selected problems are presented connected with the rebuilding of the existing bridge. The rebuilding works encompassed the replacement of the cables and anchoring the cables in the existing abutments.
20
32%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono ogólny schemat metody analizy drgań stochastycznych mostu wiszącego, obciążonego losowym działaniem zmiennego wiatru o prędkości średniej zależnej od czasu. Sformułowano stochastyczny model pola prędkości wiatru oraz wynikające stąd obciążenia aerodynamiczne. Funkcję losową określającą[...]
EN The paper presents a general outline of the method of stochastic response analysis of suspension bridge subjected to randomly fluctuated wind with time-dependent mean velocity. The proposed method is aimed to examine how the repeatable wind gusts affect bridge vibrations and to investigate amplified[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last