Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most podwieszony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 9 470-473
PL Przedstawiono obiekty mostowe zbudowane w latach 1959-1990. Podano ich krótką charakterystykę.
EN Cable stayed bridges built in the years 1959-1990 with condensed technical characteristics have been described.
2
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2006 nr 4 60-65
PL Artykuł prezentuje historię i rozwój mostów podwieszonych budowanych w Polsce począwszy od 1959 roku, kiedy wzniesiono pierwszy taki most. Obecnie w Polsce jest ponad 30 mostów podwieszonych. Najbardziej znane konstrukcje to: most przez Wisłę w Płocku (2005), Siekierkowski nad Wisłą w Warszawie ([...]
EN The paper present development of cable-stayed bridges have been built in Poland since 1959 when was erected first footbridge that type. In Poland are well over 30 cable-stayed bridges, including a few such large structures as bridge over the Vistula River in Plock with main span of 375 m (2004) or S[...]
3
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 113-130
4
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 558-560
PL Omówiono stosowane systemy podwieszeń i zakotwień cięgien. Podano przykłady rozwiązań.
EN Suspension and anchorage systems of suspenders are described. Examples of applications are given.
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano rozwiązania większych obiektów mostowych w Chorwacji: trzech kładek dla pieszych, mostu wiszącego przez Zatokę Dubrownicką i mostu typu extradosed.
EN The important, signifant bridge objects in Croatia and namely three pedestrian bridges, suspension bridge across Dubrownic Gulf and interesting extradosed type bridge are presented.
6
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 87-88
PL Artykuł dotyczy budowy nawiększego w Polsce mostu podwieszonego, którego budowę rozpoczęto w Płocku w 2002 r. Ma on długość 1200 m i składa się z dwóch części: dojazdowej i głównej. Obiekt wyróżnia rozpiętość przęsła nurtowego - 375 m. Jako podwieszenie w obiekcie tym zostanie zastosowany najnowocz[...]
7
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 201-203
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano problemy związane z realizacją pylonów mostów podwieszonych: Siekierkowskiego i Świętokrzyskiego w Warszawie oraz przez Martwą Wisłę w Gdańsku.
EN Problems associated with realization of pylons for the new cable stayed bridges in Warsaw and Gdańsk have been described.
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 466-469
PL Omówiono rozwiązanie przyjętego do realizacji mostu podwieszonego dwupylonowego o rozpiętości przęseł 48 + 77 + 250 + 77 + 48 m. Konstrukcja przęseł ma postać stalowego rusztu składającego się z dwóch blachownic wysokości 2070 mm i poprzecznic, zespolonego z żelbetową płytą jezdni.
EN Structural design of cable stayed bridge with two pylons and five spans (48 + 77 + 250 + 77 + 48 meters) is presented. Suspended structure consists of two main 2070 mm high plain girders with transom beams composed with RC deck.
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 487-491
PL Omówiono ogólne problemy obciążenia wiatrem. Podano uwagi na temat normalizacji oraz procedury projektowania ze względu na działanie wiatru.
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 6 312-314
PL Most zaprojektowany jako podwieszony jednopylonowy, o całkowitej długości 372 m i rozpiętości głównego przęsła 255 m. Opisano rozwiazania konstrukcyjne mostu.
EN The paper present problems related to the construction of Sucharski Route in Gdańsk and mainly to its key engineering structure - the bridge over deal Vistula whose construction is a cable-stayed bridge is to begin in 1998. The technical-business plan for this one-pylon structure of 372 m over-all l[...]
12
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 10 566-569
PL Rozważania dotyczą mostów o rozpiętości powyżej 200 m, ze stalowym lub zespolonym ciągłym dźwigarem głównym, z dwoma pylonami stanowiącymi jednocześnie podpory przęsła głównego oraz z dwiema płaszczyznami cięgien. Opisano głównie zjawiska aerodynamiczne oraz oceniono podstawowe parametry dynamiczne.
EN The considerations are refered to cable stayed bridges with two pylons and spans exceeding 200 m and with continuous main deck structure. Principal aerodynamic behaviour of bridges and their dyamic parameters are described.
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Całkowita długość przeprawy wynosi 17,2 km, w tym konstrukcji mostowych ponad 12 km. Nad kanałem nawigacyjnym zbudowano most podwieszony dwupylonowy o rozpiętości przęsła głównego 420 m. Opisano konstrukcję oraz podano dane techniczne przeprawy mostowej.
EN The total length of the bridged route amounts to 17,2 km and bridges alone are 12 km long. The navigation channel is linked with two-pylon cable stayed bridge 420 m long. Bridge construction and technical data are presented.
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 9 463-467
PL Podano krótka charakterystykę obiektu. Opisano realizację robót związanych z wykonaniem pali wielkośrednicowych, fundamentowych i korpusów podpór. Omówiono betonowanie wielkowymiarowego bloku żelbetowego o objętości około 6000 m3 i inne problemy techniczne związane z realizacją obiektów.
EN A short description of the bridge under construction is given. Realization of large diameter piles, foundation footings and concreting of 6000 cu.m. capacity bridge tower is described.
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 662-664
PL Płytę fundamentową pylonu posadowiono na 50 palach średnicy 1800 mm i długości 30 m. Pod podstawami pali wykonano iniekcję zaczynem cementowym do komór iniekcyjnych. Omówiono wyniki próbnego obciążenia pala.
EN Load test of bored piles with 1800 mm diameter and 30 m lengths is presented. Under pile base the injection was carried out using special chamber filled by bentonite. Evaluation of pile bearing capacity is presented on the basis of test and the results of injection. Additionally calculation of settl[...]
16
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2013 Nr 16 13--22
EN The paper describes two single-pylon concrete cable-stayed bridges with symmetrical arrangement of spans - the Rędziński Bridge in Wroclaw and the Bandra Bridge in Mumbai. The highway carriageways are located on separate decks, suspended by four planes of cables, which is not a common solution. Both[...]
17
80%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 12 651-655
PL Omówiono rozwiązania mostów zbudowanych bądź budowanych w Japonii oraz projekty mostów w Korei Południowej. Stwierdzono, że mosty typu "extradosed" z zewnętrznym sprężeniem są rozwiązaniem nowatorskim i coraz powszechniej stosowanym na świecie.
EN The construction of cabled stayed bridges built or turn up under design in Japan and Korea, South have been described. The Author has affirmed that the bridges of "extradosed" type are innovative and increasingly applied in the World.
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 5 253-256
PL Nowy most przez Narew w Ostrołęce jest kombinacją typowego mostu podwieszonego i mostu łukowego. Jest to pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce. Całkowita długość przeprawy wynosi 206,0 m, w tym przęsła podwieszonego 110,0 m. Opisano konstrukcję oraz podano dane techniczne.ad-carry
EN The new bridge over Narew in Ostrołęka is composite cable-stayed bridge and it is the first bridge of this type in Poland. It's structure is a combination of a typical cable-stayed bridge and an arch bridge. The total length of the bridged route amounts to 206,0 meter and the cable-stayed bridge spa[...]
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 555-556
20
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 55-57
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last