Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  morski terminal kontenerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 739--748
PL Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest usprawnienie procesu przeładunkowego odbywającego się w morskim terminalu przeładunkowym. Skupia się jednak jedynie na przeładunku jednego typu kontenerów, tj. kontenerów zbiornikowych. Wynika to z faktu, że obok kontenerów ponadgabarytowych są one najczęsts[...]
EN The article raises an important issue which is to improve the handling of the process of trans-shipment taking place in the marine transshipment terminal. However, it focuses only on one type of container handling - tank containers due to the fact, that apart from oversized containers, tank containe[...]
2
84%
Logistyka
EN The article concentrates on diagnose of intermodal transport infrastructure in maritime container terminals base on Baltic Container Terminal located in Gdynia. At the beginning author has presented existing intermodal infrastructure of the maritime container terminal with main focuses on internal a[...]
3
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 376--379, CD
PL W referacie przedstawiono analizę zaników wolnozmiennych i szybkozmiennych w środowisku terminalu kontenerowego. Zaproponowano model analityczny parametrów rozkładów gęstości prawdopodobieństwa dla zaników, który umożliwia estymowanie wartości tych parametrów dla różnych uwarunkowań systemowych i śr[...]
EN In this paper a detailed analysis of slow and fast fading effects in container terminal environments is presented, fading distribution parameters are evaluated and an analytical model is proposed. The model is composed of a set of analytical equations allowing to evaluate fading statistical distribu[...]
4
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 306--325
PL W artykule przedstawiono rolę i zadania morskich terminali kontenerowych jako ważnych elementów sieci logistycznych. Dokonano analizy i oceny funkcjonowania wybranych terminali BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Przedstawiono również perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN The article are presented the role and tasks of the marine container terminals as important elements of the logistics network. An analysis and assesment of the functioning of the selected Terminals BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Also shows the perspective of further development.
5
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1535--1539, CD
PL W artykule omówiony został przebieg rozwoju statków kontenerowych. Omówiono charakterystykę statków kontenerowych, ich klasyfikację oraz specyfikę. Zostały przedstawione wszystkie statki kontenerowe zwodowane i eksploatowane od roku 2006, kiedy ich rozwój stał się najbardziej dynamiczny. Zostały omó[...]
EN The introduction of containers and ships adapted to transport them, has been a significant change when it comes to the exchange of material assets in the technology of transport. Because of standardizing containers technically, international trade exchange has become faster and a lot more efficient.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last