Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  montmorillonite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2008 T. 53, nr 3 169-175
PL Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej hybrydowych układów typu polimer hydrofilowy (kationowy, anionowy lub niejonowy)/montmorylonit (MMT), sposobów ich otrzymywania, metod oceny oraz kierunków zastosowania. Synteza tego typu produktów pozwala na modyfikację właściwości użytkowych polimerów. [...]
EN A literature review on hybrid systems consisted of hydrophilic polymer (cationic, anionic or nonionic one) and montmorillonite (MMT, Fig. 1 and 2) is presented. The methods of preparation, evaluation and applications directions are discussed. Preparation of such products let modify the functional pr[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Palladium (0.8 wt.%) was introduced onto Ti-pillared montmorillonite samples by means of incipient wetness technique either before or after calcination of the pillared matrix. Combustion of trichloroethylene (TCE) has been chosen to test the catalytic properties of clay catalysts in deep oxidation o[...]
4
100%
Nukleonika
EN For last several years we have studied modifications of montmorillonite (MMT) with different agents and the structural changes resulting from the processes. The aim of present work was focused on the preparation of polymer composites from epoxy resin and dispersed phase modified chemically and subse[...]
5
100%
Journal of Education and Technical Sciences
EN In this paper the results of neat polyamide 6 (PA6), processed matrix and polyamide 6 reinforced with montmorillonite 3 wt% (PA6/MMT), surface examination are presented. Examination of surface of the samples was performed using optical profilometry, which allows to measure their physical properties [...]
6
100%
Polish Journal of Chemistry
EN In this paper the authors compared the modified montmorillonite and synthetic zeolite used as supports of the DESONOX type catalyst with the standard catalyst based on MgO. The addition of DESONOX catalyst doped with vanadium ions to combusted hard coal (mass ratio coal to catalyst was 500:1) result[...]
7
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 3 701--712
EN This paper deals with mechanical buckling of polyethylene/clay nanocomposite beams of functionally graded and uniformly distributed of nanoclay subjected to axial compressive load with simply supported conditions at both ends. The Young moduli of functionally graded and uniformly distributed nanocom[...]
8
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przeprowadzono modyfikacje właściwości powierzchniowych montmorylonitu (MMT) za pomocą następujących związków organicznych: karbazolu (KBL), 3,6-diamino-1H karbazolu (DAK), 3,6-diamino-9-butylo-1H karbazolu (DANBUK) oraz N-n-heptachinoliny (C7Ch) i n-heksadecylochinoliny (C16-Ch). Zarówno dla surowe[...]
9
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 32 206--2016
EN Sodium montmorillonite (Na-Mt) was modified by cetyltriemethylammoniumbromide (CTAB) through cation exchange technique followed by grafting with 3-aminopropyltriethoxysilane (APT). The effects of organophillic surface treatments of montmorillonite on compatibilization of natural rubber (NR) /acrylon[...]
10
88%
Advances in Materials Science
EN Crack propagation behavior was studied for aluminium/aluminum adhesive joints bonded with two epoxy adhesives: pure and reinforced with clay nanoparticles. The focus was also on the novel use of the constant displacement rate test to study adhesion/adhesives efficiency. The epoxy systems studied wer[...]
11
88%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 4 707--716
EN Proton exchange membranes have been synthesized from polyimide (PI) doped with different contents of montmorillonite (MMT) which was obtained by solution casting technique. The enhancement of conductivity was achieved through modification with the MMT. Prepared membranes were systematically characte[...]
12
88%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN In the method of thermoporometry, the characterization of pore space is done by analysis of thermal effects associated with freezing and melting of a liquid in the pores of the material under investigation. Thermoporometry seems particularly well suited to studies of wet porous samples in cases wher[...]
13
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This paper presents a comparative study on which type of platelets nanofiller, organic or inorganic, will affect the properties of thermoplastic elastomer matrix in the stronger manner. Therefore, poly(trimethylene terephthalate-block-poly(tetramethylene oxide) copolymer (PTT-PTMO) based nanocomposi[...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents results of the measurements montmorillonite content in foundry bentonites and mixtures of bentonite - lustrous carbon carrier by three methods: spectrophotometric method with the use of methylene blue, spectrophotometric method with the use of Cu(II) - triethylenotetramine (Cu-TE[...]
15
75%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 556--559
PL Nanokompozyty polimerowe, w których w matrycy polimerowej rozmieszczone są nanododatki, w ostatnich latach nabrały szczególnego znaczenia i znajdują się w kręgu zainteresowań naukowców zajmujących się nanotechnologią. Ważną grupę nanododatków stanowią krzemiany warstwowe, a wśród nich szczególne zna[...]
EN Nanocomposites of poly(ethylene terephthalate) (PET) with montmorillonite (MMT) as an organoclay were synthesized by using in situ polymerization. Three nanocomposites with organoclay contents of 1, 2 and 3 wt % were prepared by polymerization. The thermomechanical properties and the morphologies of[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono badania struktury i właściwości poliamidu 6 (PA6) niemodyfikowanego i modyfikowanego montmorylonitem. Nanokompozyt PA6/MMT wytwarzano technologią wytłaczania, stosując jednoślimakową wytłaczarkę Brabender z zamontowanym mieszalnikiem dynamicznym. Wytłoczyny granulowano i wtr[...]
EN The paper presents the results of investigations of structure and properties of polyamide 6 (PA6) nonmodified and modified with montmorillonite. The PA6/MMT composite was extruded in a Brabender single-screw extruder equipped with the dynamic mixer. The product was granulated and, then, injection mo[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule opisano preparatykę i analizę nanokompozytów PVC/MMT wytwarzanych metodą rozpuszczalnikową. Stosowano suspensyjny PVC i nanonapełniacze - naturalny oraz organicznie modyfikowany montmorylonit, a także, jako rozpuszczalnik, cykloheksanon. W celu scharakteryzowania struktury otrz[...]
EN In this work results of preparation and analysis of PVC/MMT nanocomposites were presented. The nanocomposites were obtained by the solution casting method, using suspensive PVC and nanofillers - the natural and organically-modified montmorillonite. Cyclohexanone was used as a solvent. The structure [...]
18
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono porównanie i ocenę przydatności wyników ilościowych analiz zawartości aktywnego montmorillonitu w bentonitach stosowanych w odlewnictwie. Przeprowadzono badania za pomocą trzech technik: metodą adsorpcji błękitu metylenowego (BM), metodą adsorpcji kompleksu Cu (II)-trietylenote[...]
EN The comparison and suitability assessment of the quantitative analyses of the active montmorillonite content in foundry bentonites is presented in this paper. Three different techniques were applied: the methylene blue adsorption (BM), Cu (II)-triethylentetraamine complex adsorption (Cu(II)-TET), a[...]
19
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono badania nad preparatyką montmorillonitów modyfikowanych depozytem węglowym. Określono ich strukturę (XRD) oraz właściwości hydrolitowe metodą sorpcji wody.
EN The investigations on preparation of montmorillonites with carbonaceous deposits were presented. The structure of such composites was determined by XRD and their hydrophilic properties by water sorption.
20
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 9-M 147--154
PL Ze względu na potencjalny obszar zastosowań nanokompozytów poliamidowych w przemyśle motoryzacyjnym w ramach niniejszego artykułu określono górną granicę chłonności wody demineralizowanej, płynu do chłodnic, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego, benzyny bezołowiowej oraz 15% roztworu soli drogow[...]
EN A potential range of applications of polyamide nanocomposites is in the automotive industry. Therefore, in the present work, the upper limit of absorption of demineralized water, antifreeze, washer fluid, brake fluid, gasoline and 15 wt% salt solution for roads, in polyamide-6 nanocomposite with 3 w[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last