Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 544
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  montaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 2 3-4
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono koncepcję wyznaczania kolejności montażu części i zespołów maszyn z wykorzystaniem teorii grafów. Opracowano algorytm projektowania kolejności montażu oparty na modelu matematycznym wyrobu.
EN In paper the conception of the determining the assembly sequence of parts and machine sets using the graphs theory has been presented. The algorithm of the designing the assembly sequence of parts and sets using the mathematical model of product has been showed.
3
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule oceniono najczęściej stosowane metody badania czasochłonności operacji wykonywanych przez człowieka, tzn. chronometraż, fotografię dnia roboczego, MTM, MOST i Work-Factor, na przykładzie montowania frezarki w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek SA. Uzasadniono podjęcie badań i omówiono zagadn[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie omówiono podstawowe informacje z zakresu techniki zamocowań, opracowano zalecenia montażowe oraz schemat doboru właściwego łącznika z uwzględnieniem rodzaju podłoża, charakterystykę mocowanego elementu oraz charakterystykę obciążenia. Podano też wzory do obliczenia głębokości otworów ora[...]
EN The paper presents basic information from the field of fastening techniques, such as assembly recommendations and a scheme of choosing proper fixing considering the type of base material, characteristics of the assembled element and characteristics of stress. Equations for calculating the depth of h[...]
5
80%
Świat Szkła
PL Niemieckie zrzeszenie cieśli i stolarzy oraz zrzeszenie branży szklarskiej i metalowej wspólnie opublikowały zalecenia dotyczące montażu okien. Merytorycznie zostały przygotowane one przez Instytut Techniki Okiennej z Rosenheim. Nowe wytyczne zastępują dotychczasowe, opracowane przez Instytutu Przem[...]
6
80%
Świat Szkła
2000 nr 4 [32] 21-24
PL Okucie w oknie to łącznik konstrukcyjnych elementów ruchomych okna, decydujący o jego funkcjonalności oraz współodpowiedzialny za bezpieczeństwo eksploatacji oraz wymaganą szczelność na przeciekanie wody opadowej i na infiltrację powietrza.
7
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2009 nr 1 9-12
EN The paper presents possibilities of application of special fluid elements, including three-state ones in processes which automatic montage. It concerns both driving and controlling elements. It was pointed out that in projecting systems, in particular those with three-state elements, one can apply t[...]
8
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 385-393
PL W artykule przedstawiono idee dwupoziomowego modelu wspomagania planowania montażu w elastycznych systemach montażowych. Na pierwszym poziomie wyznaczany jest zbiór sekwencji montażowych produktu przeznaczonego do montażu. W celu wygenerowania sekwencji montażowych wykorzystana została teoria grafów[...]
EN A flexible assembly system consists of a set of assembly stations of various types each with limited working space and is capable of simultaneously producing a mix of product types. The assembly operations can be performed serially and/or in parallel, and hence an assembly plan usually lists a set o[...]
9
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 4 11-14
EN The procedure, which is presented in the work, indicates the possibilities of the parts integration and making easier assembling process by changes in using connections and developing construction producibility on the example of simple lock.
10
80%
Materiały Budowlane
2009 nr 8 42-43
11
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 6 38-40
12
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 30-35
13
80%
Przegląd Budowlany
EN Materials and selection of steel bars' diameters. Bars shaping and their assembly.
14
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 1 33-34
15
80%
Przegląd Budowlany
EN Proper rules of conduct on the example of exchange an old integrated wooden window on two PCV casement windows. Preparation of base, assembly, adjustment and sealing.
16
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Ustrój nośny kładki stanowi ciągły dwuprzęsłowy dźwigar podwieszony do centralnie usytuowanego pylonu. Rozpiętości przęseł wynoszą 33,86 i 34,00 m. Dźwigary główne wykonano z rur o średnicy 323,9/12,5 mm. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne, montaż i kolorystykę obiektu.
EN Construction of the bridge is composed of two-span girder suspended by cables to centrally located pylon. The bearing girders with spans 2 x 34,00 m are constructed from steel pipes dia 323,9/12,5 mm. Structural system, assembly works and coloristic decoration of the pedestrian bridge is described a[...]
17
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 3 4-8
18
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 1 9-12
19
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 4 5-9
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 487-489
PL Omówiono problemy montażu suwnicy bramowej o udźwigu 450 t. Przedstawiono rozwiązania techniczne.
EN Elaborated assembly technique for a heavy gauntry crane with load bearing capacity 450 t has been explained.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last