Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 528
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitorowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 302-309
PL W pracy przedstawiono system monitorowania stanu fundamentów. Zaproponowany układ umożliwia monitorowanie własności geometrycznych, a w szczególności ruchów fundamentu takich jak osiadanie czy wypiętrzanie, jak również odkształcenia plyty górnej. System oparty jest o czujniki hydrostatyczne które po[...]
2
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Charakterystyki wybranych urządzeń przeznaczonych do monitorowania procesu spawania wraz z analizą wyników monitorowania. Aktualny stan produkowanych i oferowanych na rynku krajowym urzadzeń monitorujących spawanie.
EN Characteristics of selected equipment designed for monitoring a welding process with an analysis of the monitoring results. Up to date state of the domestic market of the produced and offered welding monitoring' equipment.
3
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule opisane zostało oprogramowanie do monitorowania działania użytkownika na komputerowym stanowisku pracy. Przedstawiono główne właściwości wybranych programów do monitorowania dostępnych w sieci Internet. W dalszej części artykułu przedstawiono opracowaną koncepcję monitorowania działań uży[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono zagadnienia z monitorowaniem, diagnostyką, i nawiązywano do zagadnienia badań służących do doboru cech konstrukcyjnych przenośników taśmowych. Uwypuklono zagadnienia związane z monitorowaniem pracy przenośników a monitorowaniem symptomów diagnostycznych, na podstawie których ocenia [...]
EN The paper deals with monitoring and diagnostics and investigations connected with design features choice of belt conveyors. The difference between monitoring of a belt conveyor run parameters and condition monitoring for assessing the condition of kinematics pairs is emphasised. Diagnostics of gearb[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Scharakteryzowane zostały łowne trendy dotyczące wdrażania techniki satelitarnej GPS w przemyślę wydobywczym w świecie. Przedstawiono możliwości funkcjonowania pomiarów satelitarnych, służących pozycjonowaniu koparek wielonaczyniowych w kopalniach węgła brunatnego w Polsce. Omówiono najistotniejsze [...]
EN Main trends of GPS positioning technique implementation in mining industry around the World have been described. Application of satellite observations for bucket wheel excavators positioning in polish open brown coal pit mines has been presented. Key aspects of GPS receiver antenna location on bucke[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 9 711-714
PL Artykuł przedstawia koncepcję Centrum Diagnostycznego - zbioru zinte-growanych modułów oprogramowania stworzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii akwizycji, przesyłania, przechowywania oraz dostępu do danych. Dzięki zastosowaniu Centrum możliwe jest znaczne zautomatyzowanie pracy diagnostó[...]
EN The paper presents the concept of the Diagnostic Center - an integrated set of software modules created with the use of modern data acquisition, data transfer, data storage, data analysis, and data access techniques. Firstly, the authors discuss the issues and challenges concerning integrated system[...]
7
80%
Ekologia i Technika
2013 R. 21, nr 5 185--190
PL W pracy omówiono podstawy monitorowania czynnego, twórczego i poznawczego sterowania procesami maszynowymi, systemami technicznymi, technologiami oraz środowiskiem.
EN The work discusses the basics of active monitoring, creative and cognitive machinery process, technical systems, technologies, and the environment control.
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono problematykę niewyważenia wirników w napędach z silnikami indukcyjnymi. Omówiono sposoby monitorowania niewyważenia przy wykorzystaniu sygnałów prądu stojana i drgań mechanicznych. Zaprezentowano stanowisko laboratoryjne i oprogramowanie do wykrywania niewyważenia i wyważani[...]
EN In the article the problems of the rotor unbalance in the induction motor drivers was presented. The monitoring of unbalance with the stator current and mechanical vibrations analysis was discussed. The laboratory position and software for the detection of unbalance and balancing in the own bearings[...]
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 10 34-37
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
12
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Przemieszczenia punktów kontrolowanych, rozmieszczonych na monitorowanej budowli wyznacza się w stosunku do pozycji punktów stałych. Punkty stałe rozmieszcza się obok lub wokół monitorowanej budowli, poza strefą przemieszczeń wywołanych jej istnieniem i eksploatacją. Uznaje się, że punkty są stałe, [...]
EN Displacements of controlled points, located on the monitored construction, are determined in relation to fixed points. Fixed points are distributed close or around the monitored construction, outside of the zone of displacements effected by its existence and exploitation. It is assumed that points a[...]
13
80%
Elektro Info
2011 nr 7-8 70-74
PL W artykule przedstawiono system monitorowania dynamicznej obciążalności prądowej napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, zwany dalej DOL. System ten, oparty na pomiarze temperatury przewodu oraz warunków pogodowych w miejscu zainstalowania linii, pozwala na wyznaczenie dynamicznej obciąża[...]
14
80%
Mechanik
15
80%
Problemy Jakości
16
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 161-172
EN The aim of this article was to show right toolbox of value measurement. Both, new and added measures are an integrated toolbox for value management. Added measures, proposed in the article are: spread between TSR and cost of equity for market analysis and spread based on return on equity for inner a[...]
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 176 59-65
PL Jednym z wiodących kierunków rozwoju konstrukcji maszyn rolniczych jest zastosowanie systemów mikroprocesoirowych do monitorowania i automatycznego sterowania. W pracy przedstawiono wybrane przykłady funkcji realizowanych w mechatronicznych maszynach rolniczych. Podano również wyniki prac własnych n[...]
EN Based on selection of world and own achievements the advantages of microprocessor systems in agricultural machinery are discussed. Taking into consideration the significant importance of microprocessor systems in improving Polish agricultural machinery, research was undertaken at the Warsaw Universi[...]
18
80%
Reports on Geodesy
2005 z. 3/74 239-251
19
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Procesy spawalnicze, jako procesy specjalne, których wyniki nie mogą być w pełni sprawdzone podczas późniejszej kontroli i badania wyrobu [1], muszą być prowadzone przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, a warunki technologiczne procesu spawalniczego muszą być monitorowane i nadzorowane w spos[...]
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last