Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moment obrotowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 2/37 55-60
PL Przedstawiony w referacie system stanowi nowe jakościowo rozwiązanie w odniesieniu do uwarstwiania ładunku cylindra. Umożliwia spalanie mieszanin palnych (na obecnym etapie) o wartości (lambda) około 2. System powoduje występowanie maksymalnych wartości momentu obrotowego dla stosunkowo dużych warto[...]
EN Newly developed cylinder charge stratification system is presented. It enables combustion of mixtures with (lambda) ratio about 2. Stratification system application results in maximum value of engine torque at Iow engine speeds. It assures also relatively Iow specific fuel consumption. The important[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Pomiary momentu obrotowego odgrywają bardzo ważną rolę w świecie techniki. Uzyskiwane dane wykorzystywane są w licznych procesach z różnych dziedzin, umożliwiając ich poprawne przeprowadzenie lub też przyczyniając się do ich optymalizacji. Tak szybki rozwój szeroko pojętej branży technicznej nie był[...]
3
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W dotychczasowej praktyce badawczej podwodnych agregatów pompowych brak jest bezpośrednich pomiarów wartości momentu obrotowego na wale silnika napędowego. Znajomość wartości momentu obrotowego i prędkości obrotowej silnika pozwala zweryfikować współczynnik sprawności silnika oraz określić moc na wa[...]
EN In up to now research practice of underwater pump aggregates there are no direct measurements of the turning moment value at the shaft of the drive engine. The knowledge of the turning moment value and engine rotational speed enables the verification of the engine efficiency coefficient and the iden[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jednym z podstawowych problemów dotyczących procesu aglomeracji jest zagadnienie zapotrzebowania mocy. Istotny jest tu nie tylko sam pobór energii, ale również jej zmiany świadczące o zaistniałym postępie procesu. Jedną z częściej stosowanych metod wytwarzania granulatu jest bębnowa granulacja aglom[...]
EN Changes of torque during fine material (foundry dolomite) granulation in horizontal drum granulators at changing wetting parameters were investigated. The variable parameters were: the wetting droplet size and moisture content of the granular material. The bed of loose material was sprayed during ba[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 395-401
PL W referacie przeprowadzono analizę wpływu zmian wybranych parametrów geometrii wirnika dwubiegunowego synchronicznego silnika reluktancyjnego na przebieg charakterystyki momentu w funkcji kąta obrotu wirnika przy danym wymuszeniu i ustalonym kącie obciążenia. Przedstawiono metodę wyznaczania charakt[...]
EN In the paper an analysis of influence of chosen rotor geometrie parameters on torque ripple in axially-laminated anisotropic synchronous reluctance motor was carried out. The analysis was based on characteristics of instantaneous torque versus rotor rotation angle with constant load angle and given [...]
6
80%
Chemik
PL Badania granulacji prowadzono w poziomym granulatorze bębnowym o okresowym cyklu pracy. Stosowano bęben o średnicy wewnętrznej D = 0,4 m. Jako parametry zmienne stosowano: stopień wypełnienia bębna surowcem k w zakresie 5-20% objętości wewnętrznej bębna, czas nawilżania t, prędkość obrotową bębna w [...]
EN The authors present results of investigations of a granulated bed dynamics during agglomeration in rotating drum. Experiments were made in drum granulator of diameter D = 0.4 m. The variable parameters were: drum filling with raw material k in the range from 5 to 20% of inner drum volume and rotatio[...]
7
80%
Logistyka
2015 nr 4 9263--9271, CD3
PL Przedmiotem pracy jest analiza wielkości luzu w międzyosiowym mechanizmie różnicowym typu Torsen na wartość wskaźników dystrybucji momentu obrotowego. Badania przedstawiają wpływ zmian wymiarowokształtowych poszczególnych elementów składowych mechanizmu różnicowego na efektywność jego działania. Wyk[...]
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3 9-12
PL Doświadczalnie określono zmiany momentu obrotowego podczas procesu granulacji bentonitu odlewniczego w granulato-rach talerzowych. W czasie badań zmiennymi parametrami były: średnica bębna granulatora, kąt pochylenia talerza i stopień wypełnienia talerza materiałem ziarnistym. Podczas każdej próby m[...]
EN Changes of torque during fine material (foundry bentonite) granulation in disc granulators were investigated. A diameter and angle of inclination of the disc and its filling with, granular material were selected as varying parameters. During each test instantaneous values of torque acting on the gra[...]
9
70%
Journal of KONES
PL Zintegrowane sterowanie w układzie napędowym samochodu osobowego wymaga opracowania metody współdziałania algorytmu automatycznego z człowiekiem kierującym samochodem. Opracowana metoda przestrzeni sterowań rozwiązuje ten problem w sposób zapewniający maksymalną autonomię dla algorytmu automatyczneg[...]
EN The integrated control in passenger car power train demands a collaboration between an automatic algorithm and the driver. Elaborated control space method solves the problem with the greatest autonomy for the automatic algo-rithm. The driver’s control on vehicle longitudinal acceleration and its spe[...]
10
70%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 157-166
PL Przeprowadzono badania zmian momentu obrotowego podczas procesu granulacji bentonitu odlewniczego w granulatorach talerzowych. W badaniach zmieniano: średnicę i kąt pochylenia talerza granulatora oraz stopień wypełnienia talerza materiałem ziarnistym. Złoże materiału sypkiego nawilżano kroplowo w cz[...]
EN Changes of torque during foundry bentonite granulation in disk granulators were studied. Variable parameters were the diameter and inclination angle of the granulator disk and filling of the disk with granular material. The bed of loose material was wetted drop-wise during tumbling, at a constant vo[...]
11
61%
Archives of Electrical Engineering
EN Accurate force and torque calculations are fundamental to being able to predict the operation of an electromechanical device or system. The Maxwell stress tensor and the virtual work principle are the two major theories for force and torque calculation. However, if local distributions of torque are [...]
12
61%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono funkcjonalny model magnetostrykcyjnego przetwornika momentu obrotowego. Obwód magnetowodu wykonano z krajowego kompozytu proszkowego. Zmieniono również kształt jarzma; zamiast dwóch niezależnych obwodów Ukształtnych zastosowano jarzmo w kształcie dysku. Wykonano szereg testów s[...]
EN In the paper the possibility of application the magnetostrictive effect for torque measurement have been presented. The new construction of this torque transducer with dielectric magnet circuit cooperated with normal steel shaft has been investigated. The steady state characteristics of one has been[...]
13
61%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wirtualny model magnetostrykcyjnego przetwornika momentu obrotowego opracowany w środowisku programistycznym COMSOL. Założono, że obwód magnetyczny przetwornika zostanie wykonany z kompozytu proszkowego. Część ruchomą będzie stanowił wał wykonany z powszechnie stosowanej stali [...]
EN The paper presents the new construction of magnetostrictive torque transducer. The transducer consists with 4 coils (2 supplied winding and 2 measurement winding) and steel shaft (rotary part). The magnet circuit of transducer has been made with powder composite material. The calculations have been [...]
14
61%
Archives of Electrical Engineering
EN This research presents a method for the simulation of the magneto-mechanical system dynamics taking motion and eddy currents into account. The major contribution of this work leans on the coupling the field-motion problem considering windings as the current forced massive conductors, modelling of th[...]
15
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 3 36-38
PL W pracy zaprezentowano rezultaty oceny wymiarowej proszku poliamidowego i energochłonności jego mieszania. Wyznaczono wartości współczynnika napięciowego momentu obrotowego dla poszczególnych materiałów sypkich.
EN A test stand for the assessment of a size and diameter of poly-amide powder and energy consumption during mixing is presented in the paper. The universal stand enables the rapid measurement. Moreowr. it enables the determination of energy consumption. temperaturę distribution and energy losses by me[...]
16
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań trakcyjnych samochodu, wykonane w warunkach drogowych przy pomocy akcelerometru tensometrycznego. Dokonano rozbiegu samochodu marki Ford Focus 1.6 na trzecim biegu, rejestrując przy tym przyspieszenie pojazdu. Pozwoliło to na ocenę jego własności dynamicznych i [...]
EN The paper presents results of vehicle traction research performed at road conditions with the use of extensometric accelerometer. The acceleration of Ford Focus 1.6 at third gear was registered, which allowed to evaluate its dynamic properties as well as torque and power characteristics.
17
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN A hydrodynamic viscous incompressible fluid flow through a porous medium between two porous disks rotating with same angular velocity [...] about two non-coincident axes has been studied. An exact solution of the governing equations has been obtained in a closed form. It is found that the primary v[...]
18
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN An unsteady flow of a viscous incompressible fluid between two disks with reference to non-coaxial parallel axes of rotation has been studied. It is rigorously stated that there arises an axisymmetric solution of this problem in the case of a rigid body rotation. An exact solution of the governning [...]
19
61%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
PL Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych właściwości przepływu w otoczeniu wirujących, osiowych kół łopatkowych, które ten przepływ indukują. Badaniem objęto sześć kół łopatkowych osiowych różniących się znacznie kształtem i ilością łopatek, ale posiadających identyczne średnice. Eksperymenty ob[...]
EN The paper describes results of experimental investigations of flow induced by axial flow blade wheels. The research involved six blade wheels differing in shape and number of blades, but of this same diameter. The experimental data were consisted of radial distributions of static pressure, angular v[...]
20
61%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 1 57-68
PL Artykuł przedstawia znaczenie momentu obrotowego w wagonach towarowych czteroosiowych na wózkach standardowych typu Y25 dopuszczonych do ruchu międzynarodowego. Wielkość momentu obrotowego pomiędzy pudlem wagonu i wózkiem jest jednym z podstawowych parametrów, który w istotny sposób decyduje o bezpi[...]
EN The meaning of the torque in 4-axle freight cars on standard bogies of the type Y25 admitted for the international traffic is presented in this article. The quantity of the torque between the body of the car and the bogie is one of the basic parameters, which in the essential way makes the decision [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last