Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernizacja pomp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 493-495
PL Omówiono algorytm metody projektowania elementów układu przepływowego modernizowanych pomp. Przedstawiono wykresy charakterystyk przepływowo-energetycznych pomp po modernizacji z których wynika, że zmodernizowane pompy realizują założone parametry przepływowo-energetyczne.
EN Algorithms of design methods concerning the elements of flow system in modernised pumps are discussed. Graphs of energy - flow performance characteristics of the pumps after modernisation are presented. The graphs show that the pumps meet the characteristics assumed.
2
100%
Energetyka
2016 nr 11 655--657
PL Omówiono rolę modelowania numerycznego trójwymiarowych przepływów w procesach projektowania i optymalizacji układów hydraulicznych pomp w aspekcie realizacji maksymalnych z możliwych sprawności oraz identyfikacji przyczyn ich złej pracy w istniejących układach pompowych. Przedstawiono miejsce metod [...]
EN The article discusses the role of numerical modeling of three-dimensional flows in the processes of design and optimization of hydraulic elements of the pumps in terms of realization of the maximum possible efficiency, and identify the causes of their poor work in the existing pump systems. Shows th[...]
3
100%
Energetyka
2015 nr 11 772--774
PL Omówiono przykładowe modernizacje pomp pracujących w energetyce. Przykładowe modernizacje wykonano w celu poprawy warunków eksploatacyjnych, dostosowania parametrów przepływowych pompy do potrzeb procesów technologicznych, podwyższenia trwałości i niezawodności, podwyższenia sprawności i parametrów [...]
EN Described are selected examples of modernization of pumps working in the power industry. The exemplary modernizations were performed with the aim to improve operating conditions, to adjust flow parameters of pumps to the requirements of technological processes and to increase durability and reliabil[...]
4
100%
Pompy, Pompownie
2017 nr 2 25--28
PL W Elektrowni Bełchatów zmodernizowano pompy kondensatu 30WK45 pracujące w instalacji Jonitowego Oczyszczania Kondensatu (JOK) oraz 125YSbx4 zabudowane w układzie pierwotnego obiegu ciepłowniczego po stronie parowej. Jakie dało to efekty?
5
100%
Pompy, Pompownie
2015 nr 1 32--40
PL Koszt energii elektrycznej zużywanej przez pompę przez cały jej okres użytkowania wielokrotnie przewyższa wydatki związane z jej bezpośrednim zakupem, bądź prawidłowo wykonaną modernizacją. Dlatego warto zadbać o to, aby podstawowe parametry pracy pomp nie uległy znacznemu pogorszeniu w czasie wielo[...]
6
100%
Pompy, Pompownie
2015 nr 1 20--23
PL W największej w Polsce elektrowni zawodowej w Bełchatowie, na trzynastu blokach funkcjonują setki pomp: pompy wody zasilającej kocioł, wody chłodzącej, pompy kondensatu oraz wiele innych.
7
100%
Pompy, Pompownie
2017 nr 1 72--75
PL W poprzednich publikacjach [1]÷[4] uzasadniono konieczność powiększenia efektywności energetycznej pompowania w przemyśle, energetyce, gospodarce komunalnej i innych obszarach zastosowań pomp. Środkiem do osiągnięcia tego celu są racjonalne modernizacje pomp i/lub całych instalacji pompowych, poprze[...]
8
100%
Pompy, Pompownie
2017 nr 1 40--45
PL W jednym z zakładów przemysłu chemicznego, instalacja saletry w Węźle Reakcyjnym charakteryzowała się nadmiernym poziomem drgań zbiornika startowego, rurociągów oraz konstrukcji nośnej i pomp. W efekcie jej praca nie była możliwa z pełną wydajnością. Jakie działania podjęto, aby wyeliminować ten pro[...]
9
75%
Rynek Energii
2017 Nr 6 53--59
PL W artykule przedstawiono zakres modernizacji pomp wody chłodzącej z uwzględnieniem wpływu ich unowocześnienia na funkcjonalność i automatyzację regulacji strumienia wody do skraplacza pary. W nawiązaniu do poszczególnych zmian w urządzeniu i instalacji omówiono charakterystyczne wielkości ich parame[...]
EN The report presents the scope of modernization of cooling water pumps, taking into account the influence of the modernization on the functionality and automation of regulation of the water jet for the steam con-denser. Referring to the individual changes in the device and installation, the character[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last