Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 381-389
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 601-608
PL W pracy przedstawiono problem efektywniejszego wykorzystania powierzchni użytkowej magazynu książek w budynku Biblioteki Głównej UAM zlokalizowanej w zwartej zabudowie miejskiej w Poznaniu. Magazyn książek znajduje się na ostatniej kondygnacji trójtraktowego, pięciokondygnacyjnego budynku o żelbetow[...]
EN In this paper a problem of a more effective use of service area in a book storehouse in the Poznań University Main Library building, located in a dense urban zone of city of Poznań is presented. The book storehouse is on the last storey of the two-aisle, five-storey building with a reinforced concre[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 4(53) 121-137
4
100%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe przemysłu spożywczego, które będą kontynuowane w najbliższych latach. Są to: uprzemysławianie przetwórstwa, zwiększanie stopnia przetworzenia żywności, intensywne procesy modernizacji i koncentracji przemysłu spożywczego. Ponadto nasila się tendencja do i[...]
EN The developments in food industry, which are to be continued in the next few years, are shown. They are as follows: industrialisation of processing, increase in production of high-processed products, intensive modernisation and concentration. Moreover, there is a strenghening tendency for integratio[...]
5
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W ostatnich pięciu latach miało miejsce kilka kompleksowych operacyjnych modernizacji śmigłowca Mi-2 dostosowującego ten śmigłowiec do specyficznych wymagań operacyjnych jego użytkowników, zarówno w kraju jak i poza granicami Polski. Konieczność przeprowadzenia modernizacji śmigłowców będących w eks[...]
EN In the last five years, a few complex operational modernizations took place on the Mi-2 helicopter, adapting this helicopter to specific operational reąuirements of its customers, in Poland as well as abroad. The urgency of carrying out modernization on helicopters in operation, as well as moderniza[...]
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu wielkich zakładów produkcyjnych oraz w innych dogodnych punktach sieci kolejowej zachodzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. W pu[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Produkcja lokomotyw serii SM31 była odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie krajowego przewoźnika PKP oraz zakładów przemysłowych na lokomotywy do wykonywania ciężkich prać manewrowo-wywozowych. Lokomotywa ta jest konstrukcją opracowaną w Polsce, produkowaną seryjnie w latach 1976-1985 przez pi[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Firma Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyjnego TAPS istnieje od 1989 r. Jest firmą prywatną, której właścicielem jest Maciej Kowalski. Firma zatrudnia 110 osób.
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ostatnie dwadzieścia lat w zakresie modernizacji i wdrożenia nowych lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych związane jest z jednej strony z liberalizacją rynku przewozowego, z drugiej natomiast z nadwyżkami lokomotyw w krajach europejskich, które są młode wiekiem, lecz mają (szybki postęp techniczn[...]
10
100%
Wiadomości Górnicze
PL W roku 2000 rozpoczął się w Elektrociepłowni "Chwałowic", zakrojony na szeroka skalę, proces modernizacji elektrofiltrów współpracujących z kotłami energetycznymi wytwarzającymi parę na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. Elektrostatyczne urządzenia odpylające - zbudowane tam jeszcze w[...]
EN In 2000 a vast scale modernisation process started at "Chwalowice" power-heating plant regarding electric precipitators co-operating with pow-er boilers generating steam for the needs of electric energy and heat gener-at.ion. The electrostatic dedusting equipment - insta11ed there as early as the se[...]
11
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Current and planned investments in Polish power sector in relation to the new energy policy of the Polish Government.
12
88%
Artificial Satellites : Journal of Planetary Geodesy
EN GLONASS, successfully operating during 1990s became unusable by early 2000s. Following a revitalization and modernization plan since 2004, GLONASS constellation has been completed again by the end of 2011 and the use of GLONASS is gaining popularity. Because of the previous experience, some sceptici[...]
13
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN This dissertation discusses the issue of modernisation of testing modules and procedures in an automated assembly line adapted to manufacture medical pressure transducers in Aesculap Chifa company. The manufactured transducer is used for invasive measurement of patient’s physiological pressure, an[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 357--359
EN Presented hereby are the results of the modernisation of nineteen centrifugal compressor refrigeration plants into using the ozone-safe cooling agent Rl34a. These plants arc of the typce KhTMF and TKhMV and have been manufactured by the Kazan Compressor Factory. It has been shown that the proposed m[...]
15
75%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 2 57-71
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczego. Zagadnienie omówiono na przykładzie instalacji grzewczej kompleksu budynków wchodzących w skład obiektów użyteczności publicznej, w świetle norm i przepisów obowiązujących w tym zakres[...]
EN The paper presents the influence of moderisation on a heating system. The method is applied for the water heating installation of a building complex in accordance with standards. Reduction of heating cost, maintenance rationalisation, and operational use are the main results of modernisation.
16
75%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 1 77--83
PL W artykule omówiono zagadnienie weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych obiektów prototypowych w aspekcie wymagań eksploatacyjnych. Jako kryterium ocenowe przyjęto niezawodność obiektu. Zaproponowany w opracowaniu model ocenowo-decyzyjny pozwala na dokonywanie miarodajnych ocen każdego realizowanego p[...]
EN The problem of the verification of constructional solutions of prototype objects considered in the aspect of exploitation requirements is discussed in the study. The object’s reliability was assumed as the assessment criterion. The proposed assessment-decision model allows reliable assessments of ea[...]
17
75%
Logistyka
PL Koleje dużych prędkości są zasadniczym czynnikiem rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W artykule przedstawiono koncepcję rozwoju kolei dużych prędkości w tej części Europy. Stanowi on rozszerzoną wersję referatu prezentowanego na Światowym Kongresie Kolei Dużych Prędkości w Pekinie w grudniu [...]
EN High-speed railway is crucial factor for economic and social development of the Central-Eastern European countries. Several projects covering modernization of existing lines to the speed in the range of 200 km/h as well as the construction of completely new sections have been prepared. Some of them [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 2(91) 7-16
EN A presentation by the Director of the Armament Policy Department, the Ministry of National Defence given during the National Scientific Conference on The Polish Air Defence System. The role of the Armament Policy Department of the Ministry of National Defence in the process modernization of air defe[...]
19
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono efekty kompleksowej termomodernizacji stosowanej w budynkach wielomieszkaniowych w Białymstoku w latach 1995-2008 z uwzględnieniem tworzenia wspólnot mieszkaniowych, głównie w zasobach budynków będących pod Zarządem Mienia Komunalnego. Efekty te są różne i zależą od czasu wnoszenia bud[...]
EN Results of comprehensive thermomodernisation, conducted in Białystok in 1995 -2008 and concerning multi- family apartment buildings, are presented. The results include the development of housing communities, mainly in the buildings under the Management of Communal Property.
20
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analizy efektów zewnętrznych modernizacji sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Proponowane przedsięwzięcie modernizacyjne polega na likwidacji dotychczas używanych indywidualnych podgrzewaczy gazowych użytkowanych w lokalach mieszkal[...]
EN Analysis results of external effects are presented connected with the modernisation of a method of preparation of usable hot water in a multi-family residential building. The modernization project proposed involves elimination of individual gas boilers used in dwellings up to now and assumes the sup[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last