Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie zderzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 575--589, CD
PL W artykule przeprowadzono analizę niektórych aspektów modelowania zderzenia samochodów z uwzględnieniem wybranych czynników wpływających na jego przebieg. Klasyczne podejście do zderzenia ciał zaadaptowano do problemu kolizji samochodów, prowadząc ogólną analizę złożoności tego zagadnienia. Prócz uw[...]
EN In the paper analysis of certain aspects of collision between motor vehicles modelling is presented including selected factors influencing its course. The classic approach towards the crash of mechanical bodies was adapted to the problem of the collision between vehicles, as the general analysis of [...]
2
88%
Logistyka
PL Głównym celem pracy jest analiza zderzenia w wybranych, dyskretnych układach mechanicznych. Do zamodelowania oddziaływania pomiędzy zderzającymi się ciałami wykorzystano strukturę reologiczną i więzy jednostronne. Struktury reologiczne służą do odwzorowania sprężysto-dyssypacyjnych cech zderzających[...]
EN The main goal of the paper is the analysis of selected impact problems in discrete mechanical systems. We applied rheological structures and unilateral constraints for modelling of interaction between colliding bodies. The rheological structure is a model of elastic-dissipative properties of bodies [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last