Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie informacji o budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2015 nr 3 18--20
2
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2015 nr 3 21--22
3
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 8-9 16--19
4
75%
Mosty
2017 nr 3/4 80--82
PL Od drugiej połowy 2014 r. firma GTI implementuje oprogramowanie marki Tekla Structures. Choć początki stosowania nie były łatwe, zyski z dobrodziejstw projektu opracowanego w technologii 3D wydają się niezaprzeczalne – i to na każdym etapie powstawania obiektu inżynierskiego. Już od wstępnych uzgodn[...]
EN Since the second half of 2014, the GTI company has been implementing the software of Tekla Structures. Though the initial attempts of its use were far from easy, benefits resulting from a project designed in the 3D technology seem undeniable at every stage of the development of an engineering struct[...]
5
75%
Roczniki Geomatyki
PL Narzędzia GIS pozwalają na modelowanie i symulację zjawisk dynamicznych, jakimi są na przykład katastrofy naturalne. Pomaga to specjalistom i decydentom lepiej zrozumieć takie zjawiska, a przede wszystkim przewidzieć ich wystąpienie i zmniejszyć związane z tym straty. Spośród wyżej opisanych technol[...]
EN GIS tools allow to model and simulate dynamic phenomena such as natural disasters. They help specialists and decision makers to better understand these phenomena, and first of all to foresee their occurrence and to reduce their impact. Development of GIS technology gives much more opportunities in t[...]
6
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2014 nr 3 24--25
7
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 8 64--65
PL Ile powinno kosztować wybudowanie budynku? Ile powinna kosztować koncepcja, projekt, przygotowanie, a ile sama realizacja procesu inwestycyjnego? Czy warto zapłacić więcej za „dobry projekt”? Modelowanie Informacji o Budynku oraz zintegrowany proces projektowania i realizacji inwestycji dają szansę [...]
EN How much should it cost to build a building? How much should the design, the preparation and the assembling in the investment process cost? Is it worth paying more for a "good design"? Building Information Modeling and Integrated Project Delivery provide a good opportunity for the best execution of [...]
8
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2015 nr 2 13--17
9
63%
Archives of Civil Engineering
PL W artykule zostały omówione nowoczesne trendy w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa skandynawskie. Doświadczenia Skandynawii we wdrażaniu innowacji zarówno technologicznych, procesowych jak i organizacyjnych w przemyśle[...]
EN This article discusses an integrated concept of sustainable building and of Building Information Modelling (BIM) by means of implementation of the Green BIM management method. Apart from presenting this innovative project management method with particular attention paid to solutions applied by Scand[...]
10
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 19 45--53
EN The real value of BIM, as a method, is partially undiscovered and require deeper understanding of what real potentialities are and how to take advantage of them in the professional activities. More than ever before the collaboration between engineers, architects and technicians is promoted thanks to[...]
11
63%
Builder
2017 R.21, nr 7 46--48
12
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 206--208
PL Aplikacje na bazie technologii BIM umożliwiają jednoczesne tworzenie modelu fizycznego i analitycznego w procesie projektowania budynków i/lub budowli. Podczas projektowania elementów fizycznych, takich jak stropy, belki, słupy, ściany, powstają elementy analityczne obiektów. W trakcie zmian projekt[...]
EN BIM technology and BIM applications allows creation physical and analytical model in the design of buildings. When designing physical elements such as ceilings, beams, columns, walls etc. are also formed the analytical elements of these objects. During project changes, the analytical model can be au[...]
13
63%
Przegląd Budowlany
PL W okresie ostatnich kilkunastu lat proces budowlany uległ przemianie, która jest szczególnie zauważalna w odniesieniu do realizacji dużych inwestycji. Obarczone one zostały szeregiem rygorystycznych przepisów i wymagań, które w naturalny sposób wymusiły stosowanie określonych rozwiązań. Zmiany te do[...]
EN In the last few years, the construction process has changed, which is particularly noticeable in relation to the major projects. They are subject to a number of stringent rules and requirements, which naturally necessitated the use of specific solutions. These changes apply both to a stage of the de[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 57--58
PL W artykule przedstawiono ideę modelowania informacji o obiekcie budowlanym w ujęciu „open BIM”. Dokonano oceny wpływu wykorzystania technologii BIM na proces projektowania konstrukcji żelbetowych. Wskazano główne zalety modelowania BIM na poszczególnych etapach projektu. Oceny dokonano, bazując na d[...]
EN In the paper, idea of the building information modeling in the terms of “open BIM” has been presented. The impact of the BIM technology on the design process of the reinforced concrete structures has been evaluated. Principal advantages of the BIM obtained on the different project stages have been s[...]
15
63%
Builder
2017 R.21, nr 4 75--77
PL W artykule zostało przedstawione wykorzystanie technologii BIM przy optymalizacji kratownicy przestrzennej. Została zobrazowana analiza wielowariantowa kratownicy dla ustalonych wartości parametrów geometrycznych oraz zaproponowano schemat postępowania przy optymalizacji tego typu konstrukcji. Na po[...]
EN The article shows the use of BIM technology in the optymalization of space frame. Multivariate analysis of structure for fixed values of geometrical parameters was illustrated. Worklow for optimizing this type of construction was proposed. Conducted calculations shown some recommendations for the s[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1762--1768
PL Problematyka BIM (Building Information Modeling) jest obecnie tematem wielu publikacji naukowych, ale także przedmiotem działań podejmowanych przez uczestników szeroko pojętego procesu budowlanego. Liczne zalety i szanse płynące ze stosowania technologii BIM w kolejnych etapach cyklu życia obiektu b[...]
EN The issue of BIM (Building Information Modeling) is currently the subject of many scientific publications. Numerous opportunities flowing from the application of BIM at the stage of preparation, implementation, operation and management of facility construction, should be considered in terms of makin[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule poruszono temat modelowania informacji o budynku (BIM) ze szczególnym uwzględnieniem modelowania 5D. Celem artykułu jest wskazanie korzyści wynikających z zastosowania BIM w procesie szacowania kosztów. W artykule zostały pokazane problemy związane z szacowaniem kosztów w Polsce przy wyko[...]
EN The paper discusses building information modeling (BIM) with particular reference to 5D modeling. The paper aims to identify the benefits of BIM in the process of estimating costs. The article shows the problems associated with cost estimating in Poland, using currently applied computer programs tha[...]
18
63%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2008 Vol. 18 73--78
PL Programy komputerowe wspomagające proces projektowania i oparte na technologii BIM (Building Information Modeling), czyli na parametrycznym modelowaniu informacji o budynku stają się nowoczesnymi narzędziami w ręku inżyniera czy architekta i zastępują tradycyjne metody projektowania, które stosowano[...]
EN Information systems capable of managing large parameter objects are being improved and their potential is quickly growing. Parameter modeling was offered as an efficient means of building models expertise. The more powerful the system, the better it understands specific features of designed objects,[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 2 101--105
PL Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces, który polega na tworzeniu, generowaniu, zarządzaniu i wykorzystywaniu cyfrowej reprezentacji właściwości fizycznych i funkcjonalnych budynku. Termin 4D w zamierzeniu odnosi się do czwartego wymiaru – czasu. BIM 4D modeluje obiekt budowlany w czasie r[...]
EN Building Information Modelling (BIM) is a process that involves creating, generating, managing and using a digital representations of physical and functional characteristics of building. The use of the term 4D is intended to refer to the fourth dimension: time, i.e. 4D is 3D + schedule (time). The r[...]
20
63%
Mosty
2017 nr 6 74--76
PL Opracowany przez firmę Network Rail wielomiliardowy program North of England (obejmujący różne projekty, w tym: Northern Hub, North West Electrification oraz TransPennine Route Upgrade), to ambitne przedsięwzięcie, mające na celu modyfikację połączeń kolejowych w północnej Anglii. To setki nowych po[...]
EN The several-billion programme North of England (including various projects, among others Northern Hub, North West Electrification and TransPennine Route Upgrade), developed by the Network Rail company, is an ambitious undertaking aiming at the modification of the railway connections in northern Engl[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last