Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie hierarchiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 507-512
PL Praca dotyczy zagadnień związanych ze sterowaniem procesem adaptacji modelu oraz adaptacji sieci metody elementów skończonych typu hp w przypadku analizy struktur złożonych obejmujących części bryłowe, grubo- i cienkościenne oraz strefy przejściowe. Na tle wymagań wynikających ze złożonego opisu mec[...]
EN The paper concerns problems dealt with controlling model and hp Unite element mesh adaptation in analysis of complex structures consisting of solid, thick-walled and thin-walled parts as well as of transition zones between them. Taking the requirements resulting from complex mechanical description o[...]
2
100%
Journal of Applied Computer Science
EN A new approach to a design process, which uses hierarchical hypergraph representations of object structures, is described. The representations are generated and modified by hypergraph operations discussed here. Hierarchical hypergraph grammars, which govern the composition of elements into objects, [...]
3
100%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 7, nr 38 131-138
PL Badania dotyczą uwzględnienia w analizie struktur złożonych przejściowych elementów skończonych, pomiędzy elementami bryłowymi a elementami powłokowymi pierwszego rzędu. Skupiono się tu na wyeliminowaniu z modelu struktury wewnętrznej warstwy brzegowej poprzez uzyskanie płynnego przejścia od struktu[...]
EN This research concern implementation of the transition finite elements, acting between the solid and first-order shell elements, into the analysis of complex structures. We focus on elimination of the internal boundary layer from the numerical model of such structures by means of the smooth transiti[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2001 nr 520/1479 3--304
PL Niniejsza praca omawia tematykę modelowania hierarchicznego oraz metodę elementów skończonych do adaptacyjnej analizy struktur złożonych. Celem ogólnym pracy był rozwój usystematyzowanej teorii i technik numerycznych do automatycznej selekcji modeli obliczeniowych dla wybranej klasy problemów spręży[...]
EN The presented work concerns the problems of hierarchical modelling and finite element methods for adaptive analysis of complex structures. The main objective of the work was the development of the systematic theory and numerical techniqiues for automatic selection of computational models for a certa[...]
5
84%
Journal of KONBiN
2012 No. 4 (24) 141--148
PL W artykule przedstawiono wpływ cech różnicujących regiony krajów europejskich na ryzyko bycia ofiarą śmiertelną wypadku drogowego. Zmienne różnicujące regiony to m.in. charakterystyki motoryzacyjne, ekonomiczne, infrastrukturalne, demograficzne i geograficzne. Założono, że ryzyko mierzone jako wskaź[...]
EN In this research, the effect of the European regional differences on the risk of been killed in road accident in these regions is investigated. Factors which differentiate regions can be described as automotive, economic, infrastructural, demographic, geographic. Analyzed risk, counted as regional f[...]
6
84%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In the reliability modeling field, we sometimes encounter systems with uncertain structures, and the use of fault trees and reliability diagrams is not possible. To overcome this problem, Bayesian approaches offer a considerable efficiency in this context. This paper introduces recent contributions [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last