Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele zachowań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2014 nr 13 15-23
PL W artykule przedstawiono model preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania, opierając się na zróżnicowanych przesłankach, jak użyta metoda wyceny instrumentów finansowych, cechy charakterologiczne gracza, w tym skłonność do ryzyka, oraz stosowane strategie inwestowania. Następnie zdefiniow[...]
EN The paper presents model of stock market players’ preferences in investing process, based on different conditions like the method for valuation financial instruments, player’s character traits including tendency to risk and investing strategies. Author also defined multi-criteria optimization amongs[...]
2
84%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2014 nr 14 19-24
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania teorii gier z continuum graczy w modelowaniu zachowań graczy na giełdzie. Dokonano pierwszej próby opracowania modelu giełdy w oparciu o teorie gier z continuum graczy. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowaniem matematycznego modelu pozwalającego ba[...]
EN The paper presents specifics and assumptions included in games theory. Author made first attempt to create stock exchange model based on games theory, specific games with continuum of players. The article is the result of efforts to create an adequate mathematic model in order to investigate the spe[...]
3
67%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2011 nr 8 53-58
PL W artykule przedstawiono różne metody modelowania zachowań giełdowych inwestorów masowych. Dokonano analizy możliwości wykorzystania podejść związanych z teorią oczekiwanej użyteczności, teorią perspektyw, z teorią gier oraz inne badania dotyczące tego tematu. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowa[...]
EN The paper presents various methods of modeling an individual stock market investors' behavior. The author analyzed the possibility of using approaches related to the theory of expected utility, prospect theory, game theory and other studies on this subject. The article is the result of efforts to cr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last