Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model ocenowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 197--208
PL W sytuacji wzrastającej podaży środków transportu indywidualnego i nie nadążającym za nim rozwojem infrastruktury, istotnym zagadnieniem staje problematyka zapewnienia odpowiedniego poziomu efektywności, bezpieczeństwa oraz konkurencyjności działania systemów eksploatacji środków transportu miejskie[...]
EN In a situation of increasing the supply of means of individual transport and not capable of following the development of infrastructure, an important issue is the issue of ensuring adequate levels of efficiency, safety and the competitiveness of the operation of the exploitation of public transport [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2345-2352
PL Analiza wyników badań eksploatacyjnych oraz literaturowy przegląd zagadnienia wykazały, że problematyka wyznaczenia optymalnej liczby kryteriów oceny jakości działania danego systemu transportowego jest istotnym i aktualnym zagadnieniem, mającym bezpośredni wpływ na wynik realizowanej oceny. Całość [...]
EN The analysis of experimental tests and a literature review have revealed that the problems connected with determining the optimal number of criteria for of a given transportation system operation quality assessment is an issue of great importance as it has a direct influence on the result of the ass[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 48 (229) 95--110
PL W pracy przedstawiono syntezę wiadomości literaturowych dotyczących pojęcia jakości. Zestawiono także najistotniejsze zdaniem autorów, grupy kryteriów wyznaczające jakość systemów eksploatacji. Zdefiniowano pojęcie jakości systemu oraz zbudowano model ocenowy, złożonego systemu eksploatacji, z punkt[...]
EN The present paper presents a literary coverage on 'quality'. It offers the most crucial, in the opinion of the authors, groups of criteria defining the quality of operation systems, defines the system quality and provides a newly-developed model for evaluating a complex, both in terms of quality and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last