Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model 2D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 327--336
EN The paper objectives is to show how different factors named here as sweep, lean, taper and twist appears in the solution of the inverse problem within the frame of 2D model. The skeletons of the channels or profiles are the results of the solution of the in verse problem. They can be converted into [...]
2
84%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 48-51
PL Systemy CAD służące do modelowania powierzchniowego i przestrzennego poczyniły na przestrzeni ostatnich lat znaczący postęp w zakresie funkcjonalności, obsługi oraz współpracy z innymi urządzeniami cyfrowymi. Tak gwałtowny rozwój spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem oczekiwań użytkowników [...]
3
84%
Mechanik
PL Przedstawiono numeryczne symulacje pracy odcinka mostu pływającego typu wstęga. W pierwszym etapie pracy zastosowano model dwuwymiarowy mostu oraz model lawety do przewozu pojazdów ciężkich o masie 50 ton. Modele 2D wstęgi pływającej zbudowano z brył sztywnych. Poszczególne bryły, którymi modelowano[...]
EN Presented are numeric simulations of a ribbon type floating bridge section. Primary stage of the work consisted in application of a two-dimensional model of the bridge and a model of 50 ton vehicle carrying trailer. The 2D models of the floating bridge ribbon were fabricated from rigid solids. The s[...]
4
67%
Rudy i Metale Nieżelazne
5
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W ostatnich latach dokonała się zauważalna zmiana w dziedzinie analizy stalowych konstrukcji prętowych. Dotychczasowe podejście polegające na rozpatrywaniu płaskich fragmentów konstrukcji, wyodrębnionych z całego układu nośnego, jest obecnie zastępowane globalną analizą całego układu przestrzennego,[...]
EN In recent years a noticeable change has been made in design of steel structures. Previous approach based on decomposition of 3D structure into the plane frame models used in analysis is now replaced by global analysis of the whole structure. Such analysis takes into account cooperation and interacti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last