Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc grzewcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 7-8 49--55
PL Warunkiem poprawnej pracy pompy ciepła powietrze/woda jest odpowiedni dobór mocy urządzenia do potrzeb grzewczych zasilanych przez nią systemów. Powszechnie zauważalnym problemem jest niedowymiarowanie urządzeń, które skutkuje nadmiernym zużyciem energii elektrycznej pobranej na potrzeby pracy grzał[...]
EN The requirement for the correct operation of an air-to-water heat pump is the appropriate device’s power sizing for the heating needs of the systems it supplies. A well-known problem is the under-dimensioning of the device, which results in increased electricity demand for the operation of the elect[...]
2
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 178--181
PL Wykonano badania eksperymentalne stanu temperatury w strefach ekspozycji obrotowych i nieobrotowych promienników podczerwieni. Wykazano energooszczędny charakter obrotowego promiennika podczerwieni. W przypadku użycia grzejników obrotowych gradient temperatury powierzchni grzewczej jest mniejszy, al[...]
EN The experimental studies of temperature condition exposure zone of the rotary and non-rotational infrared heaters have been done. The energy-efficient nature of rotary infrared radiator has been established. In the case of using rotary heaters temperature gradient of the heating surface is lower but[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 5 89--90
PL Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 [...]
4
84%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2016 R. 9, nr 26 51--60
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji gazowej (CO, NOx, SO2 i TVOC) z trzech palenisk małej mocy zasilanych różnymi rodzajami paliw: miałem węgla kamiennego lub ekogroszkiem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwem (pelet drzewny). Podano również wyniki oznaczeń zawartości w gazach odlotowy[...]
EN The article presents results of measurements of gas emission (CO, NOx, SO2, and TVOC) for three small forces furnaces fed with various fuel types: fine sized bituminous coal, light furnace oil, and biofuel (wood pellets). The results of analysis of the oxygen and carbon dioxide content in waste gas [...]
5
84%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych na modelu palnika inżekcyjnego opracowano założenia dla modernizacji palników, zabudowanych w piecach zapłonowych, która powinna poprawić proces zapalania mieszanki w szczególności w strefach obrzeżnych taśmy spiekalniczej. Uzyskane wyniki badań stwarz[...]
EN As a result of laboratory tests carried out on the injection burner model, principles for modernisation of burners installed in ignition furnaces were developed. This modernisation should improve the mix ignition process, in particular within the peripheral areas of the sinter belt. The test results[...]
6
84%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 2(16) 140--144
PL Najwyższą wydajność energetyczną systemu ogrzewania w zakładach produkcyjnych osiąga się poprzez utrzymywanie wymaganej temperatury w obszarze roboczym. Najbardziej skutecznymi systemami służącymi do tego celu są systemy grzewcze na podczerwień. Celem badań jest uzyskanie wymaganych parametrów tempe[...]
EN The highest energy indicators in the operation of heating systems of industrial premises are achieved in the maintaining the required temperature in the service area. The most effective systems that are able to provide the local heating of industrial premises are infrared heating systems. The purpos[...]
7
67%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy analizowano wydajność grzewczą dolnego i górnego źródła ciepła współpracujących ze sprężarkową pompą ciepła. Określono zmienność wydajności w funkcji różnicy temperatury między zasilaniem a powrotem czynnika obiegowego. Stwierdzono, że w badanych warunkach analizy cyklów pracy pompy ciepła, [...]
EN The paper contains an analysis of heating efficiency for lower and upper heat sources, which work with compressor-type heat pump. The researchers determined efficiency variability in the function of temperature difference between circulating medium supply and return. It was proved that in the examin[...]
8
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The folIowing results of the investigation are shown: infrared heater's work with outlet in changing it's heating power and the quantity of exhaust air. The results of investigations can be used for projection of heating systems of pigfarms.
9
67%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents results of research on the influence of microwave heating time on the process of hardening of water glass molding sands. Essential influence of this drying process on basic properties such as: compression, bending and tensile strength as well as permeability and wear resistance, h[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last