Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 102
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile robots
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN Agent paradigm is becoming more and more popular in design of complex multi-robot systems. Similarities between features attributed to robots and agents lead to defining an agent as a single robot control program or even calling a robot an "embodied agents". This approach can cause serious issues co[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 284-291
PL Praca dotyczy małego robota mobilnego przeznaczonego do rozpoznania wewnątrz budynku. Zaprezentowano w niej przegląd istniejących rozwiązań robotów mobilnych o specyficznych układach jezdnych oraz rozwiązań hybrydowych. Opisano koncepcję robota oraz przebieg prac projektowych. Omówiono także najważn[...]
EN This work is concerned about small mobile robot for indoor reconnaissance. A review of existing mobile robots with specific driving systems and with hybrid solutions is presented. Robot idea and designing process are described. Most important technical, designing and technological problems which app[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 274-283
PL W tekście została omówiona konstrukcja gąsienicowego robota mobilnego, stworzonego przez studentów, należących do Naukowego Koła Sztucznej Inteligencji przy Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W opisie, szczególny nacisk położono na możliwości i ograniczenia, wynikające z zastosowania gotowe[...]
EN In this article a construction of a caterpillar mobile robot is presented. The robot was created by students, belonging to Scientific Group of Artificial Intelligence, by the Faculty of of Physics of the University of the Warsaw. In the description, particular emphasis stayed for possibilities and r[...]
4
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN A mobile robot simulator useful in research and education was implemented in Matlab, it models the differential kinematics as well as proximity sensors of the robot. It allows the performance assessment of navigation algorithms through various quality metrics that are useful for comparing and analyz[...]
5
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z projektem automatycznego mobilnego systemu wykrywania i niszczenia min niemetalowych. System ten zamocowany jest na platformie mobilnej na bazie robota pirotechnicznego IBIS. Posiada on zdolność autonomicznej pracy oraz posiada systemy wykrywania min [...]
EN The paper presents issues related to the project automated mobile system for detection and neutralization of non-metal mines. This system is mounted on a mobile platform based on a pyrotechnic robot IBIS. Platform is prepared for autonomous operation and has a non-metallic mines detection syste[...]
6
80%
Challenges of Modern Technology
EN This paper presents two-dimensional mobile robot simulator written in Java. Robot performs autonomous navigation based on infrared sensors. Sensing range and angle can be adjusted in real-time. Obstacle detection an avoidance algorithm was implemented. In this paper, the wall-following problem for m[...]
7
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN A novel method for real-time coordinated trajectory planning and obstacle avoidance of autonomous mobile robot systems is presented. The desired autonomous system trajectories are generated from a set of first order ODEs. The solution to this system of ODEs converges to either a desired target posit[...]
8
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The aim of this paper is to present the Intelligent Robotic Porter System with respect to architecture of Mobile Robotic Platform. The set of requirements for Mobile Robotic Platform was defined and analyzed. Main engineering problems that occurred during the development of Mobile Robotic Platform[...]
9
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The paper introduces selected problems from the theory of robotics related to the design and designed construction of double wheeled mobile robotic equipment, supported by own experience. The knowledge is compiled into recommendations for practical design and construction of robotic means.
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 333-343
PL W pracy przedstawiono system symulacji semantycznej "Semantic Simulation Engine" dedykowany aplikacjom robotów mobilnych. Oprogramowanie realizuje symulację robota mobilnego poruszającego się w wirtualnym środowisku powstałym na bazie rzeczywistych pomiarów 3D przekształconych w mapę semantyczną. Po[...]
EN In the paper the "Semantic Simulation Engine" dedicated for mobile robotics applications is shown. Presented software performs mobile robot simulation in virtual environment built from real 3D data that is transformed into semantic map. Data acquisition is done by real mobile robot PIONEER 3AT equip[...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 344-353
PL W pracy omówiono metody określenia zmian położenia robota mobilnego w środowisku 3D. Przedstawiono dwie implementacje filtru cząsteczkowego, których celem jest przyśpieszenie obliczeń. Omówiono metodę, w której zmiana położenia i orientacji odbywa się oddzielnie oraz metodę wykorzystującą procesory [...]
EN In the article the overview of localization methods is presented. Two modifications of particle filter algorithm are described. In the first approach the position and orientation of the mobile robot are determined separately. In second method parallel processing units are used. Both methods allow us[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 420-430
PL Rozważany problem planowania działań grupy robotów mobilnych w środowisku pomieszczeń zamkniętych sformułowany został w modelu deklaratywnym języka OZ Mozart. Dla zadanego zbioru zmiennych decyzyjnych charakteryzujących środowisko pomieszczeń zamkniętych i przemieszczające się w nim roboty oraz zbio[...]
EN The problem considered concerns an inspection aimed mission planning of a mobile robots team. The Oz Mozart language is used as declarative modeling framework. For a given set of decision variables describing the robots and their indoor environment as well as a set of linking them constraints a set [...]
13
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 454-461
PL Referat dotyczy tematyki modelowania i symulacji ruchu małego robota do rozpoznawania terenu. Przedstawiono w nim konstrukcję robota i opisano jego strukturę kinematyczną. Omówiono metodykę modelowania robota z zastosowaniem programu MD Adams, w którym szczegółowo odwzorowano konstrukcję robota. Wyk[...]
EN This work is concerned on motion modeling and simulation of small robot for reconnaissance. The construction of the robot and its kinematical structure were presented. The methodology of robot modeling using MD Adams software was described. The detailed robot construction in MD Adams software was re[...]
14
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 484-494
PL W artykule przedstawiono założenia i wstępne wnioski z projektu realizowanego w PIAP, obejmującego badania nad wpływem robotów mobilnych na zbiorowe zachowanie ludzi, skupiającego się w szczególności na identyfikacji oraz interpretacji czynników mogących napędzać lub hamować powszechne zastosowanie [...]
EN This paper presents the objectives of the project, as currently executed in the Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, which is focused on examining the influence of the mobile robots on the collective behaviour of people. The main objective of the project is to identify[...]
15
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 331-340
PL W pracy autorzy przedstawili koncepcję, projekt oraz prototyp sztucznej ryby - podwodnego robota mobilnego. Przeanalizowano sposób poruszania się ryb. Omówiono projekt wykonany w systemie CAD/CAM/CAE CATIA. Autorzy skoncentrowali się na najwierniejszym odwzorowaniu ruchów żywej ryby. Przedstawiono s[...]
EN In this paper authors describe concept, design and build of fish-like underwater mobile robot. In the beginning, they consider shortly how a fish moves when it swims. Then the 3D model designed in CAD/CAM/CAE CATIA software is described. Next chapter presents some details of how CyberFish is build a[...]
16
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 380-385
PL W pracy przedstawiono stanowisko do badań opon samochodów osobowych zaadaptowane do badań ogumienia robota mobilnego. Badania te stanowią ważny krok w kierunku opracowania modelu matematycznego opony robota mobilnego. Opisano zasadę działania stanowiska oraz sposób prowadzenia pomiarów, jak również [...]
EN The paper concerns the adaptation of a stand for investigations of passenger car tyres to the needs of investigations of mobile robot tyres. The work is a step towards devising a mathematical model of the tyre. The principle of operation of the stand and means of measurement are described. Prelimina[...]
17
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono interaktywny system Tepson umożliwiający multimodalną komunikację z człowiekiem. Zbudowany prototyp stanowi platformę sprzętową i programową, która ma umożliwić testowanie oprogramowania pochodzącego od różnych producentów, zwłaszcza takiego, które może być wykorzystane do b[...]
EN We have designed and built the prototype of a social robot called Tepson. Robot contains a stable base with one movable head, computer controller and multimodal communication means: display, speakers, keyboard, microphones, camera and interfaces to EIB/KNX, CAN, VoIP, openRTM. System provides a univ[...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 3 695-705
PL W pracy rozważa się problem generowania bezkolizyjnej trajektorii ruchu mobilnego robota w czasie rzeczywistym z zastosowaniem sztucznego pola potencjalnego. Analizuje się elementarne zachowanie mobilnego robota, takie jak: osiągnij środek wolnej przestrzeni oraz idź do celu. Wygenerowana trajektori[...]
EN A potential field method in the real-time approach toward avoidance of obstacles for a mobile robot has been developed. A collision-free path and goal-seeking behaviour are calculated using an artificial potential field method. The proposed reactive nevigation approach is based on the coordination o[...]
19
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 3 531-547
PL "Inteligentne konstrukcje" spężyn. Przedmiotem pracy są podstawy projektowania "inteligentnej konstrukcji" zespołu spężyn o określonej a priori strukturze tzw. różnicowego układu sprężyn. W tych zespołach można ukształtować interesujące właściwości przy cieplnym oddziaływaniu środowiska. Umożliwiają[...]
EN The work is concerned with principles of design of "intelligent" sets of springs with a priori determined structure (the so called differential set of springs). Certain interesting properties can be obtained in such sets considering the termal influence of the environment. These properties enable re[...]
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 292-304
PL Praca dotyczy problematyki modelowania, programowania i symulacji ruchu małego robota mobilnego. W ramach niej opracowano model dynamiczny robota uwzględniający sekwencję wspinania się po schodach. Na tej podstawie przygotowano oprogramowanie symulacyjne z zastosowaniem pakietu Matlab/Simulink. Doda[...]
EN This work is concerned about modeling, programming and computer simulation of a small mobile robot. In the paper a robot dynamic model was worked out. This model takes into account sequence of the robot climbing the stairs. Based on this model the simulation software using Matlab/Simulink package wa[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last