Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  misfire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 99--106, CD
PL W artykule omówiono zasady bezpieczeństwa gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych podczas operacji transportowych związanych z oczyszczaniem terenu w strefie brzegowej. Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym element[...]
EN The article discusses the principles of security guarantees to minimize the risks arising from the transport of hazardous materials during transport operations associated with the purification of the land in the coastal zone. The increase in the number and scope of all kinds of threats has become an[...]
2
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule opisano problematykę diagnostyki procesu spalania dla silników ZS pojazdów typu HDV (Heavy-Duty Vehicles) w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i wykrycia braku zapłonu oraz jej zastosowania w systemach OBD/ EOBD. Rozważano procesy wibroakustyczne; wybrane parametry sygnałów drgań uzy[...]
EN The paper describes the problem of the combustion process diagnostics in diesel engines of HDV vehicles in the aspect of the environment protection and misfire detection as well as its use in the OBD/EOBD systems. Vibroacoustic processes were taken into consideration and the chosen parameters of the[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 201-208
PL W referacie przedstawiono problematykę bezpieczeństwa użytkownika wojskowych pojazdów specjalnych podczas przewożenia niewybuchów i niewypałów w pojemnikach przeciwodłamkowych.
EN This paper presents the problems of the safety user special military vehicles during the transport of medium size duds in anti-fragment container.
4
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Niniejszy artykuł dotyczy możliwości zastosowania metod wibroakustycznych do oceny procesu spalania w silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym. Zastosowaną metodę oceny braku spalania opartą na analizie sygnału drganiowego uzyskanego z silnika spalinowego poddano weryfikacji pod względem możliwości[...]
EN The paper concerns the possibility of vibroacoustic methods application in the combustion process assessment at compression-ignition engine. The method of the misfire events detection being used in a CI engine which bases on the vibration signal analysis taken from an internal combustion engine was [...]
5
80%
Silniki Spalinowe
PL W pracy opisano problematykę diagnostyki procesu spalania dla silników ZS pojazdów typu HDV (Heavy-Duty Vehicles) w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i wykrycia braku zapłonu oraz jej zastosowania w systemach OBD/EOBD. W pracy rozważano procesy wibroakustyczne, wybrane parametry sygnałów drgań[...]
EN The paper describes the problem of the combustion process diagnostics in diesel engines of HDV vehicles in the aspect of the environment protection and misfire detection as well as its use in the OBD/EOBD systems. Vibroacoustic processes were taken into consideration and the chosen parameters of the[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 242--247
PL W artykule omówiona została problematyka bezpieczeństwa pojazdów przeznaczonych do przewożenia niewybuchów i niewypałów. Szczególna uwaga została zwrócona na aktywne i pasywne bezpieczeństwo pojazdów wyposażonych w pojemniki przeciwodłamkowe. Autor zaproponował spojrzenie na ten problem w aspekcie s[...]
EN Safety vehicles for carrying unexploded ordnance (UXO) The topic of the article are the issues of safety of vehicles designated to carrying unexploded ordnance (UXO). Particular attention was paid to the active and passive safety of vehicles equipped with proof container explosion and shards. The au[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last