Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining machinery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL W wielu istniejących aplikacjach przemysłowych, również w maszynach podstawowych, stosowanych w branży wydobywczej węgla brunatnego znajdują od dawna zastosowanie napędy prądu stałego o regulowanej prędkości obrotowej. Ze względu na fakt, iż dawno już została opanowana technika napędowa wykorzystują[...]
EN This paper describes selected issues of using microprocessor-based converters in main drive riding mechanism of stackers numbers from 294 to 297 in open coal brown mine in Belchatów. This machines were build in old DC drive technology and before changing localization to new brown goal layer were mod[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 12 120-123
PL W artykule omówiono problemy związane z podziemną eksploatacją cienkich pokładów węgla kamiennego. Przedstawiono wady i zalety stosowanych obecnie technik urabiania. Na podstawie określonych warunków górniczo-geologicznych i parametrów geometrycznych wyrobiska ścianowego, zlokalizowanego w cienkim p[...]
EN Problems associated with underground mining of hard coal thin seams were discussed in the paper. Advantages and disadvantages of current cutting technologies were presented. Requirements, being the basis for development of longwall shearer one-drum cutter-head with roof support and AFC were determin[...]
3
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The paper provides a description of analytical model of a longwall scraper conveyor, including its electrical, mechanical, measurement and control actuating systems, as well as presentation of its implementation in the form of computer simulator in the Matlab®/Simulink® environment. Using this simul[...]
4
75%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł jest kontynuacją publikacji z nr 4 „NiS” z bieżącego roku. Autor przedstawia kombajn klasy 600 w wersji dedykowanej dla kopalni miedzi KGHM SA. W artykule dokonano również porównania z maszyną już pracującą w jednej z kopalń Kombinatu.
5
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 92--95
PL Coraz szersze zastosowanie w podziemiach kopalń węgla kamiennego, dzięki swym zaletom, znajdują urządzenia transportowe z napędem spalinowym. Oprócz czynników ekonomicznych, ważnym atutem tych mobilnych urządzeń jest poprawa warunków bhp, głównie poprzez wyeliminowanie liny napędowej z wyrobisk tran[...]
6
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 38--41
PL 8 listopada w kopalni „Pniówek” zakończyła się eksploatacja ściany C-1, pierwszej w polskim górnictwie, która została wyposażona w zautomatyzowany kompleks ścianowy przeznaczony do eksploatacji pokładów o małej i średniej miąższości, pozwalającym osiągnąć znacznie wyższe wydobycie niż uzyskiwane dot[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 42--49
PL W artykule omówiono nowe rozwiązania konstrukcyjne innowacyjnego wydajnego systemu ścianowego do wybierania niskich pokładów węgla z wykorzystaniem głowicy urabiająco-ładującej i integralnie z nią związanego przenośnika ścianowego. Przedstawiono również podstawowe parametry techniczne poszczególnych[...]
EN The paper outlines new design solutions of the innovative and efficient longwall system designed for extraction of thin coal seams with the use of a cutting and loading machine together with an Armoured Face Conveyor (AFC) seamlessly integrated with it. Moreover, the author describes technical param[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 115--117
PL W 1803 roku angielski inżynier górniczy Richard Trevithick skonstruował pierwszą lokomotywę parową. Jeździła ona w Londynie po torze ułożonym w koło, wzbudzając powszechne zdziwienie. W 1825 roku inżynier – również górniczy – George Stephenson zbudował lokomotywę parową ciągnącą wagony na trasie Dar[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
PL W pracy przedstawiono opis środków smarnych LOTOS Oil oraz wyniki badań przeprowadzonych w KWK Anna-Rydułtowy oraz KGHM PM SA O/ZG Rudna. Do badań wytypowano oleje hydrauliczne: Hydramil Super L-HV 68, olej przekładniowy Transmil Synthetic 320 oraz smar Sulfocal 801.
EN In this issue was presented lubricants (hydraulic oil-Hydromil Super L-HV 68, industrial gear oil - Transmil Synthetic 320 and grease Sulfocal 801) from LOTOS Oil and results of research this lubricants in mining equipment KWK Anna-Rydułtowy and KGHM PM SA O/ZG Rudna.
10
75%
Napędy i Sterowanie
PL Zgodnie z obraną strategią produktową Grupa FAMUR stawia sobie za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach, jak również podniesienie efektywności podziemnej eksploatacji węgla. Strategia ta realizowana jest poprzez rozwijanie opracowanego przez Polskie Centrum Techniki Górniczej, będące[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
PL Węże i łączniki firmy Parker Hannifin spełniają najwyższe standardy górnicze na świecie ustalone dla części zamiennych przez producentów oryginalnego sprzętu.
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Celem artykułu jest prezentacja nowego samojezdnego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego do wiercenia różnych otworów górniczych oraz załadunku urobionej skały. Wóz ten wypełni lukę w zakresie mechanizacji górnictwa węglowego, szczególnie przy drążeniu wyrobisk wąskoprzodkowych.
13
75%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono ideę wielonapięciowości kombajnu FS 400, a także omówiono zastosowany system sterowania i diagnostyki kombajnu FAMAC OPTI 5000.
14
75%
Napędy i Sterowanie
PL W oparciu o typoszereg opracowanych i wytwarzanych w ITI EMAG urządzeń wyposażonych w interfejs CAN możliwa jest budowa modułowych układów sterowania i monitorowania pracy maszyn górniczych. Niewielkie gabaryty, duża wytrzymałość mechaniczna i odporność na korozję oraz stosowanie wzmocnionych przewo[...]
EN Basing on the series of types of equipment developed and manufactured by ITI EMAG and equipped with CAN interface, it is possible to build modular operation control and monitoring systems for mining machines. Small size, high mechanical strength and corrosion resistance as well as application of rei[...]
15
75%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 9 156--157
PL Pierwszą maszynę wyciągową o napędzie parowym uruchomiono na Śląsku w 1814 roku w kopalni „Król” w Chorzowie. W 1852 roku w 78 śląskich kopalniach pracowało 26 parowych maszyn wyciągowych i 38 odwadniających. Pod koniec pierwszej połowy XIX wieku w wielu kopalniach górnośląskich przystąpiono do eksp[...]
16
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 1 60--67
PL W artykule przedstawiono nową konstrukcję zatapialnego agregatu pompowego, który dzięki wprowadzonym oryginalnym rozwiązaniom w układzie przepływowym uzyskuje wysoką sprawność. Agregat posiada szereg zabezpieczeń, które wyłączają silnik w uzasadnionych sytuacjach i chronią przed dalszymi uszkodzenia[...]
EN The paper presents new construction of submersible pump, which obtains high efficiency thanks to original solutions of flow channels. The submersible pump has several safety devices which turn off electric engine in explained situations and protect against next damages. The paper includes an analysi[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 2 79--83
PL Jednym z zagadnień podejmowanych w ramach badań prowadzonych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie są aspekty bezpieczeństwa eksploatacji maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach górniczych. Małe wysokości maszyn samojezdnych, wynikające z konieczności dostos[...]
18
75%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie ciąg­nika górniczego GAD-1, który otrzymał nagrodę „Innowacyjny Produkt – Katowice 2013” w kategorii „Nowe maszyny” na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2013”. Ciągnik, przystosowany do pracy w kopalniach w s[...]
19
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 7/8 118--123
PL W ITG KOMAG prowadzone są prace rozwojowe oraz wdrożeniowe, dotyczące układu sterowania rozproszonego w maszynach górniczych. Układ bazuje na magistrali CAN, wykonanej jako obwód iskrobezpieczny. Zastosowanie struktury rozproszonej oraz iskrobezpiecznej magistrali CAN posiada szereg zalet, takich ja[...]
20
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 7/8 124--128
PL W referacie przedstawiono problemy związane z wdrażaniem zautomatyzowanych kombajnowych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Na tym tle zaproponowano nowe podejście w projektowaniu i zastosowaniu tego typu systemów. Przedstawiono ogólną strukturę i algorytm pracy, w którym podstawową[...]
EN The article presents issues connected with implementation of automated longwall miner complexes in hard coal mines. In this context a new approach in designing and applying systems of such type was suggested. A general structure was presented as well as work algorithm with the essential function per[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last