Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  minimalizacja zużycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
1999 nr 6 951-961
PL W pracy omówiono główne poglądy na temat tak zwanego tarcia bezzużyciowego i ważniejsze rezultaty techniczne osiągnięte dotychczas w tym zakresie. Wychodząc z równania pierwszej zasady termodynamiki dla systemów otwartych sformułowano warunki charakteryzujące zjawisko zaniku zużycia tribologicznego [...]
EN The main outloooks in subject of so-called friction without wearing and more important technical results which has been reached so far in this range have been talked over in this elaboration.Takin into consideration of the first princilple of thermodynamics for the open systems the condition charact[...]
2
84%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 247-251
PL Przedstawiono przypadek hali magazynowej o dużych wymiarach, zaprojektowanej z wielonawowych ram. Ramy zostały ustawione wzdłuż większego wymiaru hali. Projektant podjął wysiłek minimalizacji ciężaru konstrukcji nośnej hali. W artykule wskazano, że doprowadziło to do nieakceptowanego zagrożenia bezp[...]
EN The paper presents an example of a large single-storey warehouse designed as a set of multi-span portal frames. Unlikely as in most industrial buildings the frames spanned the longer direction in the rectangular plan. The designer made an effort to minimize the steel consumption. The paper shows tha[...]
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 14--19
PL W artykule zaprezentowane zostały praktyczne możliwości wykorzystania metod programowania liniowego w transporcie miejskim. Przedmiotem rozważań stał się taki przydział autobusów do linii, który zapewni możliwie najmniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie - przyczyni się do zmniejszenia kosztów pr[...]
EN The paper presents practical possibilities of using linear programming methods in urban transport. The problem was such allocation of the buses to the lines that assures the lowest possible fuel consumption and thus contributes to reducing the costs of doing business. This is especially important wh[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last