Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral exploitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 73-78
PL Obszary sieci Natura 2000 obejmują tereny, które zachowały duże walory przyrodnicze, mimo iż prowadzono na nich działalność gospodarczą. Są więc dowodem na to, że możliwe jest pogodzenie celów ochrony środowiska przyrodniczego z gospodarowniem jej zasobami. W związku z powyższym należy przypuszczać,[...]
2
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 64-69
PL Artykuł ma na celu przedstawienie tych rodzajów obszarów chronionych, które warunkują prowadzenie eksploatacji kruszyw naturalnych. Z przedstawionej bogatej listy rodzajów obszarów chronionych łatwo wysnuć wnioski, że terenów inwestycyjnych, gdzie nie ma konfliktów nie przybywa, dlatego tym bardziej[...]
3
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 4 42-46
PL Chcąc wydobywać kruszywa często napotykamy na utrudnienia wynikające z rozbudowanego zakresu przepisów. Przykładem jest między innymi niemożność rozpoczęcia eksploatacji, mimo posiadanej koncesji na wydobycie kopaliny, związana z koniecznością wypełnienia przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśny[...]
4
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 84-87
PL Nowe Prawo geologiczne i górnicze jest pełne nieprecyzyjnych lub niezdefiniowanych pojęć. Z jednej strony niejednoznaczności takie mogą być źródłem problemów, jednakże z drugiej nasuwa się pytanie: czy można owe niejednoznaczności wykorzystać z korzyścią dla siebie? Odpowiedź jest tylko jedna – nie [...]
5
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 2 24-27
6
84%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 8 92--100
PL W artykule, w pierwszej kolejności, przedstawiono przyczyny trudnej koegzystencji Kompanii Węglowej S.A. Oddziału KWK „Sośnica-Makoszowy” kształtujące w ostatnich latach wzajemne relacje. Następnie dokonano przedstawienia i podsumowania działań kopalni w roku 2012, w celu zatwierdzenia planu ruchu n[...]
EN This paper presents the reason for difficult coexistence of Kompania Weglowa S.A KWK ‘Sosnica-Makoszowy’ Department developing mutual relationships in recent years. Furthermore, in order to approve the operational plan for 2013-2015, the activity of the mentioned mine in the year 2012 was presented.[...]
7
67%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 1 56-63
8
67%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Natura 2000 to europejska sieć obszarów chronionych, której celem jest zachowanie bioróżnorodności poprzez ochronę ekosystemów. Obszary te pomimo iż stanowią znaczną wartość przyrodniczą, nie obligują do zaprzestania prowadzonej na ich terenie działalności gospodarczej. W artykule przeprowadzono ana[...]
EN Natura 2000 is a network of protected areas, and its main goal is conservation of biodiversity by protection of existing ecosystems. The economic activity is possible in these areas, even though they have significant value for the nature. The paper presents the analysis of 25 different raw materials[...]
9
67%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 78-82
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last