Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mine reclamation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2019 Nr 2 100--105
PL Tereny po zakończeniu eksploatacji odkrywkowej różnią się wielkością, rozmiarem zaistniałych przekształceń i w związku z tym zakresem ich rekultywacji, a następnie adaptacji. Niemniej jednak takie działania naprawcze są prowadzone i przekształcone tereny po rekultywacji i odpowiednio przeprowadzonej[...]
EN Areas that are left after the finishing of surface mining differ in size, the extent of their deformation and therefore the scope of their reclamation, and subsequent restoration. Nevertheless such restoration measures are taken and areas transformed due to mine reclamation and properly performed re[...]
2
84%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 4 713--728
PL W pracy przedstawiono skuteczną metodę wyboru odpowiednich gatunków roślin do wykorzystania przy rekultywacji terenów górniczych na terenie kopalni rud żelaza Chadormaloo w środkowej części Iranu, w pobliżu miasta Bafgh, w prowincji Yazd. Po wyczerpaniu zasobów kopalni planowane jest całkowite jej z[...]
EN This paper describes an effective approach to select suitable plant species for reclamation of mined lands in Chadormaloo iron mine which is located in central part of Iran, near the city of Bafgh in Yazd province. After mine’s total reserves are excavated, the mine requires to be permanently closed[...]
3
84%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 3 953--968
PL Wybór gatunków roślin jest decyzją podejmowaną w oparciu o wiele kryteriów i stanowi poważne wyzwanie strategiczne dla wielu firm. Konwencjonalne metody wyboru gatunków roślin okazują się niewystarczające w przypadku nieprecyzyjnej oceny i nie w pełni zdefiniowanych określeń językowych. W celu przez[...]
EN Plant species selection is a multi-criteria evaluation decision and has a strategic importance for many companies. The conventional methods for plant species selection are inadequate for dealing with the imprecise or vague nature of linguistic assessment. To overcome this difficulty, fuzzy multi-cri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last