Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  military authority
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 138-149
PL Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym elementem życia człowieka we współczesnym świecie, a także wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. Mówiąc o zagrożeniach, mamy na uwadze głównie zagrożenia militarne, terroryzm, zorganizowaną przestępczość, antropogenne ni[...]
EN An increase in the number of threats of all kinds and their scope have become an inherent element of a man’s life in the contemporary world, as well as an indicator of his safe existence. Speaking of threats, what one has in mind is mainly military threats, terrorism, organised crime, anthropogenic [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last