Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 176
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroklimat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 7 44--48
PL Celem projektantów i wykonawców instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno być dążenie do tworzenia środowiska komfortowego cieplnie dla użytkowników. W rzeczywistości jednak zmiany wprowadzane już na etapie zagospodarowania pomieszczeń i lokalizacji stanowisk pracy mogą powodować, że nie dla [...]
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Ponieważ ponad 90% swego życia spędzamy w pomieszczeniach (w domu, w pracy, w szkole), przeto niezmiernie ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest wytwarzanie i zachowanie w tych pomieszczeniach dobrego, zdrowego mikroklimatu. Spełnione muszą być wymagania jakościowe pod względem ciepln[...]
EN As over 90% of our lifetime we spend in closed spaces (at home, at school, at work), it is extremely essential for our health and well being to create and maintain an adequate and healthy microclimate in those spaces. The quality requirements for air temperature and humidity must be met, but also th[...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 4 6-7
4
100%
Wiadomości Górnicze
5
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 1 129-140
PL Wychodząc z wcześniej przeprowadzonej analizy struktury bilansu cieplnego oraz struktury strat ciepła przez przegrody budowlane wybranej chlewni przedstawiono propozycje zmian, mające na celu poprawę warunków środowiskowych. Rozważono możliwości dokonania zmian budowlanych, technologicznych oraz zas[...]
EN On an example of small piggery building localized in Lublin province the effectiveness of different ways of improving environmental conditions were analysed. It was found that increasing the livestock density at simultaneous improving heat insolution properties up to the level provided by designing [...]
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 6 365-367
PL W artykule przedstawiono system rejestracji parametrów mikroklimatu oraz zaburzeń sieci elektroenergetycznej typu SPME, który spełnia ogólne wymagania odnoszące się do "kompetencji technicznych laboratoriów" jakie zawarto w normie europejskiej PN-EN 45001:1993: Ogólne kryteria działania laboratoriów[...]
EN The paper has presented the system of microclimate's parameters registry as well as electromagnetic network disorders of SPME type. It meets general criteria referring to "laboratories technical competencies" which were included in European standard PN-EN 45001:1993: The general actions of research [...]
7
80%
Świat Szkła
PL Właściwe rozwiązanie: wietrzenie w zależności od potrzeb. Wietrzenie w zimnej porze roku oznacza ustawiczną stratę ciepła w pomieszczeniu. Stratę tę należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie, aby oszczędzać energię. Najprostszym i najbardziej pożądanym sposobem wietrzenia jest naturalne, ni[...]
8
80%
Świat Szkła
2002 nr 9 [56] 32-36
PL Od lat powtarzają się zarzuty dotyczące ciągłego pomijania podstawowych wymogów fizyki budowli przy wznoszeniu nowych obiektów, szczególnie przy modernizacji i doprowadzania do stanu używalności budynków istniejących. Nie przywiązuje się szczególnej uwagi do faktu, że prace te wymagają zawsze komple[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących długookresowe pomiary warunków środowiska, w którym pracuje silnik indukcyjny pierścieniowy wysokiego napięcia dużej mocy i jego wpływ na emisję wyładowań niezupełnych. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych mierząc: temperaturę p[...]
EN The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zjawisk cieplno-przepływowych, które kształtują się w stanie równowagi między pracującymi maszynami elektrycznymi i zewnętrznymi warunkami środowiska. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowej eksploatacji mierząc: temperaturę powietrza, temperaturę promie[...]
EN The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges in high power drives in the energy sector. The authors presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in [...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Questions of creation of optimum microclimatic conditions in religious buildings - historical and cultural monuments are considered. Necessity of an individual approach to system engineering maintenance of a microclimate in religious buildings and applications of the zone circuit of the organization[...]
12
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 9 34-38
PL Projektowanie parametrów środowiska wewnętrznego powinno być prowadzone z uwzględnieniem wszystkich aspektów wpływających na jakość mikroklimatu.
13
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 5 35-38
EN The article highlights the fact that the present system of the standards harmonized with Directive 89/686/EEC provides the prescriptive instruments for the evaluation of sanitary parameters of individual materials used for the manufacture of footwear which make it impossible to synthetically evaluat[...]
14
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 6 46-48
PL W warunkach muzealnych, gdy zadaniem kuratorów i konserwatorów jest zabezpieczenie, często bezcennych przedmiotów, wyzwaniem staje się zapewnienie prawidłowych warunków klimatycznych w galeriach i magazynach, a więc odpowiedniej temperatury i wilgotności.
15
80%
Izolacje
PL Budynki niskoenergetyczne charakteryzują się parametrami, które nie po.zostają obojętne dla mikroklimatu wnętrza. Są to: zwiększona powierzch.nia okien południowych, zwiększony poziom izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, znaczna akumulacja przegród wewnętrznych, zorganizowana wymiana powi[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 12 74-74
PL W warunkach wysokiego postępu i rozwoju terenów miejskich niebezpiecznie maleje udział elementów środowiska przyrodniczego i jego pochodnych form ogrodowych, wzmaga się natomiast wysoki stopień sztuczności przetworzonego środowiska.
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań.
EN Anticipated tendencies of development concerning district heating, heating and air conditioning are presented on the basis of the opinions achieved from a wide circle of experts in the field. Detailed requirements concerning adequate activity and investigations are included.
18
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Optymalizacja jest to wyznaczanie najlepszego, ze względu na wybrane kryterium (wskaźnik) jakości (np. koszt, zysk, niezawodność) i spełniającego zadane ograniczenia, rozwiązania danego problemu, np. sterowania procesem technologicznym, organizacji systemu. Strategia jest to dział nauki obejmujący t[...]
19
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono koncepcję układu sterowania mikroklimatem, przeznaczonego dla małej przechowalni o pojemności 120 ton warzyw. Układ ten realizuje wymagania technologiczne przechowalnictwa warzyw.
EN SYSTEM FOR MICROCLIMATE CONTROL IN VEGETABLES STORES The paper presents the optimal microclimate conditions required by technological processes in vegetables stores. The microclimate control system which satisfies all the above conditions is also described.
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 10 36--40
PL Kształtując warunki środowiska wewnętrznego w muzeach, archiwach, bibliotekach i magazynach muzealiów oraz archiwaliów, należy uwzględniać bezpieczeństwo eksponowanych i przechowywanych dzieł, komfort osób przebywających w budynku (pracowników i osób zwiedzających) i, coraz częściej, zmniejszenie zu[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last