Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanina eutektyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1855--1856
PL Przedstawiono wyniki badań zmierzających do otrzymania mieszaniny eutektycznej o możliwie najwyższej entalpii przemiany fazowej (topnienia/ krzepnięcia), zachodzących w zakresie temperatur, odpowiadającemu zakresowi komfortu cieplnego człowieka (19–26°C). Otrzymaną mieszaninę sporządzono z palmityni[...]
EN Mixts. of Pr palmitate and Bu stearate in full range of concns. were prepd. and studied for melting and solidification points and enthalpies by microcalorimetry. The eutectic mixt. (1:1 by mass) showed the highest phase change enthalpy at 20°C and was recommended as transparent phase-change material[...]
2
67%
Polimery
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem cieczy jonowych {chlorku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego ([AMIM]Cl) oraz mieszanin eutektycznych: chlorek choliny/mocznik, chlorek choliny/kwas cytrynowy, chlorek choliny/kwas bursztynowy} jako plastyfikatorów i rozpuszczalników skrobi ziemniac[...]
EN The article presents results of application of ionic liquids {1-allyl-3-methylimidazolium chloride ([AMIM]Cl) as well as deep eutectic solvents: choline chloride/urea, choline chloride/citric acid, choline chloride/succinic acid} as plasticizers and solvents for potato starch. Rheometric measurement[...]
3
67%
Polimery
2012 T. 57, nr 6 456-462
PL W artykule opisano zastosowanie molekularnej cieczy jonowej: chlorku 1-etylo-3-metyloimidazoliowego ([EMIM]Cl) i mieszaniny eutektycznej imidazolu z chlorkiem choliny (IM + ChCl) jako utwardzaczy żywicy epoksydowej. Metodami DSC oraz reometrii ARES zbadano wpływ zawartości [EMIM]Cl i IM + ChCl na cz[...]
EN Molecular ionic liquid, i.e. 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride ([EMIM]Cl) and eutectic mixture of imidazole with choline chloride (IM + ChCl) have been used as epoxy resin hardeners. An influence of [EMIM]Cl and IM + ChCl content on pot life of epoxy compositions and runs of crosslinking process [...]
4
67%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 3 12--18
PL Bez wątpienia naturalne mieszaniny eutektyczne mają potencjał innowacyjny i będą na coraz szerszą skalę wykorzystywane w badaniach naukowych oraz w różnych branżach przemysłowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last