Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszadło turbinowe Rushtona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki doświadczalne oraz wyniki modelowania historii populacji agregatów komórek roślinnych w bioreaktorze zbiornikowym z mieszadłem turbinowym Rushtona. Niehomogeniczność burzliwości w skali makro modelowano przy użyciu modelu wielostrefowego, zaś niehomogeniczność w kuli mikro model[...]
EN Evolution of aggregates forming the plant cell culture has been investigated experimentally in the stirred tank reactor equipped with the Rushton turbine and modelled. The large-scale inhomogeneity of turbulence is modelled using a network of zones, and the fine-scale inhomogeneity of turbulence is [...]
2
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 6 18-20
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładu współczynnika wnikania ciepła na powierzchni pionowego elementu rurowego. Pomiary przeprowadzono metodą elektrochemiczną. Wyniki badań umożliwiają identyfikację kątowych i osiowych rozkładów wartości współczynnika wnikania ciepła w obszarze przyściennym pi[...]
EN Studies of heat transfer coefficient distribution on the tube surface of vertical tubular element are presented in the paper. Measurements were carried out using the electrochemical method. The measurement results enable one to identify the angular and axial distributions of heat transfer coefficien[...]
3
72%
Technical Transactions
2017 Vol. 6(114) 191--196
PL Przeprowadzono jakościową analizę przepływu cieczy generowanego przez mieszadło turbinowe tarczowe Rushtona, usytułowane ekscentrycznie w mieszalniku bez przegród. Na podstawie symulacji numerycznych CFD określano wpływ położenia mieszadła w zbiorniku na wybrane parametry przepływu, tj. model przepł[...]
EN A qualitative analysis of a liquid flow generated by a Rushton turbine eccentrically located in an unbaffled mixing vessel is presented in this paper. On the basis of CFD simulations the influence of the impeller position in the vessel on the flow pattern, velocity distributions and turbulence param[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last