Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miernik migotania światła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przeanalizowano wykorzystanie czterech różnych przetworników napięci do skalowania sygnału pomiarowego w mirniku migotania światła. Zamieszczono wyniki pomiarów oraz uzyskane błędy. Do testów użyto komputerowy system pomiarowy zbudowany w środowisku LabView, który realizuje funkcje genera[...]
EN In this paper the use of four different voltage transducers for scaling the measuring signal in the flickermeter have been analyzed. The obtained results and errors have been described. The tests were done with a computer measurement system, which was built using LabView. The system realizes functio[...]
2
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 280-283
PL W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzysta[...]
EN In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards.
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 6 487-490
PL Omówiono specyfikę testowania flikermetrów. Zaprezentowano dwie koncepcje budowy testera flikermetrów: pierwszą z zastosowaniem nieregulowanego źródła napięcia i przełączanego dzielnika napięcia oraz drugą z zastosowaniem regulowanego źródła napięcia. Przedstawiono wyniki badań czasu odpowiedzi opra[...]
EN The problems of flickermeter testing are discussed. This paper presents two concepts of tester design: the first with an unregulated voltage source and a switchable voltage divider and the second with a regulated voltage source. The investigation results of the response time of a new power calibrato[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 636--639
PL Sygnałem wejściowym dla miernika migotania światła jest napięcie sieci o częstotliwości 50 Hz, zmodulowane amplitudowo przez zakłócenia niskoczęstotliwościowe. Minimalna głębokość modulacji powodująca irytację człowieka może w zależności od częstotliwości modulacji wynosić ułamki procenta, co daje r[...]
EN Input signal to the flicker meter is a voltage of frequency 50 Hz, and amplitude modulated by a low-frequency disturbances. The minimum depth of modulation which causes human irritation, depending on the modulation frequency, can take out the fractions of a percent, which gives also the small change[...]
5
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2003 T. 22, z. 1 36--46
PL W artykule przedstawiono szczegółowy opis budowy modelu miernika migotania światła w środowisku Matlab-Simulink. Zbudowany model poddano testom sprawdzającym poprawność funkcjonowania zgodnie z normą PN-EN 61000-4-15. Przeprowadzono także dziewięć testów dodatkowych opisujących odpowiedzi modelu na [...]
EN The paper presents a detailed description of a flickermeter model developed in Matlab - Simulink environment. The model has been tested for its adequate operation and compliance with IEC 61000-4-15 standard. Nine further tests have been carried out for the model response to various combinations of i[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł dotyczy analizy zagadnień związanych z cyfrową realizacją analogowych filtrów toru przetwarzania sygnału miernika migotania światła. Przeprowadzono łączną ocenę błędów przetwarzania sygnału spowodowanych zarówno cyfrową realizacją podawanych przez normę filtrów analogowych jak i kwantyzację [...]
EN The paper addresses the problem of discrete realization of Flicker Meter filters. Simultaneous analysis of errors caused by discretization of analog filters and quantization of their digital equivalents is presented. On that basis the structure and coefficients of digital filter with low hardware re[...]
7
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule opisano parametry jakościowe napięcia sieci energetycznej. Przedstawiono model cyfrowego miernika migotania światła, który umożliwia ocenę poziomu wahań napięcia pod kątem komfortu użytkownika energii elektrycznej oraz zaproponowano wzór aproksymacyjny, który pozwala na wyznaczenie wartoś[...]
EN Electrical power quality parameters have been described in the paper. A model of a digital flick-ermeter for evaluation of voltage fluctuations, basing on the degree of human irritation, was presented as well as an approximation formula, which allows us to evaluate the short term flicker Pst values,[...]
8
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano w uproszczony sposób proces odczuwania przez człowieka migotania światła. Zamieszczono wyniki przeprowadzonych laboratoryjnych badań widzenia migotania. Stwierdzono, że zależność widzenia migotania światła od częstotliwości jest przedziałami niemonotoniczna, a częstotliwości najba[...]
EN In the paper, a simplified description of the process of flicker observing by people is presented. The results of the author's own laboratory studies are discussed. A relationship between flicker observing and frequency is nonmonotonic, and frequency values of the most visible flicker do not depend [...]
9
63%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL Użytkownicy mierników uciążliwości migotania swiatła zauważyli, że pomimo pozytywnych wyników testów (wg normy[2|) wskazania ich mogą się znacznie różnić. Jednym z istotnych problemów konstrukcyjnych podczas budowy mierników uciążliwości migotania jest dopuszczalna tolerancja używanych komponentów. [...]
EN Flickermeters users have noticed that despite positive test results (ace. to standard [2]) the instruments' readings can still disagree significantly. toe of the crucial problems in the flickermeter design is permissible tolerance of the components used. It is difficult 9 predict cumulative effects [...]
10
63%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL Testy przeprowadzone zostały dla mierników migotania swiatła skonstruowanych w oparciu o przepisy normy IEC 61000-4-15. Ich celem było sprawdzenie przydatności przyrządów do pomiarów różnorodnych przypadków wahań napięcia występujących w systemach zasilania. W artykule przedstawiono wyniki tygodniow[...]
EN The test has been carried out for the flickermeters being designed according to the requirements and provisions of IEC 61000-4-15 standard. Objective of the test is the assessment of flickermeters suitability for measuring voltage fluctuations of various waveforms, occurring in power supply systems.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last