Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mielność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono czynniki wpływające na mielność klinkieru cementowego, materiału najtrudniej przemielającego się w całym procesie technologicznym wytwarzania cementu. Są to przede wszystkim skład fazowy klinkieru, jego porowatość i warunki procesu technologicznego. Przedstawiono metody oznaczania mielności[...]
EN The factors influencing the grindability of cement clinker, material the most hard to be ground in the whole technological process of cement manufacturing, are discussed. It is in the first place the phase composition of clinker, its porosity and the technological process. The methods of grindabilit[...]
2
67%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 717-721
PL Duża selektywność delignifikacji tlenowej stwarza możliwość znacznego podwyższenia wydajności bielonych mas celulozowych przez podniesienie, a nie obniżenie zawartości ligniny w masie przeznaczonej do bielenia. Pogłębioną delignifikację tlenową i bezchlorowe bielenie takiej twardej masy trzeba jedna[...]
EN High selectivity of oxygen delignification makes possible to increase yield of bleached pulp by increasing, instead of decreasing, lignin content in kraft pulp cooked for bleaching. Extended oxygen delignification and TCF bleaching of such a high-yield pulp should be supported by more active oxidize[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last