Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miejsce parkingowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 48--51
PL Tak jak na Zachodzie, polskie miasta muszą prowadzić wszelkimi możliwymi sposobami racjonalną politykę transportową, ograniczającą ruch samochodowy. Zakwestionowanie w październiku ub.r. przez Naczelny Sąd Administracyjny zasady przyznawania abonamentów postojowych w Krakowie jest więc niebezpieczny[...]
2
88%
Przegląd Komunalny
2012 nr 9 74-76
PL Zjawisko kongestii (korków drogowych) jest ściśle związane z ruchem samochodowym i występuje wszędzie, rozciągając czas szczytu komunikacyjnego nawet do 14 godzin w największych miastach świata. Początkowo myślano, że zapewnienie większej przepustowości trwale zażegna tego typu problemy. Okazało się[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 133-142
PL W referacie przedstawiono problemy dotyczące modelu systemu informacyjnego o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz innych w Polsce. Potrzeba implementacji takiego systemu wynika z wymagań legislacji UE [1,2]. Aktualnie w Polsce brak jest takiego[...]
EN Paper refers some problems of information system model of safety and protected parking places or trucks, commercial and other vehicles in Poland. The need of implementation this kind of system is required by EU legislation. There is no actually mentioned kind of system and the number of parking plac[...]
4
63%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 3 18--22
PL Podczas wdrażania rozwiązań z zakresu Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu zaprojektowano m.in. tablice informacji parkingowej. Celem ich zastosowania było ograniczenie ruchu kołowego w centrum, wynikającego z poszukiwania dogodnego miejsca do parkowania. Kolejny krok powinien zakładać ogr[...]
EN During the implementation of the solutions within the framework of the Intelligent Transportation System in Wrocław, parking information boards were designed, among others. The aim of their application was to reduce the traffi c in the city centre resulting from searching for a suitable parking plac[...]
5
63%
Logistyka
2014 nr 3 6304--6314
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemów geoinformacyjnych w procesie inwentaryzacji miejsc parkingowych. Opisano proces budowy przestrzennej bazy danych o miejscach parkingowych. Przedstawiono schemat przestrzennej bazy danych, oraz etapy związane z zasileniem bazy danymi. Do pozy[...]
EN The paper presents the use of mobile GIS in parking spaces inventory. The process of building a spatial database of parking spaces was described. The database schema and the stages related to the supply of the database were showed. The data acquisition was performed using GNSS and real-time services[...]
6
63%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 2 27--29
PL Autorzy zdecydowali się poruszyć to zagadnienie, ponieważ, jak sądzą, chyba każdy zetknął się z tym tematem w praktyce. Warto zapoznać się z szerszym opisem tego problemu i praktycznymi wskazówkami, ponieważ minimalna szerokość miejsca postojowego okazuje się w praktyce niewystarczająca.
EN Authors decided to raise this subject because, as they believe, probably everyone has encountered this problem in real life. It is worth learning the broader description of this problem and practical tips, because in practice the minimum width of a parking spot turns out to be not enough.
7
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 399--410
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wyboru najkorzystniejszego, z uwagi na przyjęte kryteria oceny, systemu naprowadzania na miejsca parkingowe. W tym celu przeanalizowano dwie technologie tj. system oparty na czujnikach magnetycznych oraz system wykorzystujący przetwarzanie obrazu wideo. Z uwagi n[...]
EN The paper presents the selection of the most appropriate car park guidance system according to the evaluation criteria. For this purpose two technologies have been analyzed, which are as follows: the magnetic sensors’ system and the video image processing system. Due to significant differences betwe[...]
8
51%
Logistyka
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last