Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microwave plasma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono mikrofalowy system plazmowy do syntezy nanorurek węglowych. Jako docelowe zastosowanie tego systemu przewiduje się wytwarzanie nanorurek węglowych w postaci wymaganej do projektowania nowej generacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
EN In this paper the microwave plasma system for synthesis of carbon nanotubes is presented. The target of the system is the ability to produce carbon nanotubes in the form required to design a novel generation of electric and electronic devices.
2
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper refers to the main problem connected with biomass gasification - a presence of tar in a product gas. This paper presents preliminary results of tar decomposition in a microwave plasma reactor. It gives a basic insight into the construction and work of the plasma reactor. During the experim[...]
3
100%
Materials Science Poland
EN This paper presents utilization of argon plasma for gradual etching of calcium carbonate crystals. The plasma treatment has been chosen as it appears to be the technique that enables removal of following material layers, thus, the access to the inside of crystals is possible. Examples of investigati[...]
4
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2017 nr 137 19--39
EN The paper presents an attempt to evaluate the impact of coal and coal mine methane cocombustion on the physics of the heat exchange in an 140 t/h pulverized-coal boiler through an analysis of 21 combinations of the boiler operating parameters – three different boiler loads (50, 75, and 100%) and seve[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 75 124--136
PL W artykule przeprowadzono analizę numeryczną właściwości elektrodynamicznych mikrofalowego źródła plazmy typu komora rezonansowa zasilana falowodowo, przeznaczonego do plazmowej obróbki gazów. Zbadano wpływ odległości między elektrodami i przenikalności elektrycznej dielektryka wypełniającego komorę[...]
EN In this paper electric field distributions of a waveguide-fed resonant-chamber-type microwave plasma source are determined numerically solving the wave equation using commercial software. Dependence of the resonant frequencies for different electrodes gap widths and the dielectric insert electric pe[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 115-117
PL Prezentowany mikrofalowy generator mikroplazmy jest urządzeniem wytwarzającym plazmę pod ciśnieniem atmosferycznym. Mikroplazma w tym przypadku wzbudzana jest mikrofalami o częstotliwości 2,45 GHz i mocy od 40 W do 300 W. Jako gaz roboczy zastosowano azot. Długość i szerokość płomienia plazmy wynosi[...]
EN he microwave microplasma generator is a device used to produce small non-thermal plasma at atmospheric pressure. In our experiment the microplasma is generated by using 2,45 GHz microwaves at powers between 40 W to 300 W and nitrogen as the working gas. The length and diameter of plasma jet is 1,5-2[...]
7
75%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN In the present study, we investigated the inactivation characteristics and contribution of different inactivating factors generated in a low temperature and low pressure nitrogen, oxygen and air-simulated plasma for the inactivation of Geobacillus stearothermophilus spores. We used three optical fil[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 5 124-126
PL W artykule przedstawiono wyniki produkcji wodoru w procesie konwersji metanu pod wpływem plazmy mikrofalowej pod ciśnieniem atmosferycznym w atmosferze CO2 lub w czystym metanie. Do badań wykorzystano generator o konstrukcji współosiowej z dodatkiem lub bez CO2 w formie przepływu wirowego (50 l/min)[...]
EN In this paper, results of hydrogen production via methane conversion in the atmospheric pressure microwave plasma with CO2 or CH4 swirl are presented. A waveguide-based nozzleless cylinder-type microwave plasma source (MPS) with gas swirl was used to convert methane into hydrogen. The plasma generat[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 5 118-121
EN In this paper the results of an experimental investigation of a microwave sustained discharge in argon at atmospheric pressure are given. The coaxial based plasma torch operated at frequency of 2.45 GHz for gas flow rates of 0.7, 1.5 and 3 l/min. Measurements of the absorbed versus reflected power a[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki badań charakterystyki strojenia mikrofalowego generatora plazmy przeznaczonego do produkcji wodoru z paliw ciekłych. Celem badań było oszacowanie koncentracji ne i częstości zderzeń ν elektronów w plazmie generowanej w mieszaninie azotu i par etanolu.
EN This paper presents a research results of the tuning characteristics of microwave plasma generator destined for the hydrogen production from liquid fuels. The aim of the research was to estimate the electrons concentration ne and electrons frequency collisions ν in the plasma generated in[...]
11
75%
Nukleonika
2016 Vol. 61, No. 2 185--190
EN The hydrogen production by conversion of liquid compounds containing hydrogen was investigated experimentally. The waveguide-supplied metal cylinder-based microwave plasma source (MPS) operated at frequency of 915 MHz at atmospheric pressure was used. The decomposition of ethanol, isopropanol and ke[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 40--43
PL Artykuł przedstawia wyniki badań suchego reformingu nafty w plazmie mikrofalowej (915 MHz). Temperatura rotacyjna cząstek ciężkich (przyjmowana jako zbliżona do temperatury gazu) wynosiła do 5500 K (dla plazmy bez dodatku nafty). Uzyskana wydajność produkcji wodoru wynosiła do 470 NL [H2]/h, natomia[...]
EN This paper presents results of study of dry reforming of kerosene using a microwave plasma. The plasma was generated in waveguide supplied metal-cylinder-based nozzleless microwave plasma source (MPS) operated at 915 MHz. The rotational temperature of heavy species (assumed to be close to gas temper[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 7 30--33
PL Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu zainteresowanego tanim urządzeniem do modyfikacji powierzchni tworzyw sztucznych, metali, szkła i kompozytów zaprojektowano, zbudowano i przeprowadzono testy nowego kompaktowego mikrofalowego źródła plazmy do obróbki powierzchni. Główną zaletą urządzenia je[...]
EN Currently, plasma systems for plastic, metal, glass and composite surface modifications are of high interest from industry point of view. In addition, attention is paid to the reduction of investment as well as operating costs of the process. According to this, to meet industry expectations a novel [...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 7 90--93
PL W tej pracy prezentujemy wyniki spektroskopowych badań plazmy wytwarzanej przez mikrofalowe (2,45 GHz), zasilane falowodowo, źródło płaszczyzny plazmowej. Temperatura cząstek ciężkich gazu (zakłada się, że jest ona bliska temperaturze gazu) wynosiła od 800 do 1300K natomiast koncentracja elektronów [...]
EN In this paper, results of optical emission spectroscopy OES study of plasma generated in waveguide-supplied plasma-sheet microwave (2.45 GHz) plasma source (MPS)are presented. The plasma gas temperature inferred from rotational temperature of heavy species (assumed to be close to gas temperature) ra[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W celu wyznaczenia obwodu zastępczego kolumny plazmy umieszczonej wewnątrz falowodu prostokątnego równolegle do jego krótszej ścianki obliczono numerycznie dwuwymiarowe rozkłady pola elektrycznego oraz elementy macierzy rozproszenia i macierzy impedancji czwórnika reprezentującego ten falowód. Odwód[...]
EN To find equivalent circuit of an uniform plasma column placed in a rectangular waveguide parallel to its wider wall, 2D electric field distributions have been numerically calculated and scattering as well as impedance matrix elements of a two-port network representing this waveguide determined. A T-[...]
16
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedmiotem pracy jest optoelektroniczny system do badania wzbudzenia plazmy mikrofalowej w procesie syntezy warstw DLC (ang. Diamond Like-Carbon). W komunikacie zaprezentowano budowę systemu do przestrzennego monitoringu stanu wzbudzenia plazmy podczas procesu CVD. System SR-OES (ang. Spatially Res[...]
EN The main topic of article is optoelectronic system dedicated for plasma diagnostics during DLC layer synthesis. The setup of spatially resolved plasma excitation monitoring system is presented in this paper. SR-OES system enables investigations of distributions of species excitations in the area of [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono model oraz wyniki badań prototypowego zasilacza magnetronu zasilanego z akumulatorów 24 V. Omówiono zastosowaną topologię wraz z układem kontrolująco-sterującym, a także zasymulowano jej pracę i przedstawiono wyniki pomiarów rozwiązania prototypowego.
EN The paper discusses a simulation and test results of a mobile power electronic supply with current feeding and active clamping for magnetron supply. Due to mobility the system is supplied from 24 VDC batteries. Proposed topology is described together with basics of operations and simulation results.[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Mikrofalowe aplikatory plazmowe wykorzystuje się między innymi do obróbki gazów, w tym do produkcji wodoru poprzez reforming węglowodorów. Omówiony aplikator plazmowy pracuje przy częstotliwości 2,45 GHz. Wyładowanie mikrofalowe powstaje w tym aplikatorze pod ciśnieniem atmosferycznym. Głównym eleme[...]
EN We present equivalent circuit of existing cavity-resonant type microwave plasma applicator. The applicator can be used for conversion of hydrocarbons into hydrogen. It operates at atmospheric pressure and frequency of 2.45 GHz. The discussed applicator construction is based on ideas described in US [...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca zawiera wyniki eksperymentalnego badania wpływu geometrii obszaru sprzęgania i warunków wyładowania na charakterystyki strojenia generatora plazmy typu Surfaguide. Od czynników tych zależą stabilna praca generatora plazmy i korzystny energetycznie transfer mocy mikrofal do plazmy.
EN Stable operation of microwave plasma generator with a good efficiency of power transfer to the plasma needs to take into account a few of important factors. Namely the geometry of the wave launching region and discharge conditions. This report include experimental results on influence of this factor[...]
20
38%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 3 18--19
PL Emisyjna spektrometria atomowa jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik analitycznych w analizie elementarnej. Swoje szerokie zastosowanie zarówno w laboratoriach badawczych, jak i przemysłowych zawdzięcza możliwości równoczesnego oznaczania wielu pierwiastków przy zachowaniu dużej precyzji [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last