Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microwave heating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN The influence of a hybrid thermal processing on the spinodal decomposition of sodium borosilicate glasses was investigated. The pore diameter of the resulting porous glasses is a function of the parameters of the thermal treatment. One result of this study was the inversion of the phase separation u[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem niniejszej publikacji jest określenie właściwości i struktury węglików jako odpadów otrzymanych z wymieniaczy jonowych powstałych poprzez mikrofalowe i tradycyjne ogrzewanie. Wykazano również wpływ węglików na wydajność oczyszczania wody.
EN Microwaves are electromagnetic waves of centimetres in length and with frequency of 300-3000 MHz. During the microwave heating the heat source is located outside the heated sample and heat is being transferred to the sample by conduction and/or convection. The materials that absorb microwave (dielec[...]
3
80%
Nukleonika
EN 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4]oxazepine labeled with carbon-14 in 11-position has been synthesized as part of a 5-step sequence from potassium [14C] cyanide.
4
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Triboelectrostatic beneficiation, as a physical method, of fly ash cannot only meet the technical requirements of fly ash application but also recycle of an unburned carbon as a useful energy source. The aim of this study was to investigate the feasibility of improving efficiency of triboelectrostat[...]
5
80%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 4 770--779
EN Silicon carbide (SiC) is an important ceramics for engineering and industrial applications due to its advantage to withstand in high temperatures. In this article, a demonstration of SiC nanowhiskers synthesis by using microwave heating has been shown. The mixtures of raw materials in the form of pe[...]
6
80%
Materiały Wysokoenergetyczne
2010 T. 2 49--57
EN Nowadays detection of the landmines is mostly based on electromagnetic induction. This method, however, is useless for the low metal containing, plastic devices. The microwave-enhanced infrared thermography, which can detect plastics as well as the explosive material itself, can be an alternative fo[...]
7
70%
Optica Applicata
EN Leached phase-separated porous glasses are interesting support materials for heterogeneous catalysts utilized for cross-coupling reactions and hydrogenation reactions in the liquid phase. The option to construct tailor-made porous structures and shapes of the particles results in materials with inte[...]
8
70%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The present research work focuses on effective preparation of activated bentonite (AB) and its application in removal of oil-soluble green pigment (OSGP) from either vegetable oils or food-processing wastewater. Mono-factor experiments were carried out to explore the effects of operation factors in [...]
9
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 32-36
EN The paper describes experimental results of soil vapour extraction. The experiments were conducted in a specially designed semi-industrial scale apparatus. The influence of various parameters on SVE was analyzed, viz.: direction of microwave propagation, type of removed substance and soil initial mo[...]
10
61%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W pracy przedstawiono wyniki zastosowania aktywnej termografii podczerwonej z wymuszeniem mikrofalowym do wykrywania zakopanych w piasku ćwiczebnych min przeciwpiechotnych: PMN, PMN-2 oraz PMF-1. Wspomniane miny mają obudowy wykonane z tworzyw sztucznych oraz odznaczają się niską zawartością metalu,[...]
EN In this paper, active infrared thermography is used to detect antipersonnel landmines: PMN, PMN-2 and PMF-1. Mentioned landmines have very low metal content and their casings are made of plastic, therefore are considered as hard to detect using metal detectors. Presented new method of landmines dete[...]
11
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 57-58
PL W pracy analizowano możliwość poprawienia efektywności desorpcji benzenu z węgla aktywnego do fazy wodnej poprzez zastosowanie energii mikrofalowej. Badania wykazały, że mikrofalowe dostarczanie energii cieplnej do wnętrza adsorbenta węglowego zanurzonego w wodzie jest możliwe. Badania szybkości des[...]
EN A possibility of effectiveness improvement of benzene desorption from active carbon to water phase with microwave energy is analysed in the paper. According to the results there is a possibility of heat supply directly into carbon adsorbent immersed in water. The use of microwave heating can signifi[...]
12
61%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2003 nr 1 59-65
EN The FDTD (Finite Difference Time Domain) method has proven to be effective in modeling high-frequency electromagnetic problems in telecommunications industry. Recently it has been successfully applied in microwave power engineering. In order to accurately model scenarios typical in this field one ha[...]
13
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł zawiera opis modelowania procesu grzania mikrofalowego z wykorzystaniem sprzężonych symulacji elektromagnetycznych i cieplnych rozszerzonym algorytmem FDTD. Jako przykład testowy, rozważane jest mięso wołowe uformowane na kształt cylindra i umieszczone w kuchence mikrofalowej Whirlpool-Max. [...]
EN Microwave heating of cylindrical beef loads inside the cavity of I a Whirlpool-Max microwave oven is modelled using a coupled electromagnetic and thermal scenario. An extended multiphysics FDTD algorithm is applied. Changes of dielectric properties of beef as a function of temperature are taken into[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania nagrzewania mikrofalowego w procesie regeneracji glikolu trietylenowego, który stosowany jest w instalacjach osuszających wydobywany gaz ziemny.
EN In paper, the results of investigation in possibility of applying microwave heating for dehydration process of triethylene glycol using in device of natural gas drying are presented.
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 89-95
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania nagrzewania mikrofalowego w procesie regeneracji glikolu trietylenowego, który stosowany jest w instalacjach osuszających wydobywany gaz ziemny.
EN In paper, the results of investigation in possibility of applying microwave heating for dehydration process of triethylene glycol using in device of natural gas doing are presented.
16
61%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The synthesis of new azo disperse dyes by healing of diazoaminobenzene with active methylene compouds under focused microwave heating in acetic acid solution, in the presence of few drops of hydrochloric acid were described. The dyeing of polyester fabrics with disperse dyes by using of high tempera[...]
17
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano zastosowanie nagrzewania mikrofalowego do pomiaru wilgotności materiałów sypkich. Podano zasadę działania grawimetru mikrofalowego i opisano prototyp urządzenia przeznaczony do suszenia próbek o masie do 150 g. Opisano wyniki" testów urządzenia przeprowadzonych dla różnych materia[...]
EN This article contains applying of microwave rays to measure of humidity of loose sample materials. The rules of working of microwave gravimeter have been written and also the equipment prototype to drying samples to 150 g. Results of examines for various loose materials were given. It has been shown[...]
18
61%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 435--440
PL Przeprowadzono badania możliwości intensyfikacji z wykorzystaniem ługu sodowego procesu mikrofalowej utylizacji pięciu podstawowych rodzajów materiałów zawierających szkodliwe włókna azbestowe. Celem było sprawdzenie skuteczności procesu utylizacji dla każdej odmiany materiału, określenie zdolności [...]
EN A research on possible use of soda lye for intensification of the process of microwave utilisation of five basic materials containing harmful asbestos fibres was carried out. The purpose of the research was to prove the effectiveness of the utilisation process for each material variation, to determi[...]
19
61%
Karbo
2005 Nr 3 202-209
PL Zbadano możliwości uzyskania sorbentów ze zużytej żywicy jonowymiennej przy zastosowaniu ogrzewania mikrofalowego w atmosferze argonu lub azotu. Właściwości karbonizatów otrzymanych ze zużytej żywicy jonowymiennej porównano z karbonizatem otrzymanym metodą tradycyjną (temperatura karbonizacji 600°C,[...]
EN The possibilities of obtaining sorbents from waste ion exchange resin using microwave heating was investigated. The carbonization using microwave radiation was conduced in microwave reactor of power 650 W in N2 or Ar atmosphere. Using microwave heating sorbents with interesting pores system can be o[...]
20
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a semi-industrial reactor designed for utilisation of waste moulds and cores made of thermosetting moulding sands by microwave incinerating. It was found that a possibility exists of effective incinerating residues of this kind waste cores or moulds left after casting. The researc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last