Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microtunneling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2009 nr 6 84-86
2
100%
Inżynieria Bezwykopowa
3
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 2 26-34
PL Od roku 1995 i szczególnie od 2000, mikrotunelowanie stało się coraz bardziej popularną technologią budowy instalacji rurowych oraz kablowych. Niniejszy artykuł przedstawia spostrzeżenia autorów, wynikające z ich doświadczeń przy realizacji projektów oraz prezentuje 29 zrealizowanych w różnych miejs[...]
EN Since 1995 and particularly since 2000, rock microtunneling has become an increasingly common construction technique for utility pipeline and cable installation. This paper provides insights from the authors' experience on projects plus an overview of 29 rock microtunneling cases around the globe. O[...]
4
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2005 nr 1 50-52
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 4 15-20
EN Classification of non-digging methods of constructing underground pipeline systems, idea of microtunnelling method- Exemplary implementations of gravitational collectors in Poiand. Additional possibilities of using microtuneiling. Calculation methods and design. Material solutions for press-through [...]
6
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Mikrotunelowanie jest najnowszą metodą wykonywania instalacji podziemnych. Technika wykonania mikrotunelu powstała przez połączenie doświadczeń i metod stosowanych w innych, wcześniejszych metodach bezwykopowego prowadzenia robót podziemnych. Celowe jest opracowanie uporządkowanej rodziny konstrukcj[...]
EN Microtunneling is the latest method of completing underground installations. The technology of executing a microtunnel is the result of cooperation between experience and methods applied in other, earlier methods of microtunneling excavation works. It is reasonable to elaborate a series of types of [...]
7
88%
Inżynieria Bezwykopowa
2009 nr 5 44-46
8
88%
Inżynieria Bezwykopowa
2003 nr 2 76-79
9
88%
Inżynieria Bezwykopowa
2003 nr 2 70-71
10
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Mikrotunneling jest bezwykopową metodą budowy rurociągów polegającą na hydraulicznym wpychaniu układu rur wraz z głowicą wiercącą. Metoda mikrotunelingu wymaga instalacji komór technologicznych: startowej i odbiorczej. Autorzy przedstawili wybrane problemy projektowania i realizacji kolektorów metod[...]
EN Microtunneling is a trenches excavation technique for installing pipe whereby hydraulic jacks push the pipe through the ground behind a cutting head, which is excavating as the pipe is being pushed. When using this method, it is necessary to install a drive pit and a receiving pit for each horizonta[...]
11
88%
Inżynieria Bezwykopowa
2008 nr 3 62-62
12
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2013 nr 3 62-64
PL Zasadniczym przedmiotem realizacji magistrali wodociągowej północnej we Wrocławiu było wykonanie mikrotunelu o łącznej długości 2970 mb rurami stalowymi o średnicy 813 mm. Istotnym elementem tego przedsięwzięcia była też instalacja dwóch równoległych rurociągów o długości łącznej 285 mb pod rzeką Od[...]
EN The main subject of the implementation of the north main water pipe in Wroclaw was microtunneling with a total length 2970 m steel pipes with a diameter of 813 mm. An important element of this project was a HDD instalation of two parallel pipelines with a total length of 285 m under the river Odra.
13
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2013 nr 3 44-60
PL Piętnaście lat temu rozpoczęła się historia mikrotunelowania w Polsce. Pierwszy projekt został zrealizowany w Toruniu przez spółkę BETA z Warszawy. Wykorzystano w tym celu urządzenie firmy Soltau, które zabudowało rury HOBAS o średnicy DN1600 i całkowitej długości 980 m. Z roku na rok technologia ta[...]
EN The microtunneling technology has made a long way in the recent years. From an interesting innovation it evolved into an everyday practice of the construction industry. It has gained recognition among investors and become an unparalleled construction method of underground infrastructure in many citi[...]
14
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2012 nr 6 76-77
PL W warszawskiej dzielnicy Wawer w technologii mikrotunelowania zbudowano ponad 6-kilometrowy kolektor ściekowy, za pośrednictwem którego nieczystości trafią do zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków "Czajka". W sumie na głębokości 6 m wykonano 38 odcinków kanału w zakresie średnic DN800-1600.
15
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2012 nr 4 58-60
PL Do wykonywania krótkich przecisków pod drogami, ulicami, a także do budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodnych, można zastosować małe urządzenia przeciskowe z możliwością sterowania żerdziami. Za ich pomocą możliwa jest również wymiana rur metodą krakingu.
16
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 5 42-43
17
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 6 50-56
PL Zoptymalizowana ciecz smarna w połączeniu z właściwym wyposażeniem technicznym, np. automatycznym układem smarowania, minimalizuje potencjalne ryzyko związane z realizacją projektu, a równocześnie zwiększa potencjalną długość przeciskanych sekcji. W ten sposób można uzyskać oszczędność zarówno czasu[...]
EN During pipe jacking it is essential to avoid downtimes, increased jacking forces and delays due to high skin friction on the surface of the pipe string. This can be realized by injecting a bentonite suspension, which is adjusted to the geotechnical characteristics of the ground, in the annular gap. [...]
18
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 5 44-50
PL Wyjątkowy projekt mikrotunelowy zlokalizowano około 100 km na południe od Porto w Portugalii. Inwestycja została opracowana dla potrzeb największych istniejących hodowli ryb. Jego właścicielem była spółka PESCANOVA, wiodące na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się połowami i hodowlą ryb. Zadaniem i[...]
EN The microtunnelling project is located in Mira, 100 km south of Porto, Portugal. The project was developed within the frame of the largest flatfish farms ever built. The purpose of the pipe installation is to supply seawater, with a continuous flow of 25 m3/s, to the fish farm to create the ideal en[...]
19
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 2 22-24
PL Sprytnym sposobem na uniezależnienie się od kaprysów klimatycznych i zapewnienie sobie praktycznie niewyczerpanego źródła wody, jest przetworzenie wody pochodzącej z oceanu na pitną.
EN The article presents The Gold Coast desalination project, which is a reverse osmosis, water desalination plant that supplies water to the Gold Coast and South East Queensland via the South East Queensland Water Grid, located in Tugun. The $ 1,2 billion plant was the first large-scale desalination pl[...]
20
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2010 nr 1 54-60
PL Rosnące zapotrzebowanie na podziemną infrastrukturę lepszej jakości i w większej ilości, w tym na instalację, konserwację i wymianę różnego rodzaju rur i kabli, przyczyniło się do szybkiego rozwoju i rosnącego wykorzystania technologii bezwykopowych w XX wieku. Zaawansowane tarcze drążące oraz maszy[...]
EN Micro Tunnel Boring Machines (MTBM) have seen wide applications in pipe jacking and microtunnelling projects. Accurate MTBM positioning and attitude measurement are crucial to guiding the MTBM's advance, controlling line and level of the subsurface tunnel, and tracking MTBM's production progress. In[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last