Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microgeometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 3 973-992
EN We propose a model for mixed lubrication between parallel surfaces. We first analyze the microgeometry. We determine a statistical distribution for asperity height and radius. Drawing upon these geometric parameters we identify the main mechanism available on a given asperity where from we deduce th[...]
2
86%
Mechanik
3
72%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The objective of this paper is to investigate the effect of drill microgeometry and cooling supply in the surface integrity of machined holes. The changes in the holes surface and subsurface due to differences on tools features were presented. Design/methodology/approach: Two types of carbi[...]
4
72%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono wyniki pomiarów mikrogeometrii przeciętych powierzchni. Cięcie przeprowadzono ręczną przecinarką plazmową firmy Hypertherm. Do badań użyto próbek wykonanych z miedzi, stali 0H18N9 oraz stali niskostopowej S355E. Określono wartości natężenia prądu, przy których uzyskano najmniejszą chro[...]
EN The results of measurements of plasma cut faces microgeometry have been presented. Cutting operations were performed by means of plasma cutting machine of the Hypertherm manufacture. In investigation it was used samples of copper, 0H18N9 steel and S355E low-alloy steel. It has been determined the cu[...]
5
72%
Mechanik
2014 R. 87 nr 5-6 424--427
PL Zaprezentowano możliwości pomiarowe, zakres stosowania oraz parametry techniczne opracowanego w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) systemu TOPO 02 do pomiaru makro- i mikrostruktury geometrycznej powierzchni. Przedstawiono przykłady zastosowania systemu oraz zalety rozwiązania [...]
EN The article describes the TOPO 02 system developed in IZTW for inspection of the surface geometric macro- and microstructure and measurements of the surface roughness parameters. Examples of application and advantages of the system providing for considerable limits of measurements and inspection are[...]
6
72%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono metodę laserowego drążenia mikrozasobników olejowych na powierzchni gładzi tulei cylindrowej tłokowego silnika spalinowego. W procesie normalnej eksploatacji tłok-pierścienie-cylinder są smarowane bądź smarem wprowadzonym do cylindra łącznie z paliwem (silniki dwusuwowe), bądź [...]
EN Paper presents a method of laser drilling of oil microcontainers at the smooth surface of cylinder sleeve of piston combustion engine. During the process of normal exploitation, system of piston-rings-cylinder is lubricated by oil introduced together with fuel (two-stroke engine) or by oil mist spat[...]
7
72%
Mechanik
2013 R. 86, nr 5-6 438--440
PL Przedstawiono przykłady prowadzonych w IZTW wyników prac badawczych i rozwojowych z zakresu metod mikroobróbki i pomiarów mikrogeometrii powierzchni. Omówiono zaprojektowaną i wykonaną stołową elektroerozyjną mikrowycinarkę drutową do wycinania z dużą dokładnością miniaturowych i cienkościennych ele[...]
EN This paper presents examples of research results and development works carried out in IZTW from the scope of micromachining methods and measurements of surface microgeometry. Precise table top micro WEDM machine to cut miniature and thin-walled elements was described. Machining is carried out with t[...]
8
72%
Kompozyty
PL Praca dotyczy wysokowydajnej obróbki elektroerozyjnej (EDM) kompozytu aluminiowego za pomocą obrabiarki, wyposażonej w generator tranzystorowy. Kompozyt o osnowie Al+20%Si+3%Cu+1%Mg z fazą zbrojącą w postaci cząstek SiC wytworzono z proszków metodą wyciskania na gorąco. Faza zbrojąca o przeciętnym w[...]
EN The paper deals with problems of high efficiency electrodischarge machining (EDM) of aluminium composites with using a transistor generator. The composite with Al+20%Si+3%Cu+1%Mg matrix and with SiC particle reinforcements were mnufactured by a powder metallurgy method using hot extrusion. The reinf[...]
9
58%
Obróbka Metalu
2012 nr 4 30-33
PL Rozwój spojonych narzędzi ściernych przebiega wielokierunkowo, a jednym z tych kierunków jest konstruowanie ściernic z ziarnami mieszanymi. W praktyce mogą występować różne odmiany konstrukcyjne tych ściernic. Technologicznie najłatwiej jest wykonać takie narzędzie, które zawiera dwa lub trzy gatunk[...]
10
58%
Rudy i Metale Nieżelazne
2002 R. 47, nr 7 346-350
PL Przedstawiono wyniki badań mikrogeometrii powierzchni elementów wykonanych z proszku żelaza NC.100.24 metodą prasowania matrycowego. Zbadano zależność mikrogeometrii powierzchni opisanej parametrami Ra, Rz i Rp od porowatości określonej w zależności od ciśnienia prasowania i frakcji proszku. Zauważo[...]
EN Results of the surface micro-geometry examination performed for elements made from the NC 100.24 iron powder by die pressing have been presented. Dependence of the surface micro-geometry, described by the Ra, Rz and Rp parameters, on porosity determined in dependence on pressing pressure and powder [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last