Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microforming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2010 T. 15, nr 2 113-118
PL Mikroforming (wyciskanie metali w mikro-skali) jest alternatywną, do obróbek skrawaniem, metodą wytwarzania mikro-przedmiotów. Ma ona nad nimi tę przewagę, że jest bardziej efektywna oraz zapewnia powtarzalność kształtów i wymiarów. Wymaga jednak zastosowania narzędzi, których budowa pozwoli na redu[...]
EN Mikroforming is an alternative to machining, production method of micro-parts. Its advantage is to being more effective and assuring dimensions' and shapes' repeatability. However, using this method, its required to apply tools, with construction complied size effects. In this paper selected constru[...]
2
80%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 3 402--406
PL Ciągły wzrost popytu na miniaturowe części, takie jak na przykład: mikrośruby, mikronarzędzia, czy mikroimplanty - stosowane w inżynierii biomedycznej, powoduje szybki rozwój metod mikroformowania z zastosowaniem obróbki plastycznej. W przeciwieństwie do tradycyjnych zastosowań produkcyjnych, proces[...]
EN In contrast to traditional manufacturing applications, small-scale manufacturing processes usually require sophisticated equipment which is generally associated with high costs and low productivity. Current trends suggest manufacturing metallic parts by ‘microforming’. Microforming is a well suited [...]
3
80%
Computer Methods in Materials Science
2016 Vol. 16, No. 4 196--203
PL W matrycach do wyciskania na zimno dopuszczalne ciśnienie wewnętrzne może być podwyższone poprzez użycie jednego lub dwóch pierścieni sprężających. Taka konstrukcja powoduje po¬wstawanie wstępnych naprężeń rozciągających w pierścieniu/pierścieniach, a ściskających w matrycy. Projektowanie, w zasadzi[...]
EN In dies for cold extrusion permissible internal pressure may be increased by the use of one or two shrink rings. Such design creates tensile stresses in the ring and compressive stresses in the insert. The design essentially boils down to define the diametrical interference of the fit to be attained[...]
4
80%
Machine Dynamics Research
2016 Vol. 40, No. 3 109--121
EN In the 21st century, technology has been advancing very rapidly, turning yesterday’s fiction into today’s reality. The current trends in science and technology development for electronic, military, aerospace or biomedical purposes indicate a move towards miniaturization (Geiger et al., 2001). One of[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Rapid development of micro-machines, which partly needs metallic micro-parts, is nowadays a fact. A very promising way of micro-parts manufacturing is micro-blanking. For a quite complicated 2D shapes, like micro-gears, dies might be rather easy manufactured by wire-cutting. Production of micro-punc[...]
6
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 216 95--100
PL Zgodnie z powszechną tendencją miniaturyzacji wielkość minimalnych wyrobów kształtowanych technologią obróbki plastycznej, od pewnego już czasu, sukcesywnie się zmniejsza. Zmniejszanie wymiarów do około 1 mm powoduje pogarszanie się warunków smarowania, w związku z występowaniem tak zwanego powierzc[...]
EN Since a certain period there is a common tendency of miniaturization dimensions of minimal products that are manufacturing with metal forming technology. Reducing dimensions to about 1 mm causes worsening of lubricating conditions because of appear of so called surface scale effect. The threat of ma[...]
7
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 123--128
PL Przyczyną gwałtownego rozwoju nano- i mikrotechnologii na świecie jest potrzeba miniaturyzacji. Znajduje ona wiele zastosowań, które z niewielkimi modyfikacjami wykorzystywane są w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Interdyscyplinarna technologia fotolitografii może być stosowana nie tylko w sze[...]
EN Miniaturization is the main cause of rapid development of nano- and microtechnology. These technologies play important role in different fields of science and engineering. One of the most dominant and successful method for fabricating small structures at nano- and/or microscales is photolitography. [...]
8
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 129--134
PL Ciągły trend do miniaturyzacji i integracji wielu funkcji wyrobów sprawia, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł popyt na mikroelementy. Proces mikroformowania plastycznego jest bardzo obiecujący w produkcji masowej ze względu na jego wysoką wydajność, niskie zużycie materiału, bezodpadowość i[...]
EN The trend of product miniaturization and multi-function integration makes the demand of micro-parts increase significantly in the last decade. Microforming process presents a promising manufacturing process for mass production of micro-parts due to its characteristics of high productivity, high mate[...]
9
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2019 Vol. 19, no. 1 100--113
EN The paper presents the idea of the utilisation of ultrasonic vibrations in microforming at elevated temperature of a bulk metallic glasses as an impulse of additional energy for initiating a glass transition at lower than nominal temperature. The method of micro-upsetting at elevated temperature wit[...]
10
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Ciągły wzrost popytu na miniaturowe części, powoduje szybki rozwój metod mikroformowania z zastosowaniem obróbki plastycznej. W artykule opisano proces mikroformowania metalowych części, problemy związane ze zmniejszeniem skali obrabianych wyrobów, a także zjawiska zachodzące podczas tego procesu w [...]
EN Increasing demand on miniature parts causes the great growth of microforming methods using metal forming. This paper gives the review of microforming process, problems associated with miniaturization of metal parts and effects which appear during the micro metal forming. Forming technologies like mi[...]
11
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Miniaturisation generates necessity of micro-parts production. Micro-scale means closer tolerances and better surface roughness. These requirements can be achieved with metal forming processes but under high pressure and sufficient relative sliding distance between tool and workpiece surfac[...]
12
51%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 1 26--30
PL Produkcja elementów o niewielkich wymiarach geometrycznych, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod wytwarzania, wymaga zwykle użycia skomplikowanych urządzeń i oprzyrządowania. W artykule przedstawiono urządzenie opracowane przy użyciu symulacji MES, przeznaczone do realizacji różnych procesów mikr[...]
EN Production of components with small geometric dimensions, in contrast to traditional methods of manufacture, usually requires sophisticated equipment and tooling. This paper presents a device, designed using FEM simulations, which is able to carry out metal microforming processes by different plasti[...]
13
51%
Archives of Foundry Engineering
EN In paper the technological tools requirements, used for micro-extrusion of metals in cold and warm conditions are presented. The constructive principles for the micro-tools are also described. The influence of the size effect in a workpiece and a tool top layers roughness form on extrusion processes[...]
14
51%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 4 35--38
PL Zaprezentowano metodę określania właściwości plastycznych materiału w warunkach mikroobróbki plastycznej w podwyższonych temperaturach. Polega ona na przeprowadzaniu procesu spęczania walcowej mikropróbki pomiędzy płaskimi narzędziami o różnej temperaturze. W wyniku przepływu ciepła w objętości prób[...]
EN A method of determining the plastic properties of the material under the conditions of microforming at elevated temperatures was presented. This involves performing the process of upsetting a cylindrical micro sample between flat tools of different temperatures. As a result of the heat flow in the v[...]
15
51%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 3 26--31
PL Historia prób stosowania drgań w celu wspomagania procesów plastycznego kształtowania ma blisko 60 lat. Mimo podkreślanych, głównie pozytywnych, efektów trudno dopatrzyć się spektakularnych zastosowań przemysłowych. Zdaniem autorów, było to w przeważającej części spowodowane trudnościami kinematyczn[...]
EN The history of laboratory try of vibration assisted metal forming processes is about 60 years long. Even though generally reported mainly positive effects of vibration on process course there is still lack of spectacular industrial applications. Authors suggest that it is mainly caused by kinematic [...]
16
51%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 4 32--38
PL Postępująca miniaturyzacja urządzeń elektromechanicznych powoduje szybki wzrost zapotrzebowania na części metalowe o wymiarach nieprzekraczających 1 mm. Części takie mogą być wykonywane technologią obróbki plastycznej. Skrótowo przedstawiono konsekwencje i drogi miniaturyzacji procesów obróbki plast[...]
EN Evolving miniaturization of the electro-mechanical devices causes rapid demand for metal parts of dimensions Iower than 1 mm. Such parts might be manufactured by metal forming. Conseguences of miniaturization on this technology as well as tendencies of process development is briefly presented. Class[...]
17
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Podczas zmniejszania wymiarów geometrycznych części metalowych odkształcanych za pomocą obróbki plastycznej do rozmiarów odpowiadających mikroskali, zrozumienie i przewidywanie zjawisk kształtowania plastycznego staje się trudne. Tradycyjne modele deformacji materiału są nieodpowiednie dla mikroska[...]
EN When the geometry of deformed metal part is scaled down to micro-scale, the understanding and prediction of micro deformation behavior becomes difficult. This is because the conventional material deformation models are no longer valid in micro-scale due to the size effect, which affects the deform[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last