Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microfacies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
EN The purpose ofpetrographic studies was to describe dolomite deposits of the Main Dolomite (Ca2) that make up a small carbonate platform on the Gorzów Wielkopolski Block (western Poland). This structure contains a gas pool formed as a result ut microfacies development and diagenetic history of the Ca[...]
2
100%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
PL Górnojurajskie wapienie Doliny Będkowskiej tworzą rozległy kompleks budowli węglanowych typu bioherm mikrobolitowo-gąbkowych i mikrobolitowo-Tubiphytesowych bioherm rafopodobnych, w których podstawową rolę skałotwórczą odgrywają ziarnity wiązane przez struktury mikrobolitowe. Poziome powierzchnie ni[...]
EN Upper Jurassic limestones exposed in the Będkowska Valley form an extensive complex of carbonate buildups of microbolite-sponge and microbolite-Tubiphytes reef-like bioherms, in which the main rock-building material are packstone and grainstone bound by microbolite structures. Horizontal discontinui[...]
3
100%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
PL W niniejszej pracy zostały zbadane dwa profile obejmujące wapienie najwyższego tytonu i dolnego beriasu w Sierra del Infierno, na zachód od Vifiales w zachodniej części Kuby (Fig. 1A-C). Wapienie najwyższej części ogniwa El Americano formacji Guasasa (Tab. 1) należą do podpoziomu Crassicollaria inte[...]
EN The radiolarian and calpionellid microfacies are characteristic for the latest Tithonian–Early Berriasian limestones of the Guasasa Formation in the Sierra del Infierno, western Cuba. The limestones of the uppermost part of the El Americano Memberbelongto the Late Tithonian Crassicollaria intermedia[...]
4
86%
Geological Quarterly
EN Coniacian deposits, ca. 1.5 m thick, cropping out in the Wielkanoc Quarry, north of Kraków in southern Poland, consist of firm, nodular and, less commonly, marly limestones with horizons of in situ, slightly phosphatized hexactinellid sponges and thick-shelled inoceramid bivalves. The succession is [...]
5
86%
Geological Quarterly
2012 Vol. 56, No. 4 773--788
EN The Upper Jurassic strata of the Krížna Unit in the Tatra Mts. comprises pelagic, fine-grained and well-oxygenated deposits. They are represented by red radiolarites and radiolarian limestones (Czajakowa Radiolarites Formation), red nodular limestones (Czorsztyn Limestones Formation) and wavy, platy[...]
6
86%
Volumina Jurassica
EN The Veliky Kamenets section in the eastern part of the Pieniny Klippen Belt in the Ukrainian Carpathians shows a well exposed, 83 m thick succession composed of Jurassic and lowermost Cretaceous (Berriasian) deposits. The terrigenous part of the section includes: gravels with a sandy matrix (unit 1A[...]
7
86%
Geological Quarterly
2015 Vol. 59, No. 4 762--780
EN The development of a relatively small and isolated part of the Wuchiapingian, Zechstein Wielichowo Reef was possible owing to a progressive subsidence and frequent sea level fluctuations. Three biofacies were distinguished within the studied object: (1) a shallow-water and highly energetic Acanthocl[...]
8
86%
Acta Geologica Polonica
EN A detailed stratigraphic log of the 28 m thick Cenomanian succession at Zilly (Sachsen-Anhalt) is presented. The succession is composed of 11 m of middle Cenomanian hemi-pelagic marl-limestone alternations ("Planer Limestones") grading into 15 m of upper Cenomanian calcareous pelagites ("Poor rhotom[...]
9
86%
Geological Quarterly
EN The Wapiennik Breccia Member was originally attributed to the Czorsztyn Limestone Formation of the Czorsztyn Succession in the Pieniny Klippen Basin. The breccia was assigned previously to the Callovian-Oxfordian. Based on micropalaeontological and microfacies studies we have determined its age as l[...]
10
86%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
11
86%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
PL Środkowojurajskie osady typu ammonitico rosso, będące przedmiotem badań, znajdują się w dwóch odsłonięciach północno- zachodniej części polskiego odcinka pienińskiego pasa skałkowego. Wybrane odsłonięcia – Stankowa Skała koło Zaskala i kamieniołom "Wapiennik" w Szaflarach należą do czorsztyńskiej su[...]
EN Carbonate deposits of the ammonitico rosso-type developed in the Czorsztyn Succession represent the shallowest northern facies zone of the Pieniny Klippen Basin, formed on the southern slope of a submarine ridge named the Czorsztyn Ridge. The lithology of the Middle Jurassic ammonitico rosso-type de[...]
12
86%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN Planktonic foraminifera, calcareous dinocysts and nannofossils have been identified in thin sections of the “spotted limestone”, exposed in the Grajcarek Stream at Szlachtowa and assigned to the Pieniny Limestone Formation in the Magura Succession, Pieniny Klippen Belt (southern Poland). The new dat[...]
13
86%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN A comparative sedimentological analysis of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits carried out on drill-cores from the southern part of the Carpathian Foredeep allowed us to distinguish thirteen main microfacies types. The results of microfacies analyses and stratigraphical data made it possibl[...]
14
86%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN The Upper Jurassic–Lower Cretaceous carbonate sediments developed in a narrow, Ukrainian part of the basement of the Carpathian Foredeep show high facies diversity. Based upon thin section studies, the authors identified eleven principal microfacies varieties. Three main stages of development of car[...]
15
86%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN Lithology, microfacies, benthic foraminiferal and bulk chemical analyses of the Spława section in the Skole Nappe, Outer Carpathians (Poland) reflect environmental changes across the Cenomanian-Turonian transi- tion. Biogenic-rich-turbidite sedimentation preceded the organic-rich sedimentation in th[...]
16
86%
Geological Quarterly
EN The Upper Turonian to Middle Coniacian (Upper Cretaceous) succession of the Babadag Basin (North Dobrogea, Romania) constitutes an apparently continuous fossiliferous carbonate succession. The presence of moderately rich inoceramid, ammonite and foraminiferal assemblages allows for the application o[...]
17
72%
Kwartalnik Geologiczny
PL Skondensowany profil z Mójczy koło Kielc tworzą wapienie ordowickie, należące do formacji z Mójczy (późny arenig-karadok) i formacji z Zalesia (aszgil). W składzie ziarnowym wapieni dominują bioklasty i ooidy (żelaziste i kalcytowe). W mniejszej ilości (w dolnej części profilu) występują intraklasty[...]
EN The paper deals with sedimentary evolution of the condensed Ordovician sequence outcropping in Mójcza village, near Kielce (Central Poland), basing on microfacies analysis. The occurrence of fossils, their preservation and mineral composition enabled the author to distinguish five microfacies types.[...]
18
72%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2014 nr 459 167--168
PL Dewońską serię węglanową badano w otworze wiertniczym Trojanowice 2, usytuowanym na północny zachód od Krakowa. Jest ona reprezentowana przez dolomity, z nielicznymi poziomami brekcji śródwarstwowych i warstwę wapienia mikrytowego. Dolomity zawierają ślady pierwotnych struktur, ziarn (bioklasty, pel[...]
EN The Devonian carbonate succession was examined in the Trojanowice 2 borehole located northwest of Kraków. It is represented by dolomites with infrequent intrastratal breccias and a micrite limestone layer. The dolomites contain traces of primary structures, grains (bioclasts, peloids, intraclasts an[...]
19
72%
Volumina Jurassica
EN The Veliky Kamenets quarry is an essential locality in stratigraphical and palaeomagnetical studies of the Jurassic and lowermost Cretaceous in eastern part of the Pieniny Klippen Belt. The carbonate succession, about 40 m thick, has been subdivided into 6 major lithostratigraphical units (A, B, C, [...]
20
72%
Studia Geologica Polonica
2005 Vol. 124 171-198
EN Combined stratigraphic studies based on foraminifers, radiolarians and palynomorphs together with microfacies and palynofacies characteristics allowed us to separate the Lower Turonian sediments corresponding to the Cenomanian/Turonian boundary event from the Lower-Middle Jurassic black facies in a [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last