Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microcontroller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2013 nr 9-10 XIII--XVII
PL W artykule opisany jest pomysł na tani miernik impedancji oparty o układ AD5933 IC firmy Analog Devices, mikroprocesor typu ARM i z możliwością komunikacji przez standardowy port UART. Przedstawiono pełny proces projektowania, począwszy od koncepcji, przez projektowanie płyty drukowanej, stworzenie [...]
EN This article covers the idea of a low cost impedance meter based on an AD5933 IC from Analog Devices, controlled by an ARM based microprocessor, communicating through a standard UART interface. A complete design flow is presented, starting from a concept, through the design of the printed circuit bo[...]
2
100%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 529--542
EN Direct sensor-to-microcontroller is a simple approach for direct interface of passive modulating sensors to a microcontroller without any active components in between the sensor and the microcontroller and without an analog to digital converter. The metrological performances of such interface circui[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 290-294
PL Zaproponowano układ pomiarowy do badania współczynnika mocy. Prąd i napięcie są mierzone analogowo a następnie współczynnik mocy jest obliczany przy wykorzystaniu procesora typu PIC16F877.
EN The aim of the study is to develop a prototype of power factor measurement circuit. In the designed circuit, the power factor is measured using PIC16F877. This paper focuses to design the simple circuit and low-cost. The current and voltage signals of the load are measured at the same phase. Those s[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
PL Jednym z zadań pomiarowych jest rejestracja ciągu zdarzeń w czasie. Zagadnienie to staje się niebanalnym, gdy należy odnotowywać szybko następujące po sobie zjawiska. Ponieważ niewiele mikrokontrolerów posiada wbudowane peryferia umożliwiające realizację tego typu zadań, wskazane jest użycie dodatko[...]
EN Logging the fast occurring events is a specific problem. Typical microcontrollers haven't built-in peripherals, which can realise this task without software aid. Therefore additional, external logic devices are necessary. But if we use Atmel FPSLIC microcontroller, containing AVR-RISC core and FPGA [...]
5
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 320--322
EN The paper presents a set of test procedures for performing an extended test of dual-core microcontroller performance. The procedures described enable the performance of the system to be determined with regard to memory organization, mutual influence of cores and ability to verify the impact of code [...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 64 155--162
EN The article describes building and working of the device of the diagnostics of distributors designed for investigative aims in the laboratory of Poznan University of Technology. Special attention was devoted to digital measurement of the angle of outdistancing the ignition realized with the help of [...]
7
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 41 1--14
EN MULTI-UTILITY VEHICLE is a vehicle which carries a folding bridge and multiple sensors. This vehicle is mainly used in war-field, it helps the soldiers to cross The un-even areas with the help of the bridge. It also helps other heavy vehicles to cross the disturbed path using its bridge. It is also [...]
8
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy opisano zestaw środków elektronicznych dla dydaktyki mikrokontrolerów. Cechą szczególną zestawu jest struktura modułowa, co ułatwia proces edukacyjny, pozwala poznawać różne mikrokontrolery i uzupełniać zestaw urządzeniami peryferyjnymi.
EN In the article the hardware complex is described for the study of microcontrollers. The feature of equipment is a modular construction, which facilitates the process of studies, allows to study different microcontrollers and complement the system new peripheries by devices.
9
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 305--307
EN The paper presents the design of a microprocessor system intended for control, data processing and communication in a multi-channel time counter. The time counter is a relatively complex autonomous instrument designed for measurements of time with picosecond precision and frequency within a range of[...]
10
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 296--298
EN The paper presents a concept of utilization of counter-timer circuits built in popular microcontrollers for generating precise time intervals. The main aim was to generate pulses START and STOP wholly in hardware without using a core of the microcontroller. This enables minimizing the value of time [...]
11
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 11 24-26
PL W artykule przedstawiono propozycję urządzenia elektronicznego, które wspierałoby pracodawców w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów bhp odnoszących się do zagrożenia hałasem w środowisku pracy. Urządzeniem tym jest mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny, którego zadaniem jest monitorowa[...]
EN This paper presents an electronic device – a microcontroller - based dosimetric indicator for supporting employers in their obligations related to OSH regulations on occupational exposure to noise. This device monitors exposure and indicates when admissible values are exceeded.
12
88%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 357-361
PL W artykule przedstawiono podstawowe elementy stosowane w pralkach domowych. Opisano krótko sposób ich działania oraz obsługi przez sterownik. W dalszej części przedstawiono koncepcję własnego sterownika pralki zbudowanego na bazie mikrokontrolera 32-bitowego z rodziny STM32 [1, 2, 3, 4]. Opisano jeg[...]
EN In the paper the basic elements used in house washing machines are presented. The principle of their operation are shortly described. In the next part of the paper authors own conception of new washing machine controller construction is presented. The proposed controller is based on 32-bit STM32 mic[...]
13
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Urządzenia chroniące przed przepięciami i przetężeniami w instalacji elektrycznej zawierają warystory, iskierniki oraz bezpieczniki o czasach działania około 200 ms. W artykule przedstawiono inteligentny rozwiązanie ochrony zawierające system monitorowania użytkownika energii w czasie rzeczywistym o[...]
EN Protection devices against over-voltage and over-currents for low voltage systems are equipped with varistors and gas-discharge tubes around a fuse, having a disconnection time about 200ms. This paper proposes an intelligent protection system that includes a real-time energy distribution monitoring [...]
14
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 54 249-256
15
88%
Systems Science
EN In this paper, we consider the control of a simple static walking robot. We develop a prototype which will be able to test much architecture of artificial neural networks. The mechanism is driven by two servomotors. Its control system comprises an electronic circuit based on a programmable IC. The l[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 944-946
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące pracy 8/16-bitowego mikrokontrolera ATXmega64A3 w warunkach kriogenicznych (w temperaturze 77K). W przeprowadzonych eksperymentach obserwowano zachowanie wewnętrznych oscylatorów 2 MHz (oscylator RC) i 32 MHz (oscylator pierścieniowy). Potwierdzono zdo[...]
EN In this paper the results of experiments with an 8/16-bit ATXmega64A3 microcontroller (ATMEL) at low temperature are presented. The examined devices were immersed in a Dewar flask with liquid nitrogen (Fig. 1). First of all we focused on internal oscillators. There are four types of oscillators insi[...]
17
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 436-442
PL Artykuł opisuje projekt i realizację niskobudżetowego ale zarazem funkcjonalnego i uniwersalnego kompaktowego sterownika programowalnego PLC (ang. Programmable Logic Controller) oraz dedykowanej aplikacji narzędziowej umożliwiającej jego elastyczne oprogramowanie. Przedstawiany sterownik bazuje na j[...]
EN The paper describes project and implementation of a low-cost but functional and universal programmable logic controller PLC in compact case and dedicated utility application for that PLC, which allow user to its effective programming. The main central processing unit of presented controller is based[...]
18
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 3 324-326
PL Niniejsza praca jest oparta na zgłoszeniu patentowym [1] "Układ punktowego pomiaru temperatury urzadzeń mechanicznych". Wybrano optymalny wariant (ze względu na cenę) wykonania układu elektronicznego. Przedstawiony został szkic programu sterującego pracę mikrokontrolera. Jego działanie pokazano za p[...]
EN This work is based on patent application " The system of spot temperature measurement of mechanical devices". The optimal variation of making of electronic device was chosen (because of the price and impact to temperature of surroundings). The device scheme is presented in Fig. 1. The amplifier was [...]
19
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 99-104
PL Coraz liczniej występujące maszyny napędzane małymi silnikami spalinowymi wymagają licznych okresowych zabiegów obsługowo naprawczych, gdzie istotną rolę odgrywa proces diagnostyczny. Wobec braku na rynku przyrządów diagnostycznych mogących mieć zastosowanie w procesie diagnozowania silników małych [...]
EN More and more machines propelled by small internal combustion engines demand numerous periodic service procedures and repairs, for which the diagnostic process is crucial. Considering that the market lack of diagnostic devices that might be used in the process of diagnosing low power engines, a meas[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 337--340
PL Artykuł dotyczy urządzeń pomagających przy długoterminowym skanowaniu technicznych danych oświetlenia obserwowanego nocnego nieba. Celem pomiarów jest analiza zanieczyszczenia świetlnego w zaludnionych obszarach przemysłowych oraz poza nimi. Dla długoterminowych pomiarów niskich poziomów natężenia o[...]
EN This contribution deals with the instrumental support of long-term sensing of light technical data measured under the night sky. The objective of such measurements is the quantification of obtrusive light and its different levels comparison in populated industrial areas and outside. For long-term me[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last