Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 757
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miasto
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2007 Z. 11 103-116
PL Historia rozwoju miejskiej struktury Wiednia, który liczy ponad 2000 lat, była do drugiego tureckiego oblężenia w 1683 roku zawsze tylko historią budowy 1. Okręgu (1. Bezirk). I do tego znamiennego faktu wiedeńczycy bezustannie nawiązują, nasycając śródmiejską przestrzeń wciąż nowymi formami archite[...]
EN Vienna is over 2000 years old. It ows this age to it's strategic location. The history of the development of urban structure until the second Turkish siege in 1683 was always only the history of building the lsl District (1. Bezirk). This is a characteristic fact to which the people of Vienna refer [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 99-103
EN How to build a contemporary urban composition theory - it seems to be an important question. Contemporary townscape and space treated as a result of neutral summing of different, non-coordinated activities is not a good start point. We should not resign from thinking about an urban form as a wonderf[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 113-116
PL Przedstawiono próbę scharakteryzowania kierunku rozwoju współczesnych miast w odniesieniu do obszarów, które zajmują. Zwrócono szczególną uwagę na elementy stanowiące ośrodki zewnętrzne (centra handlowe i logistyczne, dworce kolejowe), wokół których tworzą się przestrzenie zurbanizowane.
EN The paper deals with the problem of recognizing of contemporary towns development direction. The special interest is put on out of town elements of urban design connected with communication (malls, logistic centers, railroad stations).
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 59-63
EN The paper concerns the question of negotiating the conditions of cooperation between private share-holders and municipal services. As the example, the ways of solving such kind of problems in Holland are presented.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 15-19
EN Progress has always denoted connections and relationships between the exterior and the interior. From the very beginning of this interaction process, forms and functions of these forms have been closely connected with environmental conditions. And in the same way people creating the shape of towns a[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 7-14
EN The chosen examples of the metaphors iike a city-castle, a city-body, a city-machine, are very popular in our life. They are important elements in our language and culture and also comfortable shortcuts. The article is a trial to find the answer to the questions how we sense cities, how we experienc[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 8 42-44
PL Od kiedy ludzie zaczęli upiększać swe otoczenie zielenią, zawsze pożądanymi składnikami układów kompozycyjnych były rośliny o niecodziennym wyglądzie, przyciągające wzrok oryginalnym pokrojem, kształtem i zabarwieniem liści lub zapachem kwiatów.
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Is a city in 21 century still going to be a basic place of exchanging information, transfering designs and a center of formating ideas? Quite realative demographic stabilization gives a possibility of arranging man's environment. However, invalid and passing rules of arranging become and unavoidable[...]
9
80%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 13-42
PL Nasza obecna globalna era i kultura ponowoczesna, szczęśliwie przywróciła szacunek dla bytu piękna. Było ono zaniedbane a nawet wzgardzone w czasach modernizmu przesyconego wąsko pojętą pragmatyką. Dominowały: funkcjonalizm, ekonomizmem, obsesyjna normatywność, fetysz przepisów, niższość kultury wob[...]
EN Our contemporary global era and Post-Modern culture, luckily brought back a respect towards the being of beauty. It was abandoned and even ignored during the time of Modern Movement, that was infected with narrowly understood pragmatics. Dominating were: economics, obsession of norms, fetish of rule[...]
10
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 16-18
PL Miasto przyjazne dla dzieci, to nie tylko wystarczająca liczba placów zabaw, ale także odpowiednia liczba placówek opiekuńczych oraz, co niezwykle istotne, dostępna dla wszystkich sieć bezpiecznych ciągów pieszych.
11
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 39-39
PL Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów w 2011 r. wraz z MTP w ramach cyklu "Zieleń w Mieście" ogłosiło konkurs dla projektantów zieleni i architektów krajobrazu, związany z zagospodarowaniem skweru u zbiegu ulic Druskiennickiej i Strzeszyńskiej w Poznaniu. Rada osiedla już teraz zarezerwowała [...]
12
80%
Świat Szkła
PL Wdrażana w Polsce dyrektywa unijna 2002/49/WE związana z zarządzaniem hałasem w środowisku przyczynia się do systematycznego zwiększenia ilości informacji o wielkości hałasu działającego na budynki. Czy dane zbierane za pieniądze podatnika przydadzą się w ocenie stanu technicznego obiektu i poprawy [...]
13
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 38-40
PL Idea miasta-ogrodu, stworzona przez Ebenezera Howarda, miała być odpowiedzią na liczne problemy miast, wynikające z szybkiej industrializacji. Koncepcja opierała się nie na rozwiązaniach urbanistycznych, choć i takie autor proponował, ale na aspekcie społecznym.
14
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 46-46
PL Nawet największe metropolie, a w nich miejsca o intensywnym zaludnieniu, nie są już dziś, tak jak być może dawniej, synonimem zaniedbania. Współczesne miasta przestają być kamienną pustynią. Zmierzają w kierunku nie tylko idei miasta inteligentnego, ekologicznego, ale również zielonego.
15
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 3 70-71
PL Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zawsze. Rozwój urbanizacyjny powoduje, że naturalne szlaki ich migracji są przecinane, dlatego przemieszczają się one przez miasto w poszukiwaniu pożywienia lub noclegu. W konsekwencji na styku świata ludzi i zwierząt dochodzi do licznych konfliktów.
16
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 10 64-64
PL Tereny zieleni w miastach są dla mieszkanców oazą, do której ucieka się po ciężkim dniu pracy, kłótni z przyjacielem czy po prostu w celu "naładowania baterii". Jednak niektóre takie miejsca - stare parki, zieleńce, skwery - przez wiele lat były zaniedbywane, w związku z czym wymagają doinwestowania[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 1 28-32
PL Gdy do centrum miasta zawędruje dzik albo jeleń, nie zawsze wiadomo, kto miałby go schwytać i zająć się nim. Coraz więcej dzikich zwierząt zapuszcza się na obszary zurbanizowane, co nierzadko obnaża brak przygotowania do takich sytuacji służb odpowiedzialnych za porządek w mieście. W polskim systemi[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 42-43
PL Pomiędzy człowiekiem, który coraz bardziej ingeruje w otaczające go środowisko, a różnego rodzaju zwierzętami dochodzi do konfliktów. W związku z tym pojawiają się sytuacje sporne, wymagające podjęcia działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożenia wywołanego przez zwierzęta lub naprawienia szko[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 209-216
PL W niniejszym artykule autor chciałby przybliżyć obraz miejskiej wielorodzinnej zabudowy socjalnej z lat 1918-1939. Zabudowy, która nie tylko w Gliwicach, ale i niemal w każdym większym mieście dawnego obszaru Republiki Weimarskiej i III Rzeszy stanowi znaczący procent tkanki architektonicznej miasta[...]
EN In this article author would like to present examples of apartment building built in 1918--1939 in Gliwice. These buildings are taken as a main part of architectonical structure of many cities including Gliwice. These buildings typical, functional but unnoticed by its users. Author would also like t[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 6 34-36
PL Wspólczesne ośrodki miejskie, łącznie ze swoją infrastrukturą i zamieszkującą je ludnością, są zespołem układów ekologicznych, w którym - podobnie jak w innych ekosystemach naturalnych i zmienionych przez człowieka - zachowane są podstawowe elementy struktury i zasady funkcjonowania. Miasto to zespó[...]
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last