Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mgła solna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The paper is focused on changes of geomechanical properties with regard to loss of long-term resistance in studies on the influence of salt spray on the structure of selected rocks from Poland. The investigation has shown that the analyzed rock material shows variable susceptibility to this corrosiv[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Determination of the tensile behavior of welded constructions made of austenitic stainless steel in corrosive environments is of great importance for the safer use of the construction. When austenitic stainless steels are welded together, welding defects can occur in some cases. And stainle[...]
3
100%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule opisano zagadnienia związane z korozją wysokotemperaturową stali niskostopowych 18K (K18), 16M (16Mo3), 15HM (13CrMo4-4) oraz 10CrMo9-10 (10H2M), które są często stosowane w polskim sektorze energetycznym. Testy wysokotemperaturowe zostały wykonane w temperaturach 450°C, 500°C i 550°C prz[...]
EN The aim of this work has been to show the influence of air oxidation and salt mist corrosion on the behaviour of low alloyed steels 18K (K18), 16M (16Mo3), 15HM (13CrMo4-4) and finally 10CrMo9-10 (10H2M) employed in the Polish energy sector. The exposures have been carried out at 450°C, 500°C, and f[...]
4
84%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 131-134
PL Wzrastająca agresywność korozyjna środowiska wymaga zastosowania zabezpieczeń o coraz lepszych właściwościach. Wymaganie te spełniają powłoki cynkowe, które chronią protektorowo podłoże stopów żelaza dzięki niższej wartości potencjału elektrochemicznego i umożliwiają nawet kilkudziesięcioletnią ochr[...]
EN Increasing corrosive power of the environment requires application of better and better protective methods. Zinc coatings fulfill these requirements. They preserve ironbase alloys as a protector because of the lower electrochemical potential and may even protect product surface for tens of years. Du[...]
5
84%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2017 Vol. 37 45--49
EN In the work, the most important factors which influence on the exploitative durability of heat exchangers are classified. Particular attention was paid to the compounds of sodium chloride used in the winter season for road maintenance. In order to determine their impact on automotive heat exchanger [...]
6
67%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 437-439
PL Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny wyników i metody przyspieszonych badań korozyjnych w komorze solnej. Omówiono metodykę i warunki prowadzenia testów korozyjnych (obojętna mgła solna, kwaśna mgła solna, kwaśna mgła solna z dodatkiem chlorku miedzi oraz woda morska) w oparciu o w[...]
EN Standardization documents concerned evaluation of the results and methods of accelerated corrosion tests in salt chamber have been presented. Methodology and conditions of conducting corrosion tests (neutral salt spray, acid salt spray, acid salt spray with copper chloride and sea water) based on th[...]
7
59%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok otrzymanych metodą indywidualnego zanurzania w kąpieli Zn-5% Al. Przeprowadzono badania parametrów elektrochemicznych procesów korozji oraz przyśpieszone laboratoryjne badania w obojętnej mgle solnej. Przeprowadzono również badania k[...]
EN This paper presents the results of investigations on corrosion resistance of coatings obtained by batch hot dip method in Zn-5% Al bath. Electrochemical corrosion measurements on corrosion test in the neutral salt spray was carried out. The sulphur dioxide test with condensation of moisture were als[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last