Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 219
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metrology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
3
100%
Metrology and Measurement Systems
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Metrologia polska nie uchyla się od współodpowiedzialności za przyszły kształt krajowego systemu oceny zgodności. Myślę, że na zyski z tytułu jego funkcjonowania przyjdzie czas w latach następnych.
EN The importance of metrology in the comtemporary world, as well as three main areas: scientific metrology, legal metrology and industrial metrology and principal tasks in each of these areas have been described in this article. Two metrological international organisations: Meter Convention and its ex[...]
6
100%
Opto - Electronics Review
EN A review of night vision metrology is presented in this paper. A set of reasons that create a rather chaotic metrologic situation on night vision market is presented. It is shown that there has been made a little progress in night vision metrology during last decades in spite of a big progress in ni[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 753--762
PL Nowe wyzwania przedstawione w Europejskim Programie Badań Naukowych w Metrologii związane ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej stawiają przed krajowymi programami rozwoju metrologii nowe zadania. Realizowanie w różnych europejskich Krajowych Instytucjach Met[...]
EN With the overall goal of accelerating innovation and competitiveness, generating data and knowledge necessary to improve quality of life, and providing better tools for the scientific community the European Metrology Research Programme (EMRP) aims, through European integration, to develop new measur[...]
8
100%
Advanced Technologies in Mechanics
EN The new ZEISS O-INSPECT family provides even more flexibility than before: users can now choose between several machine sizes and configurations of the multisensor measuring machine and various options. For example, they can integrate or retrofit a chromatic focus sensor as needed. In addition to nu[...]
9
100%
Advanced Technologies in Mechanics
EN ZEISS O-SELECT allows you to quickly and reproducibly measure at the push of a button. The digital measuring projector autonomously selects the right distance, automatically eliminates blur at the edges and even chooses the right measurement program. O-SELECT independently recognizes features such a[...]
10
100%
Mechanik
11
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
12
80%
Polish Hyperbaric Research
2007 Nr 2(19) 33-45
PL Określenie możliwości systemów pomiarowych jest istotne zarówno z praktycznego jak i teoretycznego punktu widzenia, gdyż niejednokrotnie wyniki pomiarów1 stanowią główne przesłanki do podejmowania decyzji w sytuacjach problemowych.
EN Determining the capability of the measurement system is an important aspect of many quality and process improvement activities. It is important from both a theoretical and practical point of view, because measurement results serve as the main information for the decision process.
13
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 254-257
PL W niniejszym artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych za pomocą przyrządu do pomiaru zarysów okraglości w urządzeniach technologicznych w wersji tradycyjnej tj. wyposażonej w analogowy czujnik zegarowy, ze skomputeryzowanym przyrządem pomiarowym działającym przy użciu oprogramowania CYFO[...]
EN The paper compares the accuracy of a computerized instrument using the CYFORM software with that of a traditional instrument for measuring roundness profiles equipped with an analogue dial gauge. The results for the two instruments were compared with those obtained by a standard Taylor-Hobson TALYRO[...]
14
80%
Optica Applicata
2010 Vol. 40, nr 3 727--735
EN Systems for testing thermal imagers offered commercially are built from the same modules: an off-axis reflective collimator, a motorized rotary wheel, a set of IR targets, a black body, a black body/wheel controller, a PC and some software. The classical solution is that all these components are loc[...]
15
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 9 75-77
PL W artykule omówiono problemy związane z metrologią wodomierzy i zawarto postulat zmiany przepisów prawnych regulujących rozstrzyganie sporów dotyczących poprawności wskazań tych urządzeń. Wskazano też na potrzebę uregulowania warunków demontażu wodomierzy, co zagwarantuje ich poprawną ekspertyzę w u[...]
EN The article presents the problems of metrology of meters and contains the postulate of changes in law, which would settle disputes concerning correctness of the indications of these devices. Also it points the need to regulate the conditions of dismantling water meters, which will ensure a proper ex[...]
16
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 469--476
EN Examinations of leveling rods in the Geodesy Metrology Laboratory (GLM AGH) of the AGH University of Science and Technology are conducted with use of vertical comparator. The first concept of the comparator in question was designed in the Department of Geodesy and Cartography of the Faculty Mining S[...]
17
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 247--259
EN In the years 1993-1994 International Organization for Standardization (ISO) introduced to the metrology the fundamental changes of basic character, involving - in addition to the traditional concept of measurement error - the use of new fundamental term of uncertainty of measurement. In consequence,[...]
18
80%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2001 nr 1 68-76
PL Podano związki (publikowane w ostatnich latach przez BIPM) między podstawowymi jednostkami miar układu SI a podstawowymi stałymi fizycznymi (wg CODATA, 1998). Zwrócono większą uwagę na następujące jednostki miar: amper, sekunda, metr i kilogram; oficjalna definicja kilograma jest dotychczas oparta n[...]
EN In the paper linking relations (published by BIPM) between SI base units and fundamental physical constants (according to CODATA, 1998) are given. Special attention is given to following units of measurement: amper, second, meter and kilogram; the official definition of kilogram is based as yet on t[...]
19
80%
Elektro Info
2007 nr 7-8 62-66
PL Współczesne systemy pomiarowe są skomplikowane i to zarówno ze względu na sprzęt, jak i oprogramowanie w nich wykorzystywane. Możliwości tego pierwszego są znacząco rozszerzane przez programy, pisane nie tylko przez producentów sprzętu pomiarowego, ale również inżynierów obsługujących procesy przemy[...]
20
80%
Przegląd Mechaniczny
PL Ciągła pogoń nauki i techniki za coraz to doskonalszymi urządzeniami pozwalającymi badać niegdyś niedostępne zakamarki naszego świata doprowadziła do rewolucji nanotechnologicznej. Potrzebą stało się wytwarzanie obiektów o submikronowych wymiarach geometrycznych, tolerancji i powierzchni oraz urządz[...]
EN Constant chase of science and technique to produce still more and more perfect devices allowing researching on regions of our world unreachable some years ago led us to what we cali a nanotechnological revolution. It became a necessity to manufacture objects with submicron dimensions and tolerances [...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last