Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metodyka obliczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejszy referat zawiera opis pomiarów i metodyki obliczeń komfortu podróżowania taborem konwencjonalnym po torze o znacznej liczbie łuków.
EN This paper contains the description of measurements and method of evaluation comfort of passengers in conventional rolling stock on curved track. The study will be continued.
2
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 142-143
PL Na przykładzie gładkiego długiego miedzianego żebra pracującego przy wrzeniu FC-72 zaproponowano metodę obliczania lokalnych wartości współczynnika przejmowania ciepła przy założeniu, że jest funkcją przegrzania. Tak wyznaczoną krzywą wrzenia porównano z obliczoną numerycznie.
EN On the example of long plain copper fin operating at boiling of FC-72 a method of heat transfer coefficient estimation is proposed. A dependence of this coefficient on wall superheating was assumed. The obtained boiling curve was compared to the numerical calculations.
3
61%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 25-28
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 423--427, CD
PL W artykule przedstawiono przegląd istniejących metodyk szacowania miejsc postojowych w części parkingowej na obiektach MOP w różnych krajach (Polska, Wielka Brytania, USA, Niemcy). W jego wyniku zostały określone cechy jakie powinny być uwzględnione w analizach, co pozwoliło na opracowanie nowej met[...]
EN The article presents an overview of existing parking estimation methodologies in the parking area at SAs in various countries (Poland, United Kingdom, USA, Germany). As a result, the characteristics that should be included in the analyzes were determined, which allowed for the development of a new m[...]
5
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 11 478--481
PL W artykule przestawiono kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków, zawarte w normie PN-EN 12831-1:2017-08, w stosunku do norm dotychczasowych. Zestawiono terminy i symbole używane w nowej normie i normach poprzednich. Omówiono również zagadnienia związane z obowiązkiem stos[...]
EN The article presents key changes in the methodology of the calculations of design heat load of buildings according to PN-EN 12831-1:2017-08 standard in comparison with previous standards. Symbols and terms have been set together, used in the standard discussed and the previous standards. Issues have[...]
6
41%
Materiały Budowlane
2016 nr 1 39--41
PL W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r. Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wy[...]
EN This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located in Warsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results ar[...]
7
36%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/II 243--261
PL W artykule przedstawiono podstawowe teorie nośności nadkrytycznej blachownic stalowych mające zastosowanie we współczesnych normach projektowania. Opisano rozbudowaną metodykę wymiarowania pośrednich żeber usztywniających blachownice zawartą w normie PN-EN 1993-1-5 [11] odnosząc się do bazowych teor[...]
EN Fundamental post-buckling theories of steel plate girders applied in contemporary design codes were presented in this paper. Complex procedure of girder intermediate stiffener design included in PN-EN 1993-1-5 [11] was described in respect to fundamental post-buckling theories. Some inconsistency in[...]
8
36%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 11 572--577
PL Przedstawiono wybrane aspekty obliczeniowe i konstrukcyjne związane z dopuszczeniem sprężenia częściowego i zarysowania w konstrukcjach mostowych. Na przykładzie wiaduktu drogowego przeanalizowano, jakie skutki powoduje zastosowanie sprężenia częściowego w kontekście wymiarowania przęseł na podstawi[...]
EN The paper presents selected calculation and construction problems related to the partially prestressed concrete bridges. Using an example of a simply supported superstructure of road overpass, an analysis of the effects of its partial compression is performed based on being yet in the use PN-S-10042[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last