Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda sklerometryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 3 76--80
PL Badania nieniszczące coraz częściej wykorzystuje się podczas wznoszenia oraz adaptacji obiektów istniejących. Oprócz metod znanych od dawna (np. metoda sklerometryczna) stosuje się obecnie metody młoteczkowe, radarowe, elektromagnetyczne, oraz prowadzi się badania mieszanek betonowych. W pracy omówi[...]
EN Non-destructive testing is increasingly used in the construction and adaptation of existing buildings. In addition to methods that have been known for a long time (eg the sclerometric method), we currently use acoustics, radar, electromagnetic methods, and research on concrete mixes. The work discus[...]
2
100%
Przegląd Spawalnictwa
2015 R. 87, nr 12 95--100
PL Poprawa jakości produkowanego betonu nie zawsze przekłada się na jakość wykonania elementów konstrukcji. Zła jakość betonu była przyczyną wielu awarii i katastrof obiektów budowlanych. Rosnące wymagania dotyczące jakości konstrukcji żelbetowych stwarzają m.in. potrzebę stosowania metod kontroli „in [...]
EN The improvement of the quality of produced concrete not always transfers itself into the quality of the workmanship of structural elements. The poor quality of concrete caused many damages and disasters of civil structures. Growing of the requirements concerning the quality of reinforced concrete st[...]
3
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 23-41
PL W artykule dokonano przeglądu stosowanych w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa sposobów określania wytrzymałości obudowy szybowej, na podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna, ultradźwiękowa), półniszczących (metoda "pull-off) oraz niszc[...]
EN In this paper, a review was done of methods of strength tests of mine shaft support used in the Department of Extraction Technologies and Mining Support of Central Mining Institute on a basis of non-destructive testing (sclerometric method, ultrasonic method), semi-destructive ("pull-off method) and[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2008 nr 2 22-24
5
80%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 6 26--29
PL W artykule przedstawiono rozwój metod nieniszczących w polskim budownictwie na podstawie: prac naukowo-badawczych w PAN, w wyższych uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych, konferencji naukowo-technicznych, publikacji w postaci monografii, artykułów i referatów, kursów i studiów podyplomowych[...]
EN The article presents the development of non-destructive methods in Polish construction industry based on: scientific and research works at the Polish Academy of Sciences, universities and research institutes, scientific and technical conferences, publications in the form of monographs, articles and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last