Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda oczyszczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2016 nr 7-8 38--41
2
72%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 231-238
PL W artykule zawarto informacje o źródłach zanieczyszczeń olejami. Przedstawiono charakterystykę mieszanin wodno-olejowych, powstających w warunkach okrętowych. Opisano podstawowe zagadnienia związane z przebiegiem procesu separacji mieszanin. Przedstawiono przykładowe rozkłady wielkości cząstek oleju[...]
EN This paper presents the problems of sea pollution by oil. It details the main sources of pollution and gives a characterisation of oil and water mixtures that originate on ships. Basic information on oily water separation problems has been given. Examples of oil droplet size distributions in water h[...]
3
72%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 12 24-27
4
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 4 117-129
PL Badano skuteczność utleniania formaldehydu za pomocą procesów chemicznego utleniania: Fentona, ozonowania w środowisku alkalicznym i ozonowania dodatkiem nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ parametrów, takich jak stężenia reagentów O3, H2O2, Fe2+ i czasu reakcji. Badania prowadzono na roztworze wodnym F[...]
EN Chemical oxidation processes: Fenton process, ozonation at high pH and oxidation with hydrogen peroxide were investigated for effectiveness of formaldehyde (FA) oxidation. The influence of operational variables – O3, H2O2 and Fe2+ concentrations, pH and reaction time were investigated. Researches we[...]
5
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 2 167-176
PL Właściwości gliceryny pozwalają na jej zastosowanie jako składnika kosmetyków, leków i produktów żywnościowych. Wykorzystywana jest także jako surowiec wyjściowy w wielu syntezach chemicznych. Jednakże zastosowania te wymagają bardzo dużej czystości użytej gliceryny. Przemysł biodiesla dostarcza oko[...]
EN The biodiesel manufacture yields 10 wt % of glycerol. It contains 50 wt % glycerol leaving the separator contains methanol, catalyst and soap. Although glycerol has more than 1000 uses, including many application as an ingredient or processing aid in cosmetics, explosives, toiletries, personal care,[...]
6
58%
Przegląd Spawalnictwa
2014 R. 86, nr 2 20--23
PL W artykule przedstawiono różne aspekty mechanicznego przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych, a w szczególności konstrukcji spawanych. Podano wytyczne obróbki strumieniowo-ściernej, która obecnie jest podstawową metodą przygotowania podłoża dla powłok lakierniczych i metalizacyjnych. Zwrócon[...]
EN The paper presents different aspects of mechanical treatment of steel constructions especially welded constructions. We present fundamental guidelines during works of surface preparing treatment before painting or metal spraying which is shot blasting. We point on an aspect of environmental protecti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last