Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda obliczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 11 26-29
2
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
PL W opracowaniu przedstawiono opracowaną w formie programu komputerowego metodę obliczeniową SDLPK, służącą do wyznaczania optymalnych okresów wykonywania odnów profilaktycznych obiektów technicznych. Metoda opiera się na schematach decyzyjno--losowych i programowaniu dynamicznym. Poprawność obliczeni[...]
EN In this paper the calculation method of determination the timescale of preventive renew has been presented. This method has been worked out like a computer program. The model makes use of decision - random schemes and dynamie programming. The results of the calculation in this program have been pres[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 21 9-12
4
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 48--60
PL Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy dyplomowej wykonanej w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierunkiem prof. dr. Hermana Schichla. Temat ten został podjęty w wyniku zaobserwowania przez autora licznych błędnych decyzji w projektach infrastruktury, prowadzących[...]
EN The article is a continuation (eighth part) of the topic of new calculation methods for the optimisation of road projects. It‘s based on a dissertation by the Institute of Mathematics at The University of Vienna, under the supervision of prof. dr Herman Schichl. The subject raised by the author is t[...]
5
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 166-169
PL Dokonano weryfikacji metod obliczeniowych. W analizie zastosowano program ABAQUS (metoda elementów skończonych) i program wykorzystujący metodę pasm skończonych. Wykazano, że w przypadku konstrukcji z kształtowników giętych stosowanie modelu belkowego w sensie teorii Własowa może prowadzić do dużych[...]
EN Stability of columns and beams made of cofd-formed steel single and double SIGMA sections is discussed in the paper. Using the linear stability analysis the range of application of Vlasov beam theory and multimodal buckling phenomena are studied. Next, influence of initial imperfections on the post [...]
6
88%
Archives of Civil Engineering
EN Procedures for calculations of the initial deflections of beams including the effects of changes coupled physical characteristics of concrete cross-sections as well as the growth of the micro- and macro-cracks are presented in this paper. Theoretical results of the deformations are compared with the[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 193-196
EN Welded joints are areas of increased stresses in construction. The reason for this phenomenon is associated with the nonhomogeneous mechanical, structural and geometrical properties of the weld. It is very common to assume that the shape of the weld is uniform over the entire length and it is not de[...]
8
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Najbardziej efektywne pod względem technicznym i ekonomicznym jest słoneczne ogrzewanie wody użytkowej, do którego można już znaleźć obszary ekonomicznej opłacalności. W artykule skoncentrowano się na obliczeniach rocznego bilansu ciepła w instalacji słonecznego ogrzewania wody użytkowej. Do oblicze[...]
EN Solar water heating is the most effective kind of solar energy conversion from technical and economic point of view. The article describes how the best type of solar collector is chosen together with the presented calculation method.
9
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 54-55
10
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 5 32-34
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN In work the results of theoretical and experimental investigations of difference pressure regulator (DPR) "gas-gas" of dry gas seals system of compressors are resulted. Static and dynamic calculations, computer design of gasdynamic processes in the setting of DPR with the use of the program ANSYS CF[...]
12
75%
Świat Szkła
2017 R. 22, nr 3 20--22
13
75%
Świat Szkła
2017 R. 22, nr 3 23--24, 48
14
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 12 13-16
15
75%
Tribologia
2009 nr 3 31-39
PL W oparciu o metodę autorską badania kinetyki zużywania materiałów przy tarciu ślizgowym przedstawiono metodę oszacowania trwałości zużyciowej przekładni ślimakowych ze ślimakiem Archimedesa. Ustalono postać funkcji zużycia liniowego zębów ślimacznicy w wybranych punktach przyporu. Na podstawie rozwi[...]
EN On the basis of the author’s investigation, a method of material kinetics wear in sliding friction using the developed method of value wear longevity of worm gears with Archimedean worm are presented. The type of the function of worm teeth linear wear in select points of gears has been established. [...]
16
75%
Tribologia
2013 nr 2 31--43
PL Przedstawiono autorską metodę badania zużywania przekładni ślimakowych ze ślimakiem ewolwentowym. W wyniku rozwiązania numerycznego określono charakter zależności trwałości przekładni od zużycia liniowego zębów ślimacznicy. Ustalono prawidłowości zmiany zużycia zębów ślimacznicy wzdłuż zarysu, maksy[...]
EN The author’s investigation method of kinetics wear of worm gear with evolventary worm has been presented. As a result of quantitative solution the character of dependence of gear longevity from linear wear of worm wheel has been defined. Regularity changes of cogs wear along profiles, maximal contac[...]
17
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 3 12--17
18
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 7 84-86
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 255-263
PL Celem pracy było opracowanie podstaw aplikacji, która mogłaby być stopniowo rozszerzana i służyła symulacjom przepływu płynów w glebie. W artykule przedstawiono strukturę wyjściową i opartą o nią symulację przepływu wody w dwuwymiarowym ośrodku porowatym w odniesieniu do prawa Darcy'ego. Jakość symu[...]
EN The purpose of the work was to prepare basis of an application programme, which could be gradually developed and would be used for simulation of liquids flow in soil. The article presents an output structure and a simulation of water flow in a two-dimensional porous medium based on it on account of [...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 6 113-120
PL Przepływy płynów w glebie, w strefie przykorzennej roślin, są związane z wieloma zjawiskami, które można rozpatrywać w kilku skalach. Interdyscyplinarna, złożona wiedza objaśniająca te zjawiska w mikro- i mezoskali może być efektywnie wykorzystana w modelu komputerowym symulującym przepływ. Praca je[...]
EN Fluid flows in the soil, in the plant root zone, are linked with many phenomena, which may be considered in several scales. Interdisciplinary, complex knowledge explaining these phenomena in micro- and mesoscale may be effectively used in a computer model simulating the flow. The work constitutes a [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last