Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda filtracji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W powietrzu wewnętrznym może występować ponad kilkadziesiąt gatunków bakterii, 400 gatunków grzybów pleśniowych oraz wiele innych organizmów. Za pośrednictwem powietrza przenoszone są, liczne drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak: prątki gruźlicy, gronkowce, paciorkowce, wirusy, grzyby toksynotwór[...]
2
100%
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
1998 T. 45, z. 97 97--115
PL W pracy omówiono metody filtracji bazujące na opisie probabilistycznym obrazu radarowego. Zaproponowano filtr adaptacyjny, w którym adaptacji podlega kształt i wielkość otoczenia filtrowanego piksela.
EN Speckle is one of characteristic features of radar images; it makes interpretation of these images difficult. Methods of speckle reduction, based on probabilistic description of radar image, were discussed in the article. Adaptive filter, being modification of the currently used filtration algorithm[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 24--29
PL Przebieg prędkości pojazdu stanowi przykład funkcji stosunkowo trudnej do filtrowania. Metoda filtrująca musi bowiem cechować się nie tylko określonymi właściwościami widma częstotliwościowego. Musi także wykazywać inne właściwości, które zostaną bliżej omówione w niniejszym artykule. W przypadku zł[...]
EN The vehicle speed waveforms is an example of the function that is relatively difficult to filter. In this case the filtering method must be characterized not only by specific properties of the frequency spectrum. It must also meet other conditions that will be discussed in more detail in this articl[...]
4
84%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono mechanizm procesu filtracji oraz wyniki z prób laboratoryjnych rafinacji stali odlewanej do wlewnicy z próżniowego pieca indukcyjnego z zastosowaniem filtrów sitkowych, wykonanych z różnych materiałów ceramicznych o zróżnicowanej wielkości kanalików. Największą efektywność filtrowania [...]
EN Filtration process mechanism and results of laboratory test refining of steel when cast from the vacuum induction furnace into the mould with the use of sieve filters made of different ceramic materials with diverse sizes of channels are presented. The best filtration performance was demonstrated by[...]
5
67%
Elektronika : prace naukowe
2003 nr 8 23-34
PL Artykuł dotyczy badań metody redukcji zakłóceń mięśniowych w sygnale elektrokardiograficznym opartej na transformacji falkowej. Metoda opiera się na wykorzystaniu nieliniowej funkcjiprogującej w dziedzinie transformaty. Badania zostały przeprowadzone na zbiorze wybranych, rzeczywistych sygnałów repr[...]
EN The paper deals with the reduction of muscle noise in the electro-cardiographic signals. Reduction is obtained by a non-linear thresholding function applied in the wavelet domain. The method was tested on selected signals from the CSE database that contains records of typical heart pathologies. On t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last