Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda ball-on-disc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 1 76--79
PL W artykule opisano powszechnie stosowane metody badań zużycia ściernego oraz metody stosowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Głównym tematem pracy jest opis nowo powstałego stanowiska do badań zużycia ściernego wykorzystującego metodę „ball-on-disc". Przedstawiono metodykę badania, opis technic[...]
EN This paper describes the commonly used methods of abrasive wear tests and the methods used at the Institute of Precision Mechanics. The main subject of the work is a description of a newly created stand for abrasive wear tests, making use of the "ball-on-disc" method. The methodology of the study a [...]
2
75%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 4 189--196
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów A339/SiC/10p. Testy metodą ball-on-disc przeprowadzono, stosując zmienne parametry, takie jak: różne przeciwpróbki (stalowa, Al2O3, SiC), obciążenie (5, 10 N) oraz prędkość ścierania (0,1 i 0,5 m/s). Badania wykazały, że zastosowanie [...]
EN The paper presents the results of tribological tests conducted on an A339/SiC/10p composite reinforced with SiC particles. The test method used in the research was the ball-on-disc method combined with variable abrasion test parameters. Different materials were used for the counter-specimen (steel, [...]
3
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
2017 Vol. 43, no. 4 269--279
PL W pracy określono współczynnik tarcia i odporność na zużycie dla stali austenitycznej 316L i kompozytów o osnowie stalowej zawierających 8% obj. TiB2 i 1% obj. B. Materiały do badań wytworzono z wykorzystaniem metody metalurgii proszków. Badania właściwości tribologicznych przeprowadzono, stosując m[...]
EN The friction coefficient and wear behavior of 316L austenitic stainless steel and 316L steel + 8vol% TiB2 + 1vol% B composites were investigated within a temperature range of 20°C to 800°C. The materials were prepared by the powder metallurgy method. The wear behavior was studied by using a ball-on-[...]
4
51%
Mechanik
2012 R. 85, nr 11 953-956
PL Omówiono podstawowe zagadnienia związane ze zużywaniem się i trwałością narzędzi skrawających oraz z metodami pomiaru właściwości tribologicznych materiałów narzędziowych. Przedstawiono wyniki badań porównawczych współczynnika tarcia i wskaźnika zużycia, przeprowadzonych w Instytucie Zaawansowanych [...]
EN Discussed are the problems related to wear and life of cutting tools and to estimation of tribological properties of tool materials. Also presented are the results of comparative testing of friction coefficient and wear index of the SiC + 30 percent Si3N4 by weight composite as obtained by the high [...]
5
51%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 2 43--47
PL Artykuł opisuje badania zużycia ściernego powłok Ni-Cr-B-Si otrzymanych w procesie natapiania w piecu próżniowym oraz natryskiwania cieplnego metodą HVOF. Badania wykonano na automatycznym stanowisku wykorzystującym metodę ball-on-disc. Uzyskane wyniki wskazują, że proces przetapiania po natryskiwan[...]
EN This paper describes abrasive wear tests of the Ni-Cr-B-Si coatings obtained in surfacing in the vacuum furnace and HVOF thermal spraying processes. An automatic stand, using the ball-on-disc method, was used for this study. Studies show that remelting after thermal spraying lowers the abrasion resi[...]
6
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this paper, we report the research results on the structure and mechanical and tribological properties of TiCN coating deposited by cathodic arc evaporation process on the X40CrMoV5-1 steel substrate. Design/methodology/approach: The morphology of the surface of the investigated coating [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last