Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda LCC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2001 nr 9 346-355
2
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W Centrum Badawczo-Technologicznym kolei niemieckich (Forschungs-und Technologie-Zentrum der DB AG) do oceny torów kolejowych ma zostać wprowadzona metoda polegająca na przeprowadzeniu analizy kosztu cyklu życia (life cycle coat - LCC). Bazująca na cyklicznych wpłatach i wypłatach metoda zintegrowan[...]
3
75%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 9-10 138-141
PL W pracy poruszono tematykę związaną z nowoczesnymi metodami wielokryterialnej analizy doboru optymalnych konstrukcji torowisk tramwajowych. Opisano podstawowe założenia metody LCC oraz na podstawie licznych przykładów dowiedziono konieczności konsekwentnego prowadzenie bieżących robót utrzymaniowych[...]
EN This paper deals with modern methods of multicriteria assesment of optimal tramway tracks design and construction. Basic principles of LCC (Life Cycle Cost) method were described, as well as many examples proving the necessity of proper maintenance and small repair works were discussed. It has been [...]
4
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na drogi kolejowe w Niemczech wydawane są rocznie miliardy marek. Problem analizy kosztów był zawsze uwzględniany, ale rzadko z punktu widzenia kosztu cyklu życia. Przy finansowym wsparciu ze strony Fundacji Hermanna i Ellen-Klaprothów podjęte zostały wspólnie na Politechnice w Berlinie (Technische [...]
5
63%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 7 24--25
PL W artykule opisano nowe, standardowe rozwiązania wdrożone na kolejach austriackich ÖBB w ostatnich latach. Dzięki stosowaniu metody LCC, zarządca dąży do zakupu produktów o możliwie najwyższej jakości, oraz stara się maksymalnie wydłużyć ich trwałość dzięki odpowiedniemu utrzymaniu. Wysoka dokładnoś[...]
EN Recent development in railway technology in Austrian railways ÖBB has been presented in the paper. According to LCC method, the company tries to buy products of highest possible quality and maintain them properly. High quality of assembly is achieved by complete pre-assembly at the plant and mechani[...]
6
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 210--215
PL Artykuł zawiera omówienie metodyki oceny kosztów cyklu życia (LCC) w odniesieniu do obiektów inżynierskich podlegających korozji atmosferycznej. Przedstawiono dokumenty definiujące metodykę LCC oraz zakres jej zastosowania. Zaprezentowano przegląd metodyk szacowania kosztów ponoszonych na ochronę pr[...]
EN The article contains a discussion of methodology for assessing the life cycle costs (LCC) of engineering facilities subjected to atmospheric corrosion. The documents defining the methodology of LCC and scope of its application were presented. An overview of methodologies used in the last 60 years fo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last