Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  meteoryt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Geologica Polonica
2015 Vol. 65, no. 2 263--268
EN Direct and indirect evidence of falls of extraterrestrial matter in west-central Poland (Great Poland Lowland) is proved historically and environmentally. The chronological list of such events has historical (documents, medieval paintings, newspaper reports), geological and morphological documentati[...]
2
86%
Chemia Analityczna
3
86%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2011 Vol. 32 65-74
PL Badano skład pierwiastkowy, skład mineralny i mikrostrukturę meteorytu pustynnego Al Haggounia 001 znalezionego w Maroku w 2006 roku. Do badań wykorzystywano analityczną mikroskopię eiektronową. Ustalono, że zarówno skład pierwiastkowy, jak i skład mineralny, a także mikrostruktura tego nowego mater[...]
EN Elemental composition, mineral composition and microstructure of Al Haggounia 001 meteorite found in 2006 were studied by analytical electron microscopy. It was established that orthopyroxene dominated by enstatite (En89-S2Fs16-10Wo1-2), sodic plagioclase (Ab81-84An10-12Or4-5), graphite, and oxidize[...]
4
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to show abundance of diamonds existing in the Universe and diamonds diversity among the diversity of other extraterrestrial carbon phases. The main subject of research shown here are example meteorites consisting diamonds: ureilites DaG 868 and Dho 3013. Results are[...]
5
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Ureilites are a rare type of meteorites containing tiny diamond grains. In our research we used two ureilites: NWA 3140 and DaG 868. The aim of this paper is to show the non-uniformity of carbon in ureilites, especially differences of ureilitic diamonds. Design/methodology/approach: One of [...]
6
72%
Chemia Analityczna
PL Stosując instrumentalną i radiochemiczną neutronową analizę aktywacyjną oraz automatyczny analizator rtęci badano podobieństwo dwóch meteorytów o nazwach: Basz-kówka (Polska, 1994) oraz Mt. Tazerzait (Niger, 1991). Na podstawie oznaczenia 23 pierwiastków stwierdzono, że całościowy skład obu meteoryt[...]
EN The similarity of two meteorites, Baszkowka (Poland, 1994) and Mt. Tazerzait (Niger, 1991), was studied by instrumental and radiochemical neutron activation analysis supplemented by mercury determination with the aid of an automatic mercury analyzer yielding data for 23 elements. The bulk compositio[...]
7
72%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2015 nr 464 43--48
PL Krater meteorytu Gardnos znajduje się w Norwegii, ok. 125 km na północny zachód od Oslo. Cała struktura jest dobrze widoczna w terenie dzięki licznym odkrywkom brekcji impaktowych i utworów poimpaktowych występujących w okręgu o promieniu ok. 5 km. Główne typy skał impaktowych w rejonie krateru Gard[...]
EN The crater of the Gardnos meteorite is located in Norway, about 125 km north-west of Oslo. The structure is well seen due to the outcrops of impact breccias and post-impact deposits that form a circle with a radius of about 5 km. Main types of the impact rocks in the Gardnos area are the autochthono[...]
8
72%
Przegląd Geologiczny
2018 Vol. 66, nr 6 368--378
EN One of the largest observed stone meteorite shower in the history of mankind on Earth took place on Thursday evening on January 30, 1868, about seven o’clock near Pułtusk in Poland. Despite the 150th anniversary of the fall of chondrite officially classified as Pułtusk H5 with a shock sta[...]
9
72%
Meteorites
EN The presence of diamonds in meteorites was confirmed for the first time in the Novo-Ureiureilite in 1888. Ureilites are a rare class of achondrites, often referred to as primitive achondrites. They are composed of olivine and pyroxene (pygeonite), as well as graphite inclusions often coexisting with[...]
10
72%
Meteorites
EN Three genetically different types of nanometer-sized mineral grains in meteorites can be distinguished based on literature and original data: (a) primitive condensates, (b) metamorphic grains, and (c) weathering products. The first of these groups were formed by condensation in a gas-dust nebula in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last