Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 162
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metalografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
2013 T. 24, nr 2 119--129
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań metalograficznych stopu magnezu AZ91 - wlewka surowego i po procesach przesycania oraz współbieżnie wyciskanych prętów. Procesy wyciskania prowadzono w temperaturze: 280ºC, 300ºC, 316ºC i 338ºC przy współczynniku wydłużenia λ wynoszącym 4,14 i 5,78 odpowiednio[...]
EN The paper presents the results of metallographic examination of AZ91 magnesium alloy – a raw ingot and one after the processes of supersaturation and forward extrusion of rods. The extrusion processes have been performed at the temperatures of 280oC, 316oC and 338oC with the elongation coefficient, [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 159-162
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 163-166
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 221-224
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z. 43 (216) 171-176
PL W pierwszej części artykułu opisano źródła pochodzenia kontrastu kolorowego w mikroskopii świetlnej. W drugiej części opracowania określono możliwości zastosowania próbek trawionych kolorowo do oceny struktur odlewów złącz spawanych.
EN This paper describes possibilities of color contrast developing with emphasis on using of the color contrast for structural evaluation of casted and welded materials.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 147-151
7
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 317-320
PL Wykonano badania metalograficzne ilościowe i jakościowe spoin ze stali duplex wykonanych ręcznie elektrodą otuloną, metodą MAG, drutem rdzeniowo -proszkowym oraz metodą TIG. Wyniki badań uzupełniono o rentgenowską mikroanalizę składu chemicznego spoiny oraz rozkład liniowy pierwiastków na linii sto[...]
EN Performed are the quantitative and qualitative tests of duplex steel welds, made manually with coated electrode, with MAG method, flux cored filler wire and by TIG method. Results of tests are supplemented with X-ray microanalysis of chemical composition of weld and linear distribution of elements a[...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 193-196
PL Przeprowadzono badania metalograficzne jakościowe i ilościowe mikrostruktury blach ze stali ferrytyczno-austenitycznej po walcowaniu w gatunku X2CrNiMoN 22-5-3 wg PN-EN-10088-1. Opracowano metodykę opisu mikrostruktury stali duplex obejmującą: preparatykę, akwizycję i analizę obrazu, wybór parametró[...]
EN Qualitative and quantitative metallographic investigation was carried out of the microstructure of as-rolled sheets of a X2CrNiMoN 22-5-3 ferritic-austenitic steel, Polish Standard PN-EN-10088-1. Methodology of duplex steel microstructure description was developed, including: preparation, ima[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 209-212
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Contemporary materials should possess high mechanical properties, physical and chemical, as well as technological ones, to ensure long and reliable use. The non-ferrous metals alloys used nowadays, including the magnesium alloys, meet the above-mentioned requirements and expectations regarding the c[...]
11
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2013 R. 57, nr 2 21--24
PL Omówiono proces elektrolitycznego trawienia metali i możliwości jego zastosowania w spawalnictwie. Zwrócono uwagę na parametry procesu, takie jak: różnica potencjałów i gęstość prądu, temperatura elektrolitu, mieszanie elektrolitu i czas polerowania oraz ich wpływ na jakość uzyskiwanych zgładów. Pod[...]
EN It has been discussed the process of electrolytic etching of metals and possibilities of its application to welding technology. The attention has been drawn to such process parameters as: potential difference, current density, electrolyte temperature, electrolyte stirring and polishing time as well [...]
12
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents results of research on a cross element damaged during the service, made of the casting alloy of aluminum - AlSi11Cu2(Fe) (AK132). Performed research was to explain the reasons for this damage and included microstructural observation as well as the investigation on mechanical prope[...]
13
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a characteristic of solidification process and changes occurring in the solid state in a duplex cast steel. Theoretical chemical composition of individual phases, its changes during solidification and cooling after solidification and also changes in volume fractions of phases vers[...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN A number of commercial magnesium casting alloys based on Mg-Zn binary alloy system contains some additions of rare earths metals and zirconium. The rare earth elements are added to improvement creep resistance, zirconium to improvement mechanical properties at room temperature due to strongly effect[...]
15
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In this study, taking as an example the creep-resistant austenitic cast steel, the results of the investigations were presented whose aim was to show what effect the specimen surface condition, discussed in terms of its roughness obtained by grinding, polishing with diamond paste, electrolytic polis[...]
16
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper deals with the comparison of different methods of quantitative metallography, namely: the evaluation of the microstructure by etalons, measurement of structural parameters by coherent test grids and automatical image analysis. The advantages or disadvantages of individual methods are shown[...]
17
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The objective of the work was to investigate changes in structure and properties of Cu-yttria microcomposites which take place in the process of controlled sintering and deformation of materials of nanometric initial structure. Design/methodology/approach: Tests were made with the Cu-yttri[...]
18
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The objective of the work was to investigate changes in structure and properties of Cu-WC microcomposites which take place in the process of controlled hot deformation of materials of nanometric initial structure. Design/methodology/approach: Tests were made with the Cu-WC micro-composites[...]
19
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The objective of the study was to produce copper-based dispersion hardened materials of submicron grain size, determination of their basic functional properties and stability in high temperature, as well as comparison of those properties with properties of selected precipitation hardened co[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 21-24
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last