Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metale lekkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 5-6 154--155
PL Magnez to lekki metal stosowany jako materiał konstrukcyjny. Ze względu na swoje właściwości znalazł zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Przedmiotem rozważań tego artykułu będzie zastosowanie magnezu w wymienionych przemysłach na konkretnych przykładach.
2
88%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 7-8 66--67
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono informacje dotyczące procesu utleniania anodowego dekoracyjno-ochronnego oraz twardego aluminium i stopów aluminium. W niniejszym artykule skupiono się na magnezie.
3
75%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 492-493
PL Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych wykonanych metodą polaryzacji cyklicznej oraz emisji akustycznej technicznie czystego aluminium (stop 1050) oraz magnezu. W przypadku aluminium aktywność akustyczna jest związana z inicjacją i wzrostem wżerów. Aktywność akustyczna magnezu występuje w obs[...]
EN Results of electrochemical investigations by means cyclic polarization and acoustic emission of 1050 aluminum alloy and technical pure magnesium have been presented. Acoustic emission activity of aluminum alloys is connected to initiation and growth of pits. Acoustic emission of magnesium occur in i[...]
4
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Purpose of this paper: Introduction applicability of high-speed cutting of light metals is presented in this paper. Design/methodology/approach: HSC is the result of numerous technical advances ensuring that milling has become faster than conventional milling and has gained importance as a[...]
5
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 10 577--588
PL W artykule dokonano analizy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2015 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, z grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub[...]
EN The article analyzes the volumes of production of basic mineral raw minerals in the world and in Poland in 2015, including the leading producers. The analysis relates to selected raw materials from the group of metals and precious stones, from the group of non-ferrous metals, basic raw materials fro[...]
6
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2015 nr 3 (38) 123--131; 133--140
PL W artykule przedstawiono przegląd wyników prac badawczych realizowanych w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (IMN OML), których celem było opracowanie konstrukcji oraz technologii wytwarzania pancerzy pasywnych. Przedstawiono wyniki badań paneli wytwarzanych na dwa sposoby. Pierw[...]
EN The article presents an overview of the results of studies carried out at the Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division (OML IMN). The aim of the studies was to develop a design of passive armours and a technology for their manufacture. The results of studies of panels produced by two d[...]
7
75%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 5-6 116--118
PL W artykule przedstawione zostały metody wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach metalowych wykonanych z metali lekkich, takich jak aluminium oraz magnez.
8
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose:Of this paper is to give a general overview about the recent developments in sheet metal forming, with special regards to the needs of automotive industry as the main driving force behind these developments. Design/methodology/approach: First a general overview of material developments conce[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule dokonano analizy materiałów stosowanych we współczesnych konstrukcjach lotniczych, skupiając uwagę na strukturze płatowca samolotu. Przedstawiono wybrane problemy dotyczące projektowania i eksploatacji struktur lotniczych, z uwzględnieniem kompozytów oraz metali lekkich (aluminium, tytan [...]
EN The article presents the analysis of materials used in modern air structures, with the focus on the structure of the aircrafts airframe. There were presented selected problems concerning the design and operation of aeronautical structures with composites and light metals (aluminum, titanium and thei[...]
10
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper: Introduction applicability of high-speed cutting of light metals is presented in this paper. Design/methodology/approach: HSC is the result of numerous technical advances ensuring that milling has become faster than conventional milling and has gained importance as a cutti[...]
11
63%
Izolacje
PL Aluminium i jego stopy są w większości przypadków zaliczane do materiałów odpornych na korozję. Jednakże aluminium, podobnie jak inne metale lekkie, odznacza się dużym powinowactwem z tlenem. W powietrzu lub innym ośrodku zawierającym tlen aluminium traci połysk, pokrywając się twardą i ścisłą warst[...]
12
63%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 3 15-22
PL W artykule zaprezentowano przegląd lekkich materiałów konstrukcyjnych ze stopów metali lekkich (zwłaszcza stopów aluminium) oraz kompozytów (wysokowytrzymałych tworzyw sztucznych) mających zastosowanie w lekkich konstrukcjach pojazdów drogowych i szynowych. Zaprezentowano tendencje w produkcji mater[...]
EN In this paper it is presented the review of light constructional materials madę of alloys of light metals (especially the aluminium alloys) and composites (high-strength artificial materials) that are applicable in the light construction of road and rail vehicles. It is also presented the tendency i[...]
13
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Problemy materiałowo-technologiczne w procesach lutowania twardego stali nierdzewnych z metalami lekkimi i ich stopami. Badania technologiczne lutowania stali nierdzewnych z alumiunium i tytanem prowadzone w Instytucie Spawalnictwa. Własności mechaniczne i strukturalne połączeń.
EN It has been presented material-technological problems occurring in brazing of stainless steel to light metals and their alloys. Technological investigations into brazing of stainless steels to aliminium and titanium conducted at the Instytut Spawalnictwa have been discussed. It has been given mechan[...]
14
45%
Analit
2017 Nr 4 44--54
PL Do środowiska codziennie uwalniane są związki, w tym metale, posiadające różny stopień rozpuszczalności i tym samym fitotoksyczności. Związki, które są łatwo rozpuszczalne w wodzie, przenikają w głąb gleby, co prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych. Metale ciężkie obecne w środowisku mają negat[...]
EN Everyday, various chemical compounds including metals of different solubility and thus phytotoxicity are released to the environment,. The compounds that are readily soluble in water penetrate deep into the soil, which leads to surface and groundwater contamination. Heavy metals present in the envir[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last